01/06/2006
Worm in antivirusprogramma

Eind mei ontdekte eEye Digital Security een gebrek in het anti-virusprogramma van Symantec. Computerinbrekers kunnen er gebruik van maken om de controle over een computer met dat programma over te nemen, zonder dat de gebruiker iets moet bevestigen of zo.
eEye lijkt met dit bericht een steek onder water te geven aan een bedrijf dat binnen dezelfde sector opereert. De eEye.com site geeft ook veiligheidsadvies, en doet dat veel gedetailleerder dan de meeste andere sites. In plaats van zich toe te leggen op het vangen van virussen die binnengeraken, houdt het bedrijf zich bezig met het onderzoeken en aanpakken van de mogelijke zwakke plekken in een IT omgeving, ondermeer door het doorlopend onderzoeken van wat er op het netwerk gebeurt. Ze beroepen zich op de ontdekking van de "Code Red" worm en de "Sasser" worm, en lijken het meest geld te kunnen verdienen aan het Windows platform.


Worm in de telefoon

Hoogste vertegenwoordigers van het ministerie van justitie en FBI hebben een prive meeting gehad met vertegenwoordigers van de communicatie-industrie. Ze voerden daarin de druk op om meer gegevens van klanten langer te bewaren. Dat gaat van het bewaren van wie welk IP-adres had op welk moment, over wie welke webpagina's bezocht tot bijhouden van volledige berichten en online messages, en dat voor de duur van twee jaar.
Ze voelden zich ook gesterkt nu in Europa een wet erdoor kwam die zegt dat communicatiebedrijven vanaf 2008 gegevens moeten bijhouden voor de duur van een half jaar tot twee jaar. Dat gaat echter alleen over de "gegevens over de communicatie", zoals "wie" van "waar naar waar" of "wie en hoeveel/hoelang". Het gaat dus niet over het bewaren van de tekst of de inhoud.


Amnesty International tegen online onderdrukking

Amnesty International heeft een campagne gewijd aan de tendens van censuur van websites, afluisterpraktijken van regeringen tov hun burgers, en sanctionering van schrijvers van "blogs" en journalisten. Ze stelden een online petitie op om in november te overhandigen op een conferentie van de Verenigde Naties.
Ze stellen ook een downloadbaar programma ter beschikking dat op je website willekeurige stukken toont van gecensureerd materiaal.

Website: Irrepressible.info.


Wolken voor de zon

Sun gaat zwaar besparen. De nieuwe CEO kondigde aan dat er 5.000 van de 37.000 jobs zullen sneuvelen. De herstrukturering zou binnen een half jaar moeten rond zijn. Het bedrijf gaat ook gebouwen en gronden verkopen, en in de lease-budgetten snijden.
Het bedrijf was groot geworden met de opkomst van het internet, dat vooral draaide op Unix servers. Daarvan waren er veel van Sun, dat zowel de servers als het besturingssysteem maakte, en de dienstverlening errond deed.
Het bedrijf had te lijden onder de monopoliemacht van Microsoft, en de opkomst van goedkope krachtige computersystemen, waarvan sommige op Linux draaien. De laatste tijd lijken ze zich dan ook meer open te stellen voor uitwisseling, en zelfs voor evolutie richting open source.


(Zaventem : nu 300)
Achterbaks patent

Forgent Networks geraakte haar uitgebreide patentrechten kwijt door een beslissing van het patentburo in de VS. De firma kreeg een patent nr 4.698.672 in handen, na overname van "Compression Labs" in 1997. Het was een patent over het electronisch delen van beelden met foto-kwaliteit. Ze interpreteerden het patent heel breed en vielen er de JPEG standaard mee aan, omdat die zogezegd gebruik maakt van het patent. Ze probeerden zo geld te maken van het patent, maar kregen tegenstand van de organisatie "PUBPAT". Die vroeg het patentburo om de zaak te onderzoeken, op basis van bewijzen van gebruik van de methode van voor het patent werd aangevraagd. Het patentburo oordeelde dat de methode inderdaad vroeger al voorkwam, en dat de aanvragers van het patent daar zelfs van op de hoogte waren. Indien het patentburo dat toen had geweten, zouden ze het nooit hebben toegekend.

PUBPAT staat voor Public Patent Foundation. Dat is een "non-profit"-organisatie in New York, die het publiek probeert te beschermen tegen de schadelijke effecten van het patentsysteem in de VS. Ze richten zich vooral op onterecht toegekende patenten en de ongepaste patentpolitiek.
Ze stellen dat overdreven patenten schadelijk zijn omdat ze produkten duurder maken, de wetenschap tegenhoudt, en op een oneerlijke manier kleine bedrijven benadeeld. Ook vanuit standpunt van burgerrechten en vrijheden vinden ze het beperkend.
Ze verzetten zich tegen de verlenging van de patentduur en de uitbreiding van gebieden waarop patenten van toepassing zijn.
http://www.pubpat.org

Hoe ondervind een gewone gebruiker de nadelen van de patentenoorlog?
Het patent op het GIF formaat zorgde er al voor dat het formaat in een aantal programma's werd vermeden.
Patenten op geluidsbestanden vormen een belemmering voor een vlotte uitwisseling van eigen opgenomen geluiden.
En patenten op office bestanden kunnen het de gebruiker ook nodeloos moeilijk maken bij het samenwerken met gebruikers van een ander merk van software, of om jaren later gegarandeerd oude bestanden nog open te krijgen.
Ook al te gemakkelijke patenten op geneesmiddelen brengen veel schade toe en verhinderen de goedkope aanmaak en brede verspreiding van middelen tegen hartaanvallen, multiple sclerose en medicamenten tegen AIDS.


Online hulp
MS heeft eindelijk het voorbeeld van de vele Linux-distributies en antivirus-programma's gevolgd, en start nu met een online dienst die automatisch je software bijwerkt. De dienst heet live onecare, en je moet er een abonnement voor nemen. De software van Live OneCare beschermt dan je computer tegen aanvallen vanuit het internet. Het programma gaat zelf de juiste oplapmiddeltjes afhalen van de sites van Microsoft.
Bij Linux distributies is zo'n update dienst meestal gratis, zo heeft Suse bv al een tijd het "YOU" programma, dat staat voor Yast Online Update. Daarmee worden beveiligingsmiddeltjes en verbeteringen aan programma's automatisch of op vraag van het net gehaald en toegepast.


De week van "Dapper Drake"
Vandaag verschijnt officieel de nieuwe versie van Ubuntu: "Dapper Drake". Er is een uitgebreide bespreking te vinden op de "Lunapark 6" site. Er wordt uitgebreid ingegaan op installatie van het systeem, en het bij-installeren van andere software.
Nu de PC bladen weer eens uitstel van de nieuwe Windows versie te verwerken krijgen, is Ubuntu misschien een mooie bladvuller.
Chinese draak bijt terug
China heeft een bedrijf uit de VS aangeklaagd bij de ISO, de Internationale Standaard Organisatie, wegens "onethisch gedrag". China wil dat onderzocht wordt of chiptechnologie van Intel voor draadloos netwerkapparaten wel volgens de regels is goedgekeurd tot standaard. Vorig jaar werden zowel Amerikaanse technologie van IEEE als het Chinese WAPI voorgesteld als nieuwe standaard voor draadloos netwerk, vooral als oplossing voor het bestaande, onveilige systeem. De standaardorganisatie keurde de Chinese technologie af en de Amerikaanse technologie goed, die daarmee de nieuwe standaard zou worden. Veel macht komt daardoor in handen van Intel, die vroeger al dreigden met het stoppen van de verkoop aan China, iets wat eigenlijk alleen kan vanuit een luxueuze monopoliepositie.
China is de laatste tijd al herhaald door de VS onder druk gezet om de westerse ideeën over het bezit van "intellectueel eigendom" over te nemen. Het gaat daarbij over het prive kunnen bezitten van ideeën, plannen, teksten, tekeningen, afbeeldingen en software. China zou dan ook vervolging moeten instellen tegen die nieuwe overtredingen als het kopieren daarvan. Bedrijven als Microsoft zaten te watertanden op de Chinise markt, en zorgden mee voor die druk.
.


.
The story of the broken laptop ...
.

<<==