08/03/2007
Twaalf miljoen Euro

Dat is het bedrag dat justitie al zou uitgegeven hebben aan de vernieuwing van de IT-systemen. Dat leidde niet tot het verwachte resultaat en nu zou het contract opgezegd worden.
De beginsituatie bij justitie bestond uit 13 verschillende computersystemen in allerlei diensten van het gerechtelijk apparaat. Die konden niet rechtstreeks met elkaar communiceren, en om de achterstand bij jusititie weg te werken, werd een ambitieus project opgestart om een centraal en homogeen systeem te bouwen. De offerteaanvraag bedroeg 28 blz.
Het project werd in januari 2002 officieel aan de firma Unisys toegewezen, en moest eind 2004 een afgewerkt programma afleveren.
Maar het programma liep vertraging op en eind 2004 zocht Unisys nog 50 nieuwe medewerkers om het Phenix project aan te pakken. Midden 2005 toonden testen aan dat het systeem niet naar behoren werkte, en werden er vraagtekens bij geplaatst.
Als compromis werd afgesproken dat het eind 2007 moest opgeleverd worden. Maar heeft Onkelinx het project definitief de doodsteek gegeven.

Het "Phenix" project werd genoemd naar de mythische figuur van een onsterfelijke vogel.

Het project werd opgestart door een liberale minister (Verwilghen), en de CD∧V draait met plezier het mes in de wonde door parlementaire vragen en rapporten van het rekenhof.
Vraag blijft hoe die zaak nu afgehandeld moet worden. Unisys zou ook nog contracten hebben bij het ministerie van financiŽn. Het bedrijf was al sinds 1998 bezig met een voorstudie voor het project.
Belastingssysteem buiten werking

De Canadese belastingsdienst heeft een probleem met zijn database. Bij het voorbereiden van de terugbetalingen doken er fouten op. Bij nazicht bleek dat er in de database informatie op de verkeerde plaatsen was terechtgekomen, zoals een datum in het veld van het rijkskregisternummer. De oorzaak van de fout konden ze niet direkt geven, en zal verder onderzocht worden. Het systeem zal enkele dagen buiten gebruik zijn.
Als gevolg van de panne zullen de terugbetalingen vertraging oplopen.
De belastingsplichtigen in Canada kunnen hun opgave doen via electronische weg. Er zijn drie programma's, gebruikt door personen, bedrijven, en via telefoon: NETFILE, TELEFILE en EFILE. Er wordt verwacht dat 13 miljoen aangiften electronisch zullen gebeuren, van een totaal van ongeveer 24 miljoen aangiften

Eigenlijk zijn er 3 mogelijkheden:
- er is iets mis met de database zelf. Die kans is klein.
- er is ingebroken en er zijn gegevens of programma's beschadigd. Hopelijk niet en dat zullen ze ook niet graag toegeven als dat wel zo zou zijn.
- er zijn eigen wijzigingen aan het programma gedaan en zo is er een fout in het programma gekomen.
Volgens een eerste vermoeden van de belastingsdienst zelf zouden programmeerwerkzaamheden in het weekend de oorzaak zijn. Hopelijk was het dan geen zwartwerk van de programmeurs.
.

LinuxChix

Vrouwen in IT die met Linux of vrije software bezig zijn, voelden zich niet altijd thuis in de mentaliteit van de door mannen gedomineerde Linux groepen. Ze richtten eigen groepen op en noemden zich "LinuxChix". Het aantal gebruikers is zo groot geworden dat er sinds eind februari ook nationale afdelingen werden opgericht in Australie en Nieuw Zeeland.
In Australie organiseerden ze in januari een mini-conferentie, met vrouwelijke sprekers, een voorbeeld dat in februari gevolgd werd in California op de Linux Expo 2007.

De mini-conferentie in Australie werd een succes; er kwam 50 man op af .. pardon, vrouw.
www.linuxchix.org


VS overheden twijfelen over upgrades

Enkele Amerikaanse overheden kwamen zetten een stap richting Linux. Het ministerie van Transport (DOT) zou volgens een uitgelekte interne richtlijn alle upgrades van Microsoft software blokkeren. Kost en compatibiliteit zouden daarbij de zwaarste overwegingen zijn. Het zou gaan over het besturingssysteem zelf "Windows Vista", de browser "Internet Explorer" en het office pakket "MS Office 2007". Het blokkeren van upgrades voor de 15.000 computergebruikers is geen toeval.
Het is niet duidelijk wat voor voordeel het upgraden voor de ambtenaren zou hebben. Er zijn ook problemen met huidige programma's die niet draaien op Vista. Maar er is meer, de informaticadienst overweegt voor een aantal gebruikers over te stappen op Novell's Suse Linux en op Mac, waar de oude Windows programma's waarschijnlijk ook niet op draaien. Andere redenen zijn de veiligheid en de prijs, en mogelijk ook een grote verhuis naar Washington die voor binnenkort is.
Het vliegwezen in de VS zou ook twijfelen. Daar merkte men dat op proefcomputers met Vista problemen waren met software van andere leveranciers dan Microsoft, zoals IBM's Lotus Notes. Daar zou men dan eerder kijken in de richting van Google, dat onlangs begonnen is met online programma's voor office toepassingen. In plaats van de onderhoudsintensieve PC's zouden er terminals kunnen komen die op Linux draaien.
Nochtans is voor beide overheidsdiensten nog niets beslist. Mogelijk is het enkel een strategie, om eerst te kijken naar alternatieven als Linux, om daarna MS onder druk te zetten om zijn prijzen te verlagen.


Laten zakken
In allerlei akties laat MS de prijzen voor zijn software zakken om bepaalde doelgroepen te bereiken. Zo lanceerden ze een campagne om in Australie studenten aan de universiteit voor een spotprijs software te leveren. Een office software pakket in een versie van meer dan 1000 euro werd aangeboden voor 75 euro, of zelfs via een afbetalingssysteem van 3 jaar achtereenvolgens gebruiken voor 25 euro.
Het programma moet ook universiteiten een duwtje in de rug richting MS geven. Het aanbod is immers enkel geldig voor universiteiten die een grote software-licentieovereenkomst hebben, en er zijn geen cd's of boeken bij.
De manier om de studenten naar de promotiesite te brengen zijn ook bedenkelijk. Ms biedt "een beloning" aan voor wie in zijn Blog een stukje schrijft waarin het woord "office" met een link naar de reklame-site voorkomt. De beloning zou onder de vorm zijn van prijzen voor originaliteit.
Volgens een bericht op de "Pc World" Australie nieuwssite zouden MS gebruikers die naar de website gaan om die goedkope studentenversie te bekomen, een eigenaardige melding krijgen. Er gaat in hun Explorer namelijk een venster open dat waarschuwt dat de site een zogenaamde "Phishing site" zou kunnen zijn. Dat is een namaaksite die probeert mensen persoonlijke gegevens te doen invullen.

De student die onlangs de volle pot betaald heeft zal wel eens slikken...


.
.

Radio Centraal - WebGang <<==