04/01/2007
Niet zo billijke vergoeding

De vrij recente wetgeving over de billijke vergoeding heeft veel vragen opgeroepen. Heel de non-profit sector werd in 1999 opgeschrikt door gepeperde tarieven voor het gebruiken van muziek in een min of meer openbare vorm. Ook alle bedrijven waar muziek te horen is, moesten betalen, al was het een radiootje bij de kassa van de kruidenier op de hoek. Bovendien werden de bedragen berekend met terugwerkende kracht tot 8 juli 1996. Het was natuurlijk onmogelijk om daar in de budgetten van die jaren van 96 tot 99 rekening mee te houden, omdat de tarieven werden vastgelegd in 1999. Er kwam dus protest tegen deze nieuwe inningen die wel door de overheid werden opgelegd, maar door prive bedrijven - zogenaamde beheersvennootschappen als Simim en Uradex - werden geind. En ook een klacht bij de Raad van State, die zich duidelijk uitsprak dat dit niet kan. Het ministerie van Economische zaken onderhandelde een oplossing waarbij het teveel geinde bedrag terugbetaald of in mindering gebracht kan worden en dat vanaf 1 januari 2007. In het totaal zou het gaan over 1,5 miljoen euro.

Vraag om uitleg in de senaat: Handelingen nr 3-105

Niet zo onschuldig "pdf"-je

Websecurity meldde een opvallend probleem met pdf-bestanden op websites. Het blijkt dat een pdf document dat via het internet wordt opgevraagd, ook een commando kan uitvoeren. Daarvoor wordt in de URL (het adres van het document) na de ".pdf" nog een #-je gezet en een stuk code met een javascript commando. Op zich is het zeer eigenaardig dat een document een commando kan uitvoeren. Het is eveneens onbekend waarom pdf-documenten JavaScript kunnen uitvoeren.
Op de Web Security site staat een voorbeeldje; het geeft een commando bij het oproepen van een pdf bestand dat uitlegt hoe je beter kan zoeken op Google. Als je de link aanklikt gaat op ons test-toestel niet alleen die pdf met "beter zoeken" open, maar even later ook een venster met allerlei broncode. Dat blijkt niet de broncode van het huidige document te zijn, maar de broncode van een andere pagina van de google site. Bij het openen van het pdf-je wordt dus een commando gestuurd om een bepaalde andere pagina door te sturen.
Deze eigenaardigheid wordt gezien als een van de problemen in de rij van "cross-side scripting", waarbij stukjes code van verschillende plaatsen op het internet worden gecombineerd, met als gevolg grote onzekerheid voor alle www gebruikers.

Een zekere Leonard Rosenthol van Adobe Systems antwoordt op de site van GNUCITIZEN met 3 punten:
1) Het werkt alleen bij Windows gebruikers en niet bij Linux en Mac gebruikers.
2) in de Acrobat Reader voor Windows versie 8 is het probleem al verholpen
3) Voor de andere gebruikers wordt er gewerkt aan "patches" om het probleem op te lossen.
Wij konden echter zelf vaststellen dat op Linux, met Mozilla 1.7.8 en Acrobat Reader 7.0 het effect zich ook voordoet! Op een ander toestel met een pdf-reader die niet van Adobe was, konden we het niet reproduceren.

http://www.gnucitizen.org/blog/danger-danger-danger/

Foto's recupereren

Voor wie problemen heeft met een fout op een geheugenkaart van de digitale camera is er goed nieuws: er zijn gespecialiseerde mogelijkheden om de data toch te recupereren. Tegenwoordig zijn er zelfs gratis te downloaden programma's als PhotoRec, dat kan helpen bij het terughalen van je files.
Voor wie zijn camera verkocht met bijhorende lege geheugenkaartjes is het misschien slecht nieuws. Een onderzoek wees uit dat bij aankoop via internet van tweedehands geheugenkaarjes in 78 van de gevallen data kon gerecupereerd worden. Soms was de data gewoon niet gewist, maar bij andere kon met behulp van bovenvermeld programma de data terug leesbaar gemaakt worden. Er werden meer dan 200 foto's gevonden, meer dan 15 filmpjes, en dan nog een aantal andere computerbestanden. De meest amusante foto's waren diegene die genomen waren op feestjes waar duidelijk te diep in het glas werd gekeken. Uitgerekend dat zijn natuurlijk de foto's die het meeste schade kunnen aanrichten als ze in verkeerde handen terechtkomen.

Gelukkig bestaan er ook speciale programma's om de kaarten grondig leeg te maken, door ze bv echt helemaal vol te schrijven met nietsbetekenende data. Zo'n eraser programma's zijn ook als download te vinden.

De buizen van You slaan weer toe

Starbucks werd geviseerd in een filmpje dat op YouTube werd gepost. Het filmpje klaagt aan dat de koffieboeren in Ethiopie maar een paar cent krijgen van de prijs die voor het kopje koffie betaald wordt. Er worden fragmenten getoond van akties voor de deuren van de koffie-zaak op verschillende plaatsen, en die worden gecombineerd met interviews met voorbijgangers die verontwaardigd zijn over de lage prijs die de koffieboeren voor hun koffie krijgen. Ethiopie is een van de armste landen en miljoenen mensen zijn er afhankelijk de koffie. Het land heeft een unieke variatie van 9 verschillende bonen. Het filmpje werd door Oxfam America gemaakt in het kader van een aktiedag.
Maar minstens even opvallend is de reaktie van Starbucks op dit sociaal aktivisme. Ze reageren vlotjes met een filmpje eveneens op YouTube, waarin ze rustig uitleggen dat ze meer betalen dan gemiddeld (bovendien meer dan fair trade) en dat er wel een dispuut is, maar dat het veel ingewikkelder ineen zit dan een hogere prijs betalen voor koffie. Het zou gaan over een trademark agreement met de Ethiopische overheid en incompatibiliteit tussen verschillende wetten. Het bedrijf reageerde dus heel alert en met hetzelfde medium. De aanklacht was van 18 december en op 20 december hadden ze hun antwoord al klaar.

De kern van de zaak is ook wel virtueel eigenlijk. Ethiopie heeft een aanvraag ingediend om de namen Sidamo, Yirgacheffe en Harar te registreren als beschermde merknaam. Het zijn de namen van hoogwaardige koffiesoorten, en met die merknaamregistratie zou een groter deel van de waarde naar Ethiopie gaan. Starbucks tekende via een koepel van de koffienijverheid bezwaar in tegen de registratie, en wist ze zo tegen te houden. Sidamo is een taal en ook een provincie in het zuiden van Ethiopie, evenals Harar in het oosten bekend voor zijn koffie. Meer dan 90% van de produktie gebeurt kleinschalig.
Ook in andere delen van de wereld werd die aanvraag ingediend, zoals in Europa en Canada en Japan. Het programma dat aan de basis ligt van dit initiatief wordt trouwens gesteund door het Engelse ministerie voor ontwikkelingshulp. Het wordt als "innovatief" voorgesteld, een term die wel makkelijk gebruikt wordt bij het uitbreiden van het domein van "intellectual property". Er is dus niets vernieuwend aan wat het produkt of de produktiemethode zelf betreft.


.

Radio Centraal - WebGang<<==