07/12/2006
Novell versie van OpenOffice.org

Novell kondigde aan een eigen versie van OpenOffice.org te gaan maken, waarin ze een filter zouden opnemen om Microsoft bestanden te kunnen schrijven en lezen vanuit OpenOffice.org. Dat zou de uitwisseling van documenten gemakkelijker moeten maken tussen Linux en Microsoft gebruikers.

Groklaw ziet het anders: "Novell 'Forking' OpenOffice.org". Dat zou betekenen dat Novell een afsplitsing van het project zou maken. Nog andere commentaar stelde voor de naam van de Novell versie van OpenOffice te hernoemen naar "PatentOffice" omdat ze menen dat MS code wil binnensmokkelen in het project.

VOIP in India

Voice over Ip wordt in India door de overheid beschouwd als een niet toegelaten vorm van telefonie, en die diensten moeten er allemaal mee stoppen.
Telefoonbedrijven die dat aanbieden als dienst riskeren sluiting. Buitenlandse bedrijven als Skype krijgen geen vergunning. Voorlopig gaat het nog maar om een voorstel. Het ministerie van telecommunicatie schat dat er 500 000 uur telefonie over internet wordt gebruikt door call centra en bedrijven.
Mogelijk is het verliezen van belastingsinkomsten op telefonie verkeer de echte oorzaak van de deining.

Oplossing voor onbepaald probleem
Delen door NUL Een professor van de Britse universiteit van Reading's meent een oplossing te hebben voor een probleem van niets.
Niets wordt wiskundig voorgesteld door het getal nul. Bij berekeningen geeft die nul soms wel een probleem, vooral bij de deling. De uitkomst voor een getal gedeeld door nul kon door niemand gegeven worden. Docent dr. Anderson heeft een theorie uitgewerkt waarin er wel een antwoord mogelijk is voor nul gedeeld door nul, maar met een nieuw soort getal. Dat noemt hij "nullity", een naam naar analogie met andere uitersten als "infinity" wat oneindig betekent en ook niet als exact getal kan gebruikt worden.

Het antwoord op de vraag "hoeveel is een getal gedeeld door nul" werd vroeger dan maar beantwoord met iets als "Deling door nul is onbepaald".
Of ook: je mag niet delen door nul. Een rekenmachine kan echter niet zo'n lange zinnen maken, en nog veel minder de "zin" ervan begrijpen. Dus geeft een rekenmachine in zo'n geval als resultaat een foutmelding: "error".
In computerprogramma's die opeenvolgende berekeningen uitvoeren en tussendoor helemaal geen kans krijgen om iets te zeggen, loopt het nog veel slechter af. Het programma crasht meestal. En het voorwerp dat door het programma bestuurd wordt zou ook wel eens kunnen crashen daardoor.
Zo evolueerde op 100 jaar tijd de deling door nul van "een belachelijke vraag" tot een "levensgroot probleem".

Of hij, behalve een nieuwe naam geven aan de situatie "onbepaald", nu echt iets vooruit heeft geholpen is niet eenduidig op te maken uit de commentaren. Ook wordt een onderscheid gemaakt door getal/0 en 0/0; het is voor dit laatste dat het hoofdletter phi-symbool wordt gebruikt door deze prof, alleen de "nul oneindig" ontbrak nog voor hem.
In ieder geval stellen we voor de nederlandse vertaling "nuloneindig" te noemen, zodat die ook klopt met min oneindig en plus oneindig.

.

<<==