04/05/2006
Apple op de composthoop

Apple heeft aangekondigd hun oude toestellen gratis te gaan terugnemen voor "recyclage". Het aanbod lijkt alleen te gelden voor wie een nieuw toestel koopt, en dan een oud binnenbrengt. Ze doen het aanbod in de VS vanaf juni. (In Europa?)
De marktprijs voor recyclage van zo'n toestellen ligt er nu rond de 30 euro/stuk (in Belgie?).
Inwoners van Cupertina, waar Apple's hoofdkwartier gevestigd is mogen altijd hun oude mac binnenbrengen.
In de VS breekt Apple daarmee geen potten, want grote pc bouwers als Dell en HP hebben al langer recyclage programma's. Apple's milieubewustzijn is trouwens begonnen in Duitsland en ook andere Europese druk heeft er aan bijgedragen.
Milieugroepen zijn dus niet onder de indruk en hebben aangekondigd op de aandeelhoudersvergadering te eisen dat er meer wordt gedaan om de milieu-inspanningen te verbeteren.
Verder kent iedereen de beelden van opgehaalde pc's die dan in grote massa in het buitenland gedumpt worden, met mogelijk vervuiling van grond en drinkwater tot gevolg. Vijftig tot 80 procent van het opgehaald electronica-afval zou die richting gaan.

In 2005 was er nog de aktie van de "Computer Takeback Campaign" die met een vliegtuig over een zaal vloog waar Steve Jobs kwam spreken. Aan het vliegtuig hing een banner met de woorden:
"Steve - don't be a mini player - recycle all e-waste!"
Steve jobs kwam daar spreken naar aanleiding van het afstuderen van een lichting universiteitsstudenten in juni 2005.
De banner verwijst naar het feit dat Apple toen alleen een programma had om i-pods terug te nemen.


Scheiding der machten

In de VS komt de regering tussen in een proces dat de Electronic Fronteer Foundation aanspande tegen AT&T. Dat bedrijf schendt de burgerrechten en de privacy op grote schaal door alle klanten systematisch af te luisteren. Daarmee gaan ze in tegen de wet en de richtlijnen van het congres, en de EFF diende daar klacht tegen in, en eist bovendien de onmiddelijke stopzetting van die illegale afluisterpraktijk.

De databank met klantengegevens over internetverbindingen en telefoongesprekken is een van de grootste ter wereld en bevat zo'n 300 terrabyte aan gegevens. Als internationale gesprekken worden afgeluisterd stelt zich bovendien nog de vraag hoe het zit met de wetgeving aan de andere kant van de lijn; misschien worden er ook internationale wetten overtreden.
AT&T kreeg al gedaan dat de stukken van de bewijsvoering verzegeld blijven omdat het anders "bedrijfsgeheimen" zou prijsgeven. De regering kwam nu tussen en vraagt de rechtbank de zaak te laten vallen omdat ze het landsbelang en de militaire veiligheid zou schaden.

Ondertussen proberen anderen de wetten nog wat strakker aan te halen. Het ministerie van justitie was al langer aan het rondstrooien dat het nodig zou zijn dat internetproviders allerlei data of het gebruik van de diensten door hun klanten zouden bijhouden. Het wordt door de indieners van de voorstellen systematisch voorgesteld als maatregel tegen kinderpornografie. Nochtans wordt in de wetsvoorstellen voorzien om alle gegevens bij te houden, voor minstens een jaar. De formulering is wel slim; er wordt vanuitgegaan dat de gegevens er al zijn en het wordt de internetbedrijven verboden om die te wissen. De technische middelen daarvoor zullen internetgebruik duurder maken.


Moeten Universiteiten voor de platenindustrie werken?

Zelfs als het hele internet afgeluisterd wordt gaat het nog niet ver genoeg. De RIAA zou graag het opgeven van de privacy van studenten onmiddellijk doorgevoerd zien in alle interne netwerken van de universiteiten. Ze vragen de universiteiten om de studenten te bespioneren of ze onderling geen films en muziek uitwisselen via het netwerk van de universiteit.
Universiteiten en hogescholen vrezen nu dat ze door erg algemene wetten verplicht zullen worden daaraan mee te werken. Ze zouden al hun netwerkapparatuur moeten openstellen voor controle door officiele instanties. Die zouden met een code als een soort loper vanop afstand binnenkunnen in het netwerk en er gegevens over kunnen opvragen. Om die spionagemogelijkheid in te bouwen zouden ze heel wat netwerkapparatuur moeten vervangen en daarmee lopen de kosten aanzienlijk op.


Goedkope truuk

Na het protest van de Canadese muzikanten, die uit de CIAA - de Canadese versie van de RIAA - stapte, beginnen ook Amerikaanse artiesten te morren. Op dit moment bv Cheap Tric en The Allman Brothers, die vinden dat hun platenfirma wel eigenaardige kosten aanrekent op de muziek die gedownload wordt. De platenfirma's betalen na aftrek van kosten voor verpakking en voorraadbeheer van CD's, en rekenen gewoon dezelfde kosten aan voor downloadmuziek.
Cheap Tric tekende zijn contract in 1976, en toen was nog geen sprake van downloaden van muziek, pas vanaf 2002 duikt de formulering op in contracten. De situatie zou dus wel eens kunnen gelden voor alle artiesten die een contract sloten sinds 1962 en voor 2002, waarschijnlijk enkele duizenden.
Als dat klopt zijn de platenfirma's de grotere download-fraudeurs dan de fans? Pijnlijk ook niet lang nadat uitkwam dat ze virus-achtige software verborgen op hun CD's, die zich op computers van eerlijke gebruikers nestelde.


Hoe de privacy redden?

De krant "The Guardian" heeft een verhaal over een gestolen identiteit en wat ermee mogelijk is. Een onderzoeksreporter vertrok bij een "boarding pass" die hij op de luchthaven van Heathrow uit een vuilbak viste. Op het kaartje stond het nummer van de stoel en de naam van een Nederlander.
Het was waarschijnlijk weggegooid na de vlucht. Ook de gegevens van die vlucht waren makkelijk terug te vinden: op vijftien maart van Brussel naar Londen; ook het vluchtnummer en het vertrekuur stonden erop.
Door naar de website van de vliegmaatschappij te surfen, en daar het lidnummer in te tikken van het pasje, kon hij een nieuw ticket boeken. Bovendien kreeg hij allerlei persoonlijke gegevens te zien van de man, en had hij ook mogelijkheid om ze te verbeteren. Door de naam, woonplaats, geboortedatum en paspoortnummer kond hij met behulp van een handige web-specialist zowat de hele geschiedenis van de man bijeenzoeken.

De motivatie van de journalist lijkt te liggen in de vrees voor misbruik van identiteitsbewijzen in de toekomst.
- Dit is een bewijs van het soort problemen dat we kunnen verwachten wanneer in 2008 de "ID cards" worden ingevoerd, zegt hij in het artikel op de website.
Hij verwijst naar de op til zijnde identiteitskaart in Groot Brittanie, wat daar erg omstreden is.
Tevens haalt hij uit naar de paranoia veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden door de Verenigde staten na de aanslagen van "11 september".
Al die gegevens en nog veel meer moeten verzameld worden in het kader van het "Amerikaanse Computer Assisted Passenger Pre-Screening System", afgekort "CAPPS", en de opvolgers ervan, CAPPS II en "Secure Flight" systeem.
De bedoeling was om preventief vast te stellen of iemand terrorist was. Daarvoor werden eenvoudige regels opgesteld: als iemand cash betaalt, een enkele reis boekt, en geen bagage bij zich heeft, gaat er een alarmbelletje rinkelen.
Eigenlijk zijn er 3 categorien reizigers: Groen, de reizigers die alle veilige kenmerken hebben, bekende klanten zijn, vaste verblijfplaats hebben in een goed aangeschreven buurt, en natuurlijk braaf werkende Amerikaan zijn.
Daarvoor is heel wat informatie nodig.
Als die er niet is dan ben je maar "oranje", ook als je verdachte dingen doet als afwijkend voedsel bestellen, een naam hebben die lijkt op die van een verdachte terrorist, buitenlander zijn enz. Veel kans dat je ergens tegengehouden wordt en je ondervraagt wordt om meer duidelijkheid te krijgen over je betrouwbaarheid. Begin maar te bewijzen dan, met je bankgegevens, reisgegevens, blanco strafregister, verdachte personen in je vrienden of kennissenkring, enz.
Europa laadt batterij op

De Europese unie werkt aan een richtlijn om het recycleren van batterijen te verplichten. Veel apparaten hebben al herlaadbare batterijen, maar die zijn niet altijd uit het toestel te verwijderen. Als de batterij kapot of versleten is kan ze niet worden vervangen. Ook op het einde van de levensduur van het apparaat wordt de batterij samen met het toestel weggegooid, inclusief de gevaarlijke scheikundige stoffen en zware metalen. Jaarlijks worden 160 000 ton gewone batterijen verkocht, daarbovenop nog eens 190 000 ton industriele batterijen en 800 000 ton autobatterijen. Belgie is een koploper binnen de groep van 6 Europese landen die batterijen inzamelen.

afwachten nu of de industrie de apparaten zo maakt dat een verwijderbare batterij betekent dat je er ook een andere in kan stoppen om het toestel langer te blijven gebruiken. Om de eigen verkopen te stimuleren zou de fabrikant het woord "verwijderbaar" wel eens kunnen interpreteren als bij de pin van een handgranaat: die is ook verwijderbaar, maar dat is dan ook de laatste keer dat je het apparaat gebruikt hebt.


Hoe het monopolie redden?

Het handhaven van het monopolie zou iets moeilijker kunnen worden voor MS nu de grootste Amerikaanse supermarktketen PC-onderdelen gaat verkopen om je computer zelf te bouwen. Dan wordt de prijs van elk onderdeel apart duidelijk, en zouden meer klanten zich vragen kunnen gaan stellen over het te verkiezen besturingssysteem. Nu wordt de prijs daarvan weggemoffeld in de totaalprijs van de computer, en er kan niet vergeleken worden met een toestel zonder, omdat die niet aangeboden worden.

Een van de grondvesten van het Microsoft monopolie was ervoor zorgen dat de klanten niet moesten kiezen. De strategie was ervoor te zorgen dat liefst op alle nieuwe computers Windows staat als besturingssysteem. Dat ging zover dat gebruikers van een ander systeem als Linux bv, bijna niet anders konden dan eerst een computer met Windows kopen, en dat systeem daarna te wissen om hun eigen keuze van systeem te installeren.

Airco werkt beter met de ramen dicht
Terwijl glasbreuk bij auto's de laatste tijd enorm toegenomen is, lijkt er een omgekeerde tendens te gaan ontstaan. De betere inbreker gooit zijn eigen ruiten niet maar in, en steelt auto's die een meer geavanceerd vergrendelingssysteem hebben. Het zijn electronische systemen die door de eigenaar op afstand bediend worden, en die zowel de deuren als de mogelijkheid om te starten bedienen.
De inbreker hanteert daarbij dus niet de koevoet, maar wel de laptop. Het duurt een geoefende inbreker dan zo'n 20 minuten om de electronische beveiliging te doorbreken en met de hele auto weg te rijden. Die tijd werkt trouwens vooral de laptop die de code probeert te kraken.

Bovendien is het ook fietsvriendelijker want er ligt geen glas op straat na de inbraak.


ODF Standaard

De "ODF" of "Open Document Format" is nu aanvaard door de "ISO"-standaardorganisatie en heeft de erkenning "ISO/IEC 26300" gekregen. Dat zou het gebruik van deze standaard door overheidsinstellingen. Het moet garanderen dat documenten gemakkelijke uitgewisseld kunnen worden tussen gebruikers van verschillende programma's. Bovendien garandeert het naar de toekomst de toegankelijkheid van de documenten omdat het niet van 1 softwarefabrikant afhangt.


Computers, vrijheid en Privacy

De "Computers, Freedom and Privacy" (of afgekort CFP)-conferentie gaat dit jaar door in het Internationale Spionnenmuseum in Washington. De "Electronic Fronteer Foundation" of EFF is van de partij, en reikt er haar jaarlijkse prijs uit.
De genomineerden zijn dit jaar Craig Newmark en Jim Buckmaster van "Craiglist", Gigi Sohn van "Public Knowledge", en Jimmy Wales van Wikipedia. De "Pioneer Awards" ceremonie gaat al voor de 15e keer door.

Craiglist : is een niet-commerciel initiatief om mensen aan basisbehoeften te als werk en woning te helpen.
Public Knowledge : is een vzw die het algemeen belang behartigt inzake de concentratie van communicatiebedrijven en de veranderingen van de wetten op het "intellectual property", en wordt soms om toelichting gevraagd door het congres.
Wikimedia : is de organisatie achter de bekende gratis online encyclopedie "Wikipedia".


Google bedreigd
Google voelt zich bedreigd door het monopolie van MS, en vreest dat het die macht weer eens zal gebruiken bij de lancering van de nieuwe Internet Explorer 7. Die krijgt een "zoek" vak ingebouwd in de browser, en de kans is groot dat die zoek de Microsoft MSN zoek zal gebruiken. Gebruikers die nu naar de Google site gaan, zullen er niet meer bij nadenken om te kiezen waar ze zoeken, en gewoon het zoek-vak gebruiken. Microsoft heeft de gewoonte de browser in Windows in te bouwen, en daarmee kan Microsoft beslissen langs welke weg de gebruikers van nieuwe computers zullen zoeken.
Nu is de markt verdeeld tussen Google, Yahoo en MSN. De site langs waar gebruikers zoeken is belangrijk voor de reklame- inkomsten die uit de bijgaande advertenties komen.

Het gemakkelijke antwoord van MS is dat Google op dit moment de zoekmarkt domineert. Maar daarmee is de kous niet af. De vergelijking is daarmee niet volledig:
Google heeft minder dan 50 procent van de zoek-markt, 0 procent van de Browsersmarkt en 0 procent van de Operating System markt.
Microsoft heeft zo'n dikke 20 procent van de zoek-markt had tot voor kort 80% van de Browser markt (sinds de opkomst van Firefox iets teruggevallen, volgens sommige bronnen tot minder dan 70%).
Het operating system bepaalt meestal de browser. Microsoft heeft zo'n 90 procent van de operating system markt.


Eigen programma's eerst
Denk aan het Netscape verhaal: Netscape was de eerste algemene browser, gebruikt op alle systemen: Windows, Mac en Unix.
Toen Microsoft Internet Explorer vast in het Operating System inbouwde (of meeleverde) verdween Netscape van de markt. In elk systeem was immers Internet Explorer de "standaard" browser, en zoniet dan probeerde het de standaard browser te worden met de hulp van het operating systeem.
Denk aan Eudora, het meestgebruikte e-mail programma zowel op PC als Mac. Tot Microsoft Outlook/Express inbouwde in zijn besturingssysteem en het opdringerig standaard maakte.
De voorbeelden kunnen, misschien iets minder sterk, verder gaan bij muziek en mediaspelers, enz.
Hoe opdringerig die "Eigen programma's eerst" dan waren? Het was makkelijk om Eudora of Netscape te wissen, maar Internet Explorer of Outlook waren zo goed als onmogelijk te weg te krijgen. Om een programma te wissen heb je immers het besturingssysteem nodig, en als dat niet mee wil ...


PS:
Browsers

Het aandeel van de browsers is bijzonder moeilijk vast te stellen. Stel dat je gewoon de statistieken van een website bekijkt, en daarop afleest hoeveel van elke browser er gebruikt wordt:

Top 15 of 137 Total User Agents
# Hits User Agent
1 40263 43.49% MSIE 6.0
2 13786 14.89% Yahoo! Slurp
3 12566 13.57% Mozilla/5.0
4 10109 10.92% Googlebot/2.1
5 3702 4.00% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1818 1.96% MSIE 5.0
7 1396 1.51% Ask Jeeves/Teoma
8 1051 1.14% MJ12bot/v1.0.7 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 1008 1.09% Opera/9.0
10 989 1.07% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
11 794 0.86% Vagabondo/2.2
12 559 0.60% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 457 0.49% voyager/1.0
14 423 0.46% MSIE 5.2
15 277 0.30% Googlebot-Image/1.0

Ten eerste zijn de meeste bezoeken aan de website niet door gebruikers maar door zoekmachines.
Ten tweede zegt de browser tegen de server "ik ben die browser". De server moet dat maar geloven. Er zijn veel browsers die liegen, die bv zeggen dat ze MS IE zijn. Omdat ze weten dat ze anders soms gediscrimineerd worden.
Dus het aandeel van MS IE ligt altijd veel te hoog in de getallen. Een bekende Amerikaanse PC journalist schatte in 2004 het aandeel niet-Internet Explorer bezoekers op zijn site al op ongeveer de helft.
(bron: pcmag.com, 03.13.04)


<<==