WebGang Home i-Nieuws van 6 na 6 Last

Woensdag

14/06/2000

next

Andere:

Programma

Column

Linux

Radio Centraal
Radio Centraal Home

Beroepsprocedure
Het was al op voorhand duidelijk dat Microsoft in beroep zou gaan. Hun kansen zouden daar beter liggen, en de snelheid waarmee het beroep werd toegekend lijkt dat nu te bevestigen. Eventueel kan het oordeel van het hof van beroep nog aangevochten worden voor het opperste gerechtshof. De openbare aanklager deed een verzoek om ineens het opperste gerechtshof in te schakelen, vanwege het belang van de zaak voor de hele Amerikaanse economie. Maar het beroepshof heeft snel gereageerd, en zal voltallig de zaak behartigen. In plaats van drie rechters zullen zeven rechters de zaak onder handen nemen. Daarvan zijn 4 conservatieven die door Reagan of Bush benoemd werden, wat in het voordeel van MS zou zijn. In het verleden werd al twee maal een uitspraak tegen MS in beroep herroepen.

Strijd tegen Napster
De muziekindustrie vecht verder tegen Napster. Ze vragen nu dat de rechter oplegt dat alle muziek van de grote labels van het Napster systeem wordt gehaald. Ze lieten zelf een studie uitvoeren, waarbij ze zeggen dat 87 procent van de muziek die door het systeem bereikbaar is, onder de copyrights valt. Als al dat materiaal onbereikbaar wordt, wordt de overige 13 procent natuurlijk enorm bevoordeeld op het immens populaire Napster systeem.. Dit kan kansen bieden aan kleine muziekuitgeverijen, die anders met copyrights omgaan. Mogelijk betreuren de grote muziekindustrielen nog hun aktie.

Nieuwe "snelle boodschapper"
Er is een nieuwe speler, "Odigo", opgedoken in de markt van de snelle boodschap. Deze dienst, meestal "instant messaging" genoemd, wordt momenteel gedomineerd door AIM van AOL, en ICQ, ook van AOL, met samen zo'n 150 miljoen intekenaars. Het probleem is steeds dat de diensten niet uitwisselbaar zijn. Dat betekent dat een Odigo-gebruiker alleen met andere Odigo gebruikers kan communiceren. Technisch is dat wel te overbruggen, wat dan ook door Odigo gedaan werd. Maar telkens vindt OAL een manier om zich weer af te schermen. Resultaat is dat de communicatie soms wel werkt en soms niet.
Domeinnaam niet betaald
De bank JP Morgan was iets te laat met zijn jaarlijkse betaling van 1.500 fr voor de domeinnaam. Dat had tot gevolg dat de website "JPMorgan.com" van het net verdween. Een gelijkaardig voorval haalde vorig jaar Hotmail van het internet. Volgens de registratiefirma werd er vier maal een schrijven gericht aan de contactpersoon bij JP Morgan. Mogelijk was die van werk veranderd of om een andere reden niet in staat om te reageren.

Grote vis voor Pinguin
SCO, een van de grote spelers in de unix wereld begeeft zich voorlopig nog onopvallend op de Linux markt. Ze traden toe tot de "Linux Standard Base", en de "Free Standards Group", en de "Linux International Trade Organisation. Verder investeerden ze onbekende bedragen in "Caldera", een van de Linux distributies, en gingen ze een strategisch verbond aan met een andere, Turbolinux. Ze staken ook geld in de online winkel "LinuxMall.com". Nu zouden ze werken aan een eigen Linux versie die mogelijkheden zou inhouden als het samenbundelen van meer dan 10 Linuxservers en het draaien van Linux op een computer met meer dan 1 processor, tot zelfs 32 processoren.

Alimentatie
In de VS is een gescheiden man niet gelukkig met de alimentatie die hij betaalt. Een DNA test wees namelijk uit dat hij niet de vader van het kind is. Helaas worden DNA tests niet geaccepteerd door de rechtbank in Pennsylvania, de staat waar hij woont. Er is wel een wetsvoorstel ingediend om een DNA test rechtsgeldig te maken als die uitgevoerd wordt in het eerste levensjaar van het kind. De test zelf kost zo'n 500 Euro en 20 procent van de testen wordt via de rechtbank uitgevoerd.

Top(L) a WebGang Creation. Geloof niemand, zelfs ons niet. Alle nieuws is interpretatie. WebGang@radiocentraal.be