WebGang Home i-Nieuws van 6 na 6 Last

Woensdag

09/02/2000

next

Andere:

Programma

Column

Linux

Radio Centraal
Radio Centraal Home

Linux World
De beurs Linux World heeft heel wat Linux produkten en bedrijven bij elkaar gebracht. Velen kozen ook dat moment uit voor de aankondiging van nieuwe Linux software of projecten.
Net zoals de CEO's van de grootste internetbedrijven een jaarlijkse "keynote speech" houden, deed Linux Torvalds, dat op LinuxWorld. Hij ging daarbij in op drie hem veelgestelde vragen.
"Wat is het gevolg van de fragmentatie van Linux?" is de eerste vraag. Er bestaan verschillende Linux distributies, en als je een programma maakt, kan je je afvragen of je het moet testen op al die distributies. Uiteindelijk blijft de kern hetzelfde, dus dat valt wel mee. Op zich ziet hij die fagmentatie niet als iets negatiefs. De fragmentatie die plaatsvond met Unix was dat wel, want de verschillende constructeurs gingen eigen smaken uitbrengen, met als enig doel zich te onderscheiden, wat ten koste ging van de kracht van de Unix wereld. Hetzelfde gebeurt nu met Java, waar een gevecht heerst over wat de standaard is of zou moeten zijn. De fragmentatie die met Linux gebeurt is van een andere aard. Door de mogelijkheid van Linux om het systeem aan te passen aan de behoefte van de gebruikers, krijg je een brede waaier van toepassingsvormen. Maar zolang het ontwerp van systeem modulair blijft moet er niet gevreesd worden voor negatieve gevolgen van fragmentatie.
Een tweede vraag betreft de opkomst van commerciele toepassingen en de tegenstelling met het vrije concept van Linux. De beursgang van enkele distributeurs, en de grote rol van RedHat op de markt zijn daar illustraties van. Hij stipuleerde dat hij en de open broncodegemeenschap niets tegen commercialisering hebben. Ze zijn het project niet gestart als een anti-commercieel project, maar als een manier om een degelijk produkt te bekomen, dat door de gebruikers helemaal gecontroleerd en aangepast kan worden. Volgens hem komt de computerwereld nu uit de donkere middeleeuwen, waar een grote firma voorschreef hoe systemen of programma's waren. Door de zaak open te trekken en iedereen in het debat te betrekken evolueert het van hocuspocus naar wetenschap.
De derde vraag is natuurlijk de steeds weerkerende vraag naar de uitgave van de volgende Linux kern, waarvan hij de ontwikkeling coordineert. Hij weigert zich vast te pinnen op een datum, maar denkt distributies met kern 2.4 waarschijnlijk in de zomer verkrijgbaar zullen zijn. Met de nieuwe kern zal het mogelijk zijn USB en FireWire te gebruiken, en er is standaard de mogelijkheid voorzien om gebruik te maken van meer processoren in een computer, tot en met 8. Tevens zou er gewerkt worden aan de snelheid, omdat daar nogal wat discussie over bestaat met andere systemen.

In de buik van de olifant
Veel Linux projecten ontstonden op een heel spontane manier, soms uit nieuwsgierigheid of het kan. Zo startte iemand het "bigfoot" project om een Linux versie te maken die op een S/390 mainframe draait. Dat is een IBM mainframe die zeer krachtig is en gebruikt wordt voor veeleisende toepassingen als zoekmachines of intensieve e-commerce websites. Omdat het zeer stabiel is betalen gebruikers voor de rekentijd van zo'n computer waar hun programma op draait, naast programma's van andere mainframe klanten. Linas Vepstas die zich met een Linux versie voor de S/390 bezig hield, was verrast en ontgoocheld toen IBM een eigen Linux versie bleek ontwikkeld te hebben. Ze deden dat niet volgens de regels van de open broncode, maar in het geheim binnen de firma. Ondertussen groeide het project uit en werd geintegreerd in de officiele IBM strategie. Eigenlijk is het vreemd, want IBM heeft al een Unix systeem, AIX, waar Linux hoogstens een klein broertje van is. Door de grote populariteit van Linux zou hun mainframe echter toegankelijker kunnen worden, door er verschillende Linux systemen naast elkaar op te laten draaien voor verschillende klanten.

DVD zaak veelbesproken
Linux Torvalds, de coordinator van het Linux systeem was niet te spreken over de houding van de DVD industrie tegenover de programmeurs, die proberen DVD spelers bruikbaar te maken op Linux. Als de DVD industrie verliest in de rechtbank, maken ze zich belachelijk, en anders komt er wel een commerciele versie van DVD voor Linux uit volgens waarnemers. Op Linux World ging ook nog een open debat door tussen een advokaat van de DVD industrie en verdedigers van het DeCCS programma. Dat bevat de omstreden code om met "Content Scrambling System" beschermde gegevens te kunnen lezen. Het zou dan bv mogelijk zijn om het reklameblok aan het begin over te slaan of door te spoelen, wat met de huidige systemen niet kan. De DVD industrie maakt zich nu onpopulair, er werden in verschillende steden akties gepland om pamfletten te verspreiden. Ondertussen is het DeCCS programma op ontelbare websites terug te vinden volgens een medewerker van "The Hacker Journal 2600". Ook zou

 

 

Novell bijt eindelijk van zich af
Novell was begin jaren negentig met Netware 3.11 bijna alleenheerser op de servermarkt. Na enkele rare schijnbewegingen waarbij ze o.a. even in het bezit kwamen van WordPerfect, concentreerden ze zich op NDS, een "Directory System" om alle aangesloten objecten, zelfs op andere servers en systemen, te beheren vanop de Novell server. Dat ze met consumentensoftware even op het terrein van Microsoft kwamen, hebben ze zich nog lang beklaagd. Want met netwerkbesturingssysteem NT zit Microsoft sinds jaren op de thuismarkt van Novell, en zet daarbij zwaar geschut in. Enerzijds gaan ze ver onder de prijs, en anderzijds maken ze gebruik van de versrpeiding en de naambekendheid van Windows. Aangezien netwerkgebruik dikwijls groeit uit computergebruik, maakt dat het opstapje laag binnen de eigen MS produkten. In hun campagnes geven ze Novell er dikwijls van langs in onduidelijke vergelijkingen. Nu is het Novell wat te ver gegaan. Ze wijdden hun website aan het weerleggen van de onjuiste berichten, en sparen hun kritiek niet op Windows 2000 dat zich vooral op de eigen zuil richt. Mogelijk heeft het snel opkomen van Linux ook voor zenuwachtigheid gezorgd.

Goedkope programmeurs
Een bedrijf dat vanuit Engeland opereert probeert gebruik te maken van het tekort aan programmeurs. Ze bieden hun diensten aan voor programmeurs voor Windows en Unix ontwikkeling in alle courant gebruikte programmeertalen. De "off-shore" programmeurs die in Siberie werken, zouden te huur zijn vanaf 800 frank per uur, terwijl de prijzen hier maar beginnen aan 2500 fr. Over de omstandigheden waarin de programmeurs werken werd niets gezegd.

Ford en het internet
Enerzijds haalde de autoconstructeur voorbije week de pers door het beloven van PC's aan zijn werknemers. Het is niet zomaar een cadeau, maar een communicatie middel voor de bedrijfsleiders. Ondertussen spande het bedrijf een zaak aan tegen een zogenaamde Cybersquatter, die een domeinnaam had geregistreerd waar het automerk in voorkwam, met de bedoeling er veel geld voor te krijgen. Ook andere automerken kwamen in het lijstje van de man voor, maar daar kwam nog geen reaktie van.

Europees internet initiatief
Europa heeft een uniek internet initiatief ontwikkeld. De europese commissie boog zich over het probleem om belastingen te innen op goederen en diensten die op afstand gekocht worden, zoals via internet. Ze zullen een voorstel doen om internet diensten te belasten, vooral diensten waarbij geen fysieke transaktie van goederen gebeurt, zoals het downloaden van muziek en video. De Amerikanen die voorlopig eerder geneigd zijn om geen tax te heffen op internetverrichtingen, voelen zich geviseerd. Ze vragen zich ook af of het wel de juiste volgorde is om eerst het belastingssysteem op poten te zetten, terwijl internethandel zelf erg achterblijft in Europa. Hoe het praktisch in zijn werk zou gaan om de belasting te innen kon voorlopig niemand zeggen.

Processor wordt nog steeds sneller
Op de "International Solid State Circuit Conference" in San Francisco toonde AMD een computersysteem met een processor van 1,1 GHz. Dat is zowat het dubbele van de huidig gangbare snelheid. De processor kwam uit de Fab 30 produktieeenheid, en was ingebouwd in een systeem bestaande uit andere standaardcomponenten, met een systeembus van 200 Mhz. De grootste vernieuwingen zijn koperen verbindingen tussen de componenten, en een geintegreerd buffergeheugen, "Level 2 cache" genoemd. Het kan nog een half jaar duren eer die ook in de winkel zullen liggen. De produktie gebeurt misschien gedeeltelijk in Dresden, in Duitsland.


Yahoo-site plat Maandag 7 februari ging het systeem van Yahoo! plat voor drie uur, de e-mail zou wel blijven werken zijn. Oorzaak was het gecoordineerd bestoken van de site vanuit verschillende computersystemen met zo'n 50 verschillende IP adressen. Als er in normale omstandigheden een piek in het verkeer naar de site komt, wordt dat afgeleid. Dit keer was de aanval zo massief dat de site offline moest. Het is een van de drukstbekeken sites, die zo'n 465 miljoen pagina's per dag levert. Naast de miljoenen dollars verlies aan shopping omzet, betekent het ook een psychologische opdoffer. Het FBI nam kontakt op met Yahoo! om de zaak te onderzoeken.

Top(L) a WebGang Creation. Geloof niemand, zelfs ons niet. Alle nieuws is interpretatie. WebGang@radiocentraal.be