14/06/2007
Internetverkaveling

Volgens de LA Times zou AT&T een plan hebben aangekondigd om de inhoud van het internet te gaan filteren. Ze werken samen met de film en muziekindustrie en gaan proberen door het filteren meer controle te krijgen over wat verspreid wordt via de netwerken van het internet. De achterliggende oorzaak is dat het kabelbedrijf zelf betaal-tv is beginnen verkopen. Ze zitten nu in dezelfde belangengroep als de Hollywood industrie. Dus zijn ze met enkele media en internetreuzen rond de tafel gaan zitten: AT&T, Paramount, Viacom enz.
Een van de problemen die ze moeten overwinnen zijn de wetten die de rechten van de consumenten beschermen, alsook privacy wetgeving die vervelend is als je in detail wil bestuderen wat de klanten versturen via hun internetverbinding.

Het internet, oorspronkelijk een vrijplaats voor creatievelingen en techies, wordt meer en meer verkaveld door de grootgrondbezitters van de digitale eeuw. En dat zijn de telecom bedrijven die de internet aansluitingen beheren, de eigenaars van de kabels, en de gsm-netwerken. Ze verminderen de mogelijkheden van de klanten naargelang ze zelf vooruitzicht hebben op lucratieve exclusieve diensten via hun netwerken.

Betalen voor e-mail
Een Amerikaans bedrijf heeft een nieuw idee ontwikkeld: ze willen zoveel mogelijk spam tegenhouden. Ze gaan zoveel spam tegenhouden dat er veel kans is dat je goede e-mail er ook niet meer doorkomt. Wil je toch zeker zijn dat je digitale post doorgelaten wordt, moet je hen eenvoudig betalen voor het doorlaten van je mail.

Zoals in "de facteur betalen voor het niet in de beek kieperen van je brieven?" En wie moet dus betalen voor de problemen die veroorzaakt worden door de spammers? De spammer zelf? Nee, gewone e-mail gebruikers. ..

Van Lindows via Linspire naar Windows

Linspire heeft een overeenkomst gesloten met Microsoft om hun Linux distributie uit te breiden met extraatjes van Microsoft. In ruil daarvoor zal Linspire de zoekmachine van Microsoft inbouwen als standaard in het Linspire systeem. Linspire verdeelt een Linux distributie die als doel heeft dicht mogelijk bij Microsoft's besturingssysteem aan te leunen. Door de overeenkomst zullen de gebruikers van Linspire bv de lettertypes van Microsoft krijgen, en Windows Media files kunnen gebruiken.
In 2001 had "Lindows", de vorige naam van Linspire, het nog aan de stok met Microsoft. Die vonden dat de naam tot verwarring kon leiden bij de klanten, die zich zouden kunnen vergissen tussen Microsoft's Windows en Lindows Linux. Onder druk veranderde "Lindows" toen van naam naar "Linspire".


Slachtoffers van privacy
Volgens de Bush administratie zijn de meer dan 30 slachtoffers van de schietpartij in Virginia Tech te wijten aan te veel privacybescherming. Op vraag van Bush stelden de ministeries van volksgezondheid, onderwijs en justitie een rapport op dat beweert dat de vele en ingewikkelde wetten over de bescherming van de privacy ervoor gezorgd hebben dat niet genoeg informatie over de dader doorgegeven was. Ze lijken te suggereren dat de jongeman daardoor een wapen kon kopen. Ze leiden daarmee de aandacht af van de wetten om de wapenverkoop aan banden te leggen. Ze willen dat de aandacht minder gaat naar het verbieden van wapenverkoop, maar meer naar het checken van de achtergrond van wie de wapens koopt.
Het "Department for Homeland Security" zou de opleiding kunnen financieren voor het delen van persoonlijke informatie van burgers onder overheidsdiensten.

Ze kunnen misschien eens op uitstap gaan naar het Stasi museum in Berlijn....


.
.

Radio Centraal - WebGang <<==