28/09/2006
Bankcommunicatie onderschept
Een man in Nieuw-Zeeland die was opgepakt voor data-inbraak, werd door de rechter op vrije voeten gesteld. Hij had een bank opgebeld en gezegd dat er problemen waren met hun beveiliging, en dat hij als consultant hen kon helpen de lekken te dichten. Hij wilde daar natuurlijk wel voor betaald worden, want een deel van het werk, het onderzoek, had hij al verricht.
De bank zag het echter als chantage en gegevensinbraak, en verwittigde de politie. Na een inval werd de computer in beslag genomen, en de man voor de rechtbank gebracht. Vroegere veroordelingen voor fraude pleitten in zijn nadeel.
Maar rechter merkte op dat hij al meer dan 10 jaar het rechte pad bewandelde en ook al als consultant meewerkte aan beveiligingsonderzoeken van een telecombedrijf en binnenlandse zaken. Hij stapte met zijn kennis over de mogelijke beveiligingsproblemen van de bank niet naar derden, maar naar de bank zelf. De man werd vrijgesproken.


Online gokken
In de VS is er een wet in voorbereiding om online gokken te verbieden. Er is nog heel wat getouwtrek rond de wet, en de gok-industrie wil ze tegenhouden, terwijl de voorstanders van de wet ze proberen nog voor de vakantieperiode door de senaat te krijgen.
De wet zou de meeste vormen van online gokken verbieden, en het illegaal maken voor banken om betalingen te doen aan online-gok-bedrijven.
In 1961 werd een wet aangenomen die het verbood om over de staatsgrenzen heen te gokken via de telefoon. Voorstanders zien deze wet dus niet als nieuw, maar als een uitbreiding van een bestaande wet naar de nieuwere internet-technologie.

Het zwakke punt van de huidige anti-gok wetsvoorstellen is dat ze opgesteld zijn als aanhangel bij een pakket goed te keuren wetten die over totaal andere zaken gaan. Vooral wetsvoorstellen voor antiterrorismewetten zijn een dankbare kruiwagen om er andere dingen mee door te loodsen.Online liegen

Onderzoek zou uitgewezen hebben dat we gemiddeld 1,6 keer per dag liegen.
Maar er is een duidelijk verschil in het lieg-gedrag naargelang welke media we gebruiken.
Als we het aantal gesprekken waarin een leugen opduikt in procent uitdrukken krijgen we:
- In het gezicht zou in 27 procent van de gesprekken gelogen worden.
- Aan de telefoon 37 procent
- Instant messaging: 21 procent
- e-mail: 14 procent.
Voor het onderzoek, uitgevoerd door Dr. Jeff Hancock, werden 30 vrijwilligers ingeschakeld.
Ze moesten een dagboek bijhouden waarin ze hun eigen gedrag beschreven.
De communicatie werd dan in de vier categorieën verdeeld naargelang de gebruikte communicatietechniek.

Gelogen?
* Cornell University, Ithaca, NY.

Debian en geld: probleem of oplossing?
Debian is een project voor het uitbrengen van een Linux distributie (een softwarecombinatie van het Linux besturingssysteem met een selectie programma's). In tegenstelling tot de andere uitgevers als Red Hat en Suse/Novell is Debian helemaal een vrijwilligersproject. Dat belet niet dat het een van de beroemdste Linux distributies is, die de basis vormt voor heel wat andere, al dan niet commerciele Linux distributies.
Dat Debian veel gebruikt wordt heeft ook zijn nadelen; de druk op de groep nam steeds toe. Zo willen veel pofessionele gebruikers beter kunnen inschatten wanneer nieuwe versies officieel klaar zijn voor gebruik. Om daaraan tegemoet te komen richtte de huidige projectleider van Debian, Anthony Towns, samen met Debian's tweede man Steve McIntyre en anderen een werkgroep op om te kijken hoe ze geld kunnen inzamelen voor Debian ontwikkeling. Dat levert echter al zoveel commotie op in de Debian community dat hij door andere leden op het matje geroepen wordt. Vooral de overlapping van de functies leidt tot discussie.

Werken bij Google

Steve Yegge is programmeur bij Google, een bedrijf dat heel wat aanzien verwierf door de nieuwe en verrassende programma's en diensten waarmee het uitpakt. Hij laat even achter de schermen kijken, en verklaart misschien waarom de "developers" zo graag voor het bedrijf werken. Enkele van de gangbare praktijken:
- de ontwikkelaars kunnen van project of van team veranderen op eender welk moment ze daar zin in hebben. Er worden geen vragen over gesteld.
- Ze moeten zo'n 3 keer per week op een vergadering zijn, wat in verhouding tot andere bedrijven van dat kaliber weinig is.
- De filosofie is dat Google als bedrijf niet altijd oplegt wat de programma's zijn die geschreven moeten worden.
- Ze leggen geen overbodige druk op de programmeurs. Een project wordt pas naar buiten gebracht als het klaar is. Doordat er geen voorspelling gedaan wordt over een datum ontstaat er geen extra druk om sneller te werken dan goed is.

Dank aan Damonna ;-)
.

<<==