19/01/2006
Concurrentie-vervalsing
Een bedrijf dat anti-spyware programma's maakt, beschuldigt de maker van een anti-virusprogramma van valse verklaringen met het doel hen uit de markt te houden. De antivirus makers zouden adviseren de anti-spyware te verwijderen of niet te installeren, omdat die niet compatibel zou zijn met het antivirusprogramma; het zou een bestand van het anti-virusprogramma beschadigen.

http://safer-networking.org/en/news/2006-01-07.html

Welles nietes Office
Toen Microsoft aankondigde Internet Explorer niet langer te ondersteunen op Mac, leek daarmee ook Office op de helling te staan. De vorige overeenkomst om Office voor mac te maken was niet verlengd, en Apple had een sterke stap gezet naar een nieuw besturingssysteem gebaseerd op een unix-achtergrond en bovendien een open source kernel. Reden genoeg voor Microsoft om een beetje angst, onzekerheid en twijfel te zaaien.
Mogelijk was het enkel de bedoeling druk te zetten op de onderhandelingen met Apple, dat sterker lijkt te staan dan vroeger;(*) ondertussen is Apple immers in waarde zelfs boven Dell uitgestegen.
Sinds vorige week zou de deal dus rond zijn, en blijft er de komende 5 jaar een Office voor Mac bestaan. Niet zo verwonderlijk als je ziet dat MS vooral op Office winst haalt, zelfs op dat kleine segment van de Mac. En het valt maar te bezien of de Mac gebruikers die hun MS-Office zouden verliezen, zomaar van platform zouden veranderen. Misschien zouden ze wel overstappen naar het Open Office pakket, dat ook op Mac draait, en al heel wat Linux en Windows gebruikers kent.

(*) Toen, bij die vorige deal over Office, had Apple het immers moeilijk en was het best tevreden dat MS zijn Office ook voor Mac wilde uitbrengen, en dat het dan Internet Explorer moest opdringen aan zijn klanten werd er maar bijgenomen.
Microsoft splitste de Mac-ontwikkelaars af in een aparte Business Unit, en de overeenkomst tussen MS en Apple liep 5 jaar: van 1997 tot 2002. Voor MS was het op alle gebied een goede zaak: een concurrent bleef bestaan (hadden ze nodig om zich te verdedigen tijdens het monopolie-proces), ze konden met hun Office en Internet Explorer de Mac-markt binnendringen en daardoor met die programma's eigenlijk ook een de-facto monopoly op de softwaremarkt overzetten op Mac. Bovendien speelden ze zichzelf een troef in handen die ze later tegen Apple zouden kunnen uitspelen: nl dreigen een van die programma's in te trekken waarop Apple klanten zou verliezen die naar het Windows platform overstappen om dezelfde programma' te kunnen blijven gebruiken.
Ps: ondertussen zou MS ook aangekondigd hebben zijn media player voor Mac van de markt te halen.


Europese commissie en patenten
Groklaw waarschuwt voor een nieuw initiatief van de Europse commissie. Ze doen een oproep om de toekomstige politiek ivm patenten uit te stippelen. Er wordt algemeen over patenten gesproken, en er zitten termen in als "better regulation", "reflect stakeholders' needs" en "possible areas for harmonisation". Vooral deze laatste zinsnede over harmonisering doet erg denken aan de argumentatie toen de Europese commissie software patenten probeerde door te drukken.
Groklaw vindt het ook opvallend dat Charlie McCreevy van de commissie niet de vraag stelt wat we met patenten willen, of we meer patenten nodig hebben, maar ineens de vraag stelt hoe het uitbreiden van het europees patentsysteem uitgevoerd kan worden.


Huiswerk uitbesteed
De tijd van spieken is al lang achterhaald. Studenten volgen nu de trend die door bedrijven gezet wordt: outsourcen.
Huiswerktaken worden langs websites uitbesteed, er kan zelfs geboden worden om opdrachten binnen te halen. De student maakt een taakbeschrijving en vraagt voor welke prijs iemand die taak wil oplossen. Nadien wordt er zoals op e-bay een soort waardering gegeven aan de uitvoerder, zodat die referenties opbouwt om nieuwe taken binnen te halen. Voor de studenten schuilt het grootste gevaar in de beschrijving van de taak; uit attachments kan soms de identiteit van de leerling of de school worden afgeleid.
Studenten informatica hebben tot hun taak meestal het schrijven van computerprogramma's. Ze kunnen nu gebruik maken van de lage-loonkost programmeurs om via internet hun taken te laten oplossen.
Toch kan je daarmee in de problemen komen. Als ook de ingehuurde programmeur afschrijft kan een student beschuldigd worden van plagiaat.
Het doorzoeken van een site als "rent-a-coder" geeft een staalkaart van de huiswerktaken die studenten informatica opgelegd krijgen, en het geeft een idee van wat voor programmeertalen gebruikt worden in opleidingen, enz.

Huiszoeking bij Google?
Volgens Mercurynews.com vroeg de Bush administratie toegang tot Google. Ze richtten zich tot de federale rechtbank om een bevel te bekomen dat Google zou verplichten inzage te geven in hun databank. Ze willen nakijken hoe dikwijls er naar porno gezocht wordt op internet. Ze zeggen die gegevens nodig te hebben om een goed anti-kinderporno beleid te kunnen uitstippelen.
Google had eerder al geweigerd om gegevens te geven van 1 miljoen adressen en van alle zoek-opdrachten van een hele week.
Google wil de privacy van de gebruikers niet te grabbel gooien en is niet van plan zomaar inzage te geven in zijn eigen bedrijfgeheimen. Behalve de zoekvraag van de gebruiker wil de regering ook inkijken op welke manier Google zijn antwoorden samenstelt.
Google vindt dat de overheid zijn macht niet mag misbruiken, en er genoeg bedrijven zijn die onderzoek doen naar het gedrag van internet gebruikers. Google vindt de eis dus niet gegrond en zeer overtrokken.

Sex voor 14 miljoen
De domeinnaam sex.com is onlangs verkocht voor 14 miljoen dollar. Domeinnamen met de engelse woorden voor "telefoon, computer, bier enz" gaan dikwijls over de virtuele toonbank voor meer dan 1 miljoen euro.
De verkoper van sex.com is trouwens ook nog eigenaar van de domeinnaam "sex.net".
De databank van internet domeinnamen vermeldt vanaf 18 januari 2006 "Network Solutions LLC" als registreerder.
Netcraft ziet webservers van twee firma's aktief op de domeinnaam: NTT America Inc. en ViaNet Communications.
En ja, sex.com draait op vrije software: Linux en FreeBSD.


.


.
.

<<==