WebGang Home i-Nieuws van 6 na 6 Last

Woensdag

27/09/2000

next

Andere:

Programma

Column

Linux

Radio Centraal
Radio Centraal Home

Gecensureerd nieuws
Verizon, een telecommunicatiegigant in de VS, had een klacht ingediend tegen 2600 news, een programmeurs website met onder meer nieuws over computerbeveiling. 2600 had uit protest tegen de politiek van het bedrijf, een website geregistreerd met de naam "Verizonreallysucks.com". De juridische stappen tegen 2600 leverden een storm van protest op, vooral omdat het bedrijf zo kritiek de kop induwde: Als de naam van een bedrijf niet mag voorkomen in iets wat kritiek geeft op een bedrijf, wordt de vrijheid van meningsuiting aangetast" luidde het. Verizon verklaarde nu dat de vervolging van 2600 zal stopgezet worden. Ze wilden alleen sites aanpakken die probeerden geld te slaan uit het gebruik van de bekende naam, verklaarden ze. Dat vindt 2600 een vreemde uitleg. Eigenlijk wilde 2600 een site maken met de naam "Verizonsucks.com", maar die bleek al geregistreerd te zijn door de advokaten van het bedrijf.

Verdeeldheid over muziekrechten
De RIAA, Recording Industry Association of America, heeft zich opgeworpen als voorvechter van de rechten van de muzikanten in de strijd tegen het verspreiden van muziek over internet. Ze zetten nu stappen om een orgaan te creeren om rechten te innnen elke keer als een nummer via internet wordt gebruikt. Dat geld zou dan verdeeld worden over de artiesten en de platenmaatschappijen. Maar steeds meer kunstenaars stellen vragen bij de rol die de RIAA zich toeeigent. Eigenlijk is het US Copyright Office, een soort Sabam, verantwoordelijk voor het innen van de rechten van de muzikanten. De artiesten zelf vragen zich af of de RIAA hun rechten wel op een eerlijke manier kan behartigen, aangezien ze betrokken partij zijn. De Digital Millenium Copyright Act, omstreden door het vele lobbywerk errond, bevat een passage die zegt dat firma's die copyright hebben op werk, een bijdrage kunnen vragen op het online gebeuren. De RIAA is daarvoor niet officieel aangewezen, maar zet sites onder druk en heeft al bijdragen geeist die tot 15 procent oplopen. Ze zijn er bv in geslaagd om Yahoo een overeenkomst te doen tekenen, maar vele anderen vinden het chantage en hebben geweigerd. De platenlabels die de naam hebben zoveel mogelijk geld binnen te willen halen, en zo weinig mogelijk door te storten aan de artiesten, hebben niet het vertrouwen van de artiesten zelf, die zich afvragen wie hen op het einde zal verdedigen. Ze hebben de "Coalition for the Future of Music" opgericht, die het gedrag van de RIAA openlijk bekritiseert. Aangezien veel hoofdzetels in de VS gevestigd zijn, heeft deze strijd op termijn ook gevolgen in Europa.


.

Stapje in MS proces
In de rechtszaak tegen MS heeft het Opperste Gerechtshof beslist dat het beroep van MS behandeld moet worden door het gewone hof van beroep. De aanklager had gevraagd dat het onmiddellijk door het Opperste Gerechtshof zelf zou behandeld worden omdat het over een principiele zaak ging met vergaande gevolgen. Microsoft was tevreden dat dit niet gebeurde. Enerzijds kunnen ze nu nog in hoger beroep gaan, waardoor de procedure veel langer zal duren, wat in hun voordeel geacht wordt. Tevens hopen ze op een overwinning van de republikeinen bij de verkiezingen, waarvan ze weten dat die hun zaak gunstiger gezind zijn. "Microsoft looks for friendlier court" schrijft de Amerikaanse pers.

Over de spam grens
Microsoft is een meester in gebruikers steeds weer nieuwe programma's of niuewe versies te doen gebruiken. Bij sommige van hun programma's maken ze de drempel zo laag mogelijk door gebruik van het internet. Bij startende gebruikers van hun nieuwe MSN explorer ging het dikwijls mis. Tijdens de installatie vraagt het programma of het outlook adressenboek moet overgenomen worden. Daarna biedt het programma aan om de correspondenten op de hoogte te stellen van het nieuwe e-mail adres dat daarbij in gebruik genomen wordt. Wat ze op voorhand niet weten is dat Microsoft er een stukje aanplakt met een advertentietekst die erop lijkt dat je je correspondenten vraagt om het nieuwe programma ook uit te proberen. Deze methode ligt dicht tegen de werkwijze van e-mail virussen aan, en heel wat gebruikers reageerden verontwaardigd.

Privacy en de carnivoor
Carnivore is de naam van het e-mail afluistersysteem van het FBI. Bij de internet providers bestudeert dat in principe het e-mail verkeer van verdachte personen. Een onafhankelijke organisatie, IIT Research Institute, zal onderzoeken of het systeem niet onrechtmatig werkt. De resultaten van dat onderzoek zullen maar gedeeltelijk bekend gemaakt worden om de efficientie van het Carnivore systeem niet te schaden.


.

Top(L) a WebGang Creation. Geloof niemand, zelfs ons niet. Alle nieuws is interpretatie. WebGang@radiocentraal.be