01/03/2007
Afgekoelde beurs en verhitte computers

De plotse daling van de beurzen dinsdag werd op verschillende manieren verklaard; ten eerste was er al geruime tijd een overwaardering die onderuitging op de aziatische markt, en ten tweede zou er "psychologie" meegespeeld hebben. De computerfirma die het systeem beheert waarop de top 30 van "blue chip" aandelen draait, voegde nog een derde reden toe: hun computers gingen op de knieën. Dat kwam door het grote aantal transacties, die op zich al een gevolg waren van de lage koersen. De computers konden het volume niet meer aan en schakelden over op een backup systeem. De Dow Jones dook daarna 200 punten naar beneden, en was daarmee meer dan 500 punten gezakt, zowat de grootste val in 5 jaar. Het backup systeem haalde de vertraging in en uiteindelijk sloten de meeste beurzen in de VS slechts met zo'n 3,5 procent daling.
De computers zijn wel bestand tegen wat extra trafiek, maar deze keer was het aantal verrichtingen opgelopen tot het dubbele van het gemiddelde. De snelheid waarmee zo'n val zich inzet is de laatste jaren mogelijk toegenomen doordat veel koop en verkoopsopdrachten door computersystemen gebeuren. Een combinatie van factoren kan die systemen in een neerwaartse spiraal brengen. Er zijn wel veiligheidssystemen voorzien om dat een halt toe te roepen. Zo kan de beursaktiviteit opgeschort worden voor een half uur tot enkele uren, of kan de dag vervroegd afgesloten worden. Die maatregelen zijn ingesteld na de "zwarte maandag" op Wall Street in oktober 1987. De val met 500 punten was deels een gevolg van het automatisch verkopen als de koers onder een bepaalde waarde zakte. Toch is de computerizering van de beurs niet opgehouden, integendeel. In 1998 werd de "Optimark" in gebruik genomen om het toenmalige "Instinet" systeem af te lossen dat sinds 1982 in gebruik was.


De wind geteld

Volgens de "Wereld-Wind-Energie-Raad" werd in 2005 voor meer dan 11.000 Megawatt aan windkrachtinstallaties geplaatst.
Dat is 43 procent meer dan in 2004, en de totale windkracht capaciteit komt daarmee op bijna 60.000 Megawatt. Toch is dat slechts een druppel op de hete plaat, want de volledige electriciteitsproductie zit op 3.800 Gigawatt. Windenergie haalt dus nauwelijks 1,5 procent op het moment. Als alle kosten meegerekend worden, ook het afbreken van de installatie en het opruimen van het afval, komt windenergie er zelfs qua kostprijs goed uit in vergelijking met andere vormen van energieproductie, als kernenergie .
Natuurlijk is het moeilijker om kernwapens te maken met het afval van windmolens.


Beweging voor het behoud van het "cultureel milieu"

De tegenstellingen veroorzaakt door de informatietechnologie hebben geleid tot een nieuw cultureel fenomeen:
"Cultural Environmentalism".
Het vermenigvuldigen en verspreiden van informatie en media gaat razendsnel, maar de juridische beperkingen worden steeds groter. De beperkingen worden ook los van de wetten technisch opgelegd met systemen als DRM. Tegelijk komt een bewustzijn op gang dat het publiek domein verdedigd moet worden als het niet helemaal door "Intellectual Property"-uitbating wil opgeslokt worden.
Half maart gaat op de "Stanford Universiteit", waar Larry Lessig professor is, een conferentie door onder de titel "Cultural Environmentalism at 10". Het verwijst naar de ideëen van Jamie Boye die 10 jaar geleden geopperd heeft dat de geschiedenis van de milieubeweging een aantal interessante modellen oplevert. Die zouden nu kunnen toegepast worden op de evolutie van het gedachtengoed over het "publiek domein".


Overbodige anti-terreurwet

In Canada heeft het parlement tegen de hernieuwing van de Anti-Terreurwetten gestemd. Die waren ingevoerd na 11 september 2001, maar werden nooit gebruikt in Canada. Ze hielden onder meer in dat verdachten zonder beschuldiging 3 dagen vastgehouden kunnen worden. De wetten waren zowat de Canadese versie van de "Patriot Act" in de VS, maar in Canada hadden ze een beperkte duur van 5 jaar toen ze ingevoerd werden. Die termijn eindigt vandaag, 1 maart.
Dwangvertenties

Een potentiele klant voor het plaatsen van advertenties op Google, Yahoo en Micrsoft kreeg van alledrie een weigering of gewoon geen antwoord op zijn vraag. Hetgeen hij wilde plaatsen was geen reklame voor de verkoop van een produkt, maar wel een aanklacht tegen bepaalde situaties of mensen.
De man voelde zich getroffen in zijn "vrije meningsuiting", en daagde vorige zomer de zoekmachines/reklamediensten voor de rechter. In de uitspraak die nu gevallen is, geeft de rechter echter de "free speech" keuze aan de reklame-redacties. Zij kunnen advertenties weigeren als ze die niet gepast vinden; m.a.w. ze hebben het recht iets niet te publiceren, en ze kunnen daartoe niet gedwongen worden.

Een beschrijving van de zaak op blog.ericgoldman.org


Namaak Open Source

Het succes van de open source en vrije software kan misschien afgemeten worden aan het groeiend aantal meelopers en de namaak. Nat Torkington liep erin verloren bij het afschuimen van open source projecten. Hij is bezig met het samenstellen van een programma voor een open source conferentie, en daarbij botste hij op projecten met een zwakke open source factor, op slechte namaak-open source, tot en met regelrechte vervalsingen en bedrog.
Ook grote bestaande bedrijven surfen mee op de wind met gelijkaardig klinkende termen als "shared source".
Voor de samenstelling van het programma van OSCON houdt hij zich aan de vuistregel dat het publiek van het besproken programma de broncode moet kunnen downloaden, eventueel compileren indien nodig, en gebruiken.
Het Open Source Initiatief (OSI) heeft een duidelijke definitie waaraan een "Open Source" licentie moet voldoen. Ook vrije software licenties als de GPL laten weinig twijfel bestaan. Maar steeds meer wordt ook de praktische manier van werken belangrijk om een echt open source project te zijn:
- Is de broncode volledig beschikbaar, liefst op een website?
- is er een publiek kanaal om fouten te melden en suggesties te doen ("bug tracking list")
- en is er een "community" waar mensen op basis van hun kunde kunnen deelnemen aan het project?

Discussie te volgen op radar.oreilly.com


PCB's in China

PCB is een afkorting waarbij meestal gedacht wordt aan de met dioxine vergelijkbare giftige stoffen (PolyChloor Biphenyl). Maar in de informatica betekent het eerder "Printed Circuit Board", de plaatjes met allerlei electronische componenten erop - meestal gesoldeerd, die met banen van geleidend materiaal als koper met elkaar verbonden zijn.
Het zijn de onderdelen die samen electrische en electronische apparaten vormen, en waaruit computers opgebouwd zijn.
Op het einde van de levensduur komen ze massaal op stortplaatsen terecht, waar waterdoorsijpeling de bodem kan vervuilen met zware metalen uit de PCB's. In Azie worden de borden soms in ongecontroleerde omstandigheden in grote vaten verbrand om door smelten waardevolle metalen eruit te halen.
Onderzoekers van de "Jiao Tong" universiteit in Shanghai hebben nu een andere methode ontwikkeld om de borden te verwerken. Ze deden een experiment met 400 kg PCB's. Die werden verbrijzeld in een machine en daarna verder verpulverd tot zeer kleine stukjes, die dan bestaan uit het afzonderlijke materiaal: metalen of het basismateriaal van de borden. Door gebruik van een hoge electrische stroom kan men dan de metalen deeltjes eruit halen, waarbij men de giftige rook van het smelten kan vermijden. In een distillatieproces worden dan de metalen verder gescheiden.
Het zou wel kunnen dat deze methode meer energie gebruikt.

Shangai Jiao Tong Universiteits website met Engelse tekst: http://www.sjtu.edu.cn/english/index/index.htm

.

Radio Centraal - WebGang <<==