24/08/2006
Verkoop van klantgedrag
De lek van privacy gegevens uit zoekopdrachten van klanten bij AOL lijkt een staartje te krijgen. Volgens recent onderzoek dat de New York Times publiceerde, zou de leiding van het bedrijf niet alleen op de hoogte geweest zijn, maar zouden de direkteurs het ook goedgekeurd hebben.
Ondertussen had het bedrijf als reactie een paar lagere verantwoordelijken ontslagen, waarvan minstens een een advokaat onder de arm heeft genomen.


Wachten op kanker
In Groot Brittannië is een medisch project begonnen om genetische informatie van mensen te verzamelen tot een grote medische databank. Van een half miljoen vrijwilligers wordt een bloed en urine staal genomen, en onderzocht. In eerste instantie kan men nu gaan vergelijken met de menselijke genenkaart, die men onlangs pas vervolledigd heeft. Op regelmatig terugkerende basis zou men dan van de vrijwilligers weer stalen nemen en hun gezondheidstoestand noteren. Pas als de vrijwilligers ziek worden, wordt het voor de wetenschappers interessant want dan kunnen ze verbanden beginnen leggen tussen ziektes van levende mensen en genenpatronen; welke genen zijn verantwoordelijk voor wat?
Die kennis zou bruikbaar worden voor de medische wetenschap. De studie wordt gefinancierd door de overheid, zodat de resultaten niet in handen zijn van een prive bedrijf. De minister van volksgezondheid denkt dat GB hiermee een leidende rol gaat spelen in de wereld van medisch onderzoek. Een eerste pilootproject is al achter de rug en betrok 3800 deelnemers. De eerste ontwerpteksten gaan terug tot 2002. Bij het project werden ethische en juridische vragen gesteld; genetische informatie is natuurlijk privacy gevoelig. Zo zouden mensen kunnen gediscrimineerd worden op basis van hun genen, en bv een duurdere verzekeringspolis moeten betalen als met genetische informatie rekening wordt gehouden.

www.ukbiobank.ac.uk
parlementaire nota 2002.

Open Source klank uit Kroatie
In kroatie zou de regering een open source politiek hebben opgesteld. De richtlijnen gaan over het gebruik van open source in overheidsinstellingen. De oorzaak is bezorgdheid over de afhankelijkheid van de gesloten software leveranciers. In de richtlijn wordt overheidsinstellingen gevraagd in zoveel mogelijk gevallen open source software te gebruiken of te ontwikkelen. Ook daarbuiten zal die politiek aangemoedigd worden. In het onderwijs moet er bovendien evenveel aandacht zijn voor open source als voor gesloten source software.
Voor de overige software moet voorrang gegeven worden aan open standaarden voor de bestandsformaten en protocols. Verder willen ze ook voorrang geven aan software die in Kroatie ontwikkeld is.
Deze richtlijnen zijn het eerste officiele document in Kroatie waarin sprake is van Open Source, maar ze zeggen wel geinspireerd te zijn door de Europese Gemeenschap.
De "open source community" in Kroatie zelf wil eerst afwachten of de overheid de mooie woorden ook zal uitvoeren. Als de overheid bij de onwikkeling van nieuwe software zelf consequent kiest voor open standaarden en open source zal er een eerste stap gezet zijn.


Fixen is moeilijk
Microsoft zit met een probleem veroorzaakt door de fix van een ander probleem. In hun laatste security update zat een probleem dat in eerste instantie alleen maar Internet Explorer liet crashen. Maar bij nader inzien kon een aanvaller via internet niet alleen IE naar de blauwe jachtvelden sturen, maar daarna ook willekeurige code uitvoeren op de getroffen computer.
De security update werd 8 augustus uitgebracht en moest een achttal beveiligingsproblemen fixen. Nu moet hij zelf gefixt worden.
.


.
En dan was er natuurlijk nog de aanvraag bij het OSI (Open Source Initiatief) om de "MS Community License" te testen of ze voldoet aan de "open source" norm. OSI contacteerde eerst MS omdat ze de verzender van de aanvraag niet onmiddellijk kon plaatsen binnen het bedrijf. Dat bleek te kloppen, het was iemand van buitenaf die de licentie had ingestuurd voor beoordeling. MS vroeg om het onderzoek in de koelkast te steken.

<<==