05/10/2006
De Villepin wil ODF

Bernard Carayon heeft een rapport geschreven met de titel "op gelijke voet", en gaat daarmee de oude slogan vrijheid en gelijkheid toepassen in de digitale wereld. Iedereen moet op dezelfde manier toegang krijgen tot documenten van de staat, en dus mag je niet verplicht worden daar een bepaald programma voor te kopen. De documenten moeten in een algemeen standaard bestandsformaat worden bewaard zodat alle programma's die willen ze kunnen lezen. Die standaard bestaat onder de naam "open document format", en die is goedgekeurd door de internationale standaard organisatie.
Hij vindt bovendien dat Frankrijk er bij zijn Europese buren op moet aandringen ook deze open en vrije standaard te gebruiken.
Het rapport werd in september verzonden naar de Villepin, maar in welk formaat is ons niet bekend.
De Villepin beval een onderzoek naar hoe Europese bedrijven een grotere rol kunnen spelen in het zetten van industriele standaarden, en hoe de afhankelijkheid van Europa van andere regio's in de wereld daarmee kan afnemen. Het rapport van Carayon maakte deel uit van dat onderzoek.
In zijn conclusies maant hij de Europese overheid aan een organisatie op te richten om de eigen technologische onafhankelijkheid te verzekeren. Hij suggereert bovendien te investeren in een open source onderzoekscentrum, en ondersteunende diensten voor de overheden die over willen stappen op open source software.
Vanaf 2007 beveelt hij trouwens aan dat de parlementsleden de keuze krijgen om met open source software te werken.


Stuur op
Een Deens team van onderzoekers zou erin geslaagd zijn een aantal atomen te transporteren over een beperkte afstand, door gebruik te maken van lichtstralen als transportmiddel. Eerder al hadden wetenschappers een atoom "getele-porteerd", zowat een kleine halve milimeter ver. Het grote verschil is dat deze keer niet individuele atomen, maar een hele groep atomen werden gebruikt. Nu werd zowat een halve meter overbrugd, dus het is nog wel even verder werken eer we kunnen zeggen "Beam me up, Scotty!"
Het gaat trouwens helemaal niet over de verplaatsing van materiaal, maar wel van informatie. Doordat er werkelijke quantum informatie wordt doorgestuurd zou de communicatie veel betrouwbaarder worden, en bv niet afgeluisterd kunnen worden.

Onderzoek aan het Niels Bohr Instituut van de universiteit van Copenhagen
Biologische geheugenfabriek

Volgens New Scientist zou een virus gebruikt kunnen worden om chips mee te bouwen. Een struktuur van virusketens zou bekleed kunnen worden met een laagje platinium, waardoor een transistor ontstaat met zeer snelle eigenschappen. Opeengestapeld in een chip zou het kunnen gebruikt worden voor computergeheugen, of geheugen voor andere apparaten, als camera's. Het voordeel daar zou zijn dat het beeld veel sneller uit het geheugen kan gelezen worden dan nu. Een van de problemen die nog opgelost moeten worden is hoe men de virussen moet bedraden.

"Hallo? Dierenbescherming?"


Gaming op de "idiotbox"
Pediatrics, het officiele tijdschrift van de Amerikaanse kinderspecialisten, bevat een artikel over het tv en computergebruik van kinderen. Dat adviseert om kinderen na schooltijd te beperken in hun gebruik. Algemeen bevelen ze aan om niet meer dan 1 uur multimediaplezier toe te staan.
Er wordt een verband gelegd tussen tv-kijken, filmkijken, computerspelletjes spelen en de schoolresultaten. De onderzoeksgroep was een aantal kinderen van het noordoosten van de VS.
In 2000 bleek bijna 90 procent van de kinderen over computers of computerspelletjes te beschikken. Uit vroeger onderzoek bleek al dat niet alleen de tijdsduur, maar ook de inhoud zijn invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Zo bleek het bekijken van gewelddadige tv-programma's vooral nadelig te werken op de latere schoolprestaties van meisjes.
Dit onderzoek betrof 4500 studenten, waarbij werd teruggekeken naar hun jeugd. 95 procent was blank, waarmee al een van de beperkingen van het onderzoek wordt aangetoond.
Het artikel staat tussen andere onderwerpen als zonnebrand, kindermishandeling, lood in de omgeving, enz.


Bronnenonderzoek
De Amerikaanse overheid gaat veel geld investeren in het onderzoeken van buitenlandse nieuwsbronnen. Dat geld komt van de budgetten van het ministerie voor "Homeland Security". Officieel gaat het over een onderzoek naar welk gevoel er in de wereld leeft tov Amerika. En het is de bedoeling om daar mogelijke bedreigingen voor de VS uit af te leiden.
Natuurlijk kan daarbij ook opgeslagen worden "wie" bepaalde dingen gezegd heeft, en na verloop van tijd, wat voor lijn er zit in de berichtgeving van een persoon. In de VS zou dat onderzoek niet mogen omdat de overheid daarmee de privacy van zijn burgers zou schenden volgens hun wetten. Maar in het buitenland geldt die beperking niet.

Hello guys!
.
Dank aan Damonna
<<==