22/09/2005
Europa nog niet klaar met MS
Er zouden weer nieuwe klachten zijn tegen Microsoft bij de Europese instanties, maar er is nog geen beslissing genomen over de eventueel te nemen aktie van Europa.
Bij vorige klachten van concurrenten trad Europa in aktie, maar MS bereikte een "financiele overeenkomst" met zijn concurrenten, die dan hun klacht in trokken. Een woordvoerder zei dat Europa trouwens niet hoeft te wachten op formele klachten om een onderzoek te starten.
Ondertussen is MS in beroep gegaan tegen de boete en andere sancties. Een van de enige resultaten is dat MS ondertussen een versie van Windows XP aanbiedt zonder mediaplayer, en een met. Dat had Europa opgelegd omdat MS andere produkten van de markt drukt door hun eigen produkt bij Windows te bundelen. Omdat het in de prijs van het besturingssysteem is inbegrepen heeft de klant geen keuze en de concurrentie geen kans meer.

..

Klanten ook niet
Toch heeft de maatregel er niet toe geleid dat de gebruiker nu een computer met een besturingssysteem koopt, en daarnaast kiest uit de dozen met mediaplayers, waar Microsoft's Media Player, Real Audio Player en andere produkten netjes naast elkaar worden aangeboden. MS heeft immers de mediaplayer nog steeds in de prijs inbegrepen, ook van de versie zonder player. Omdat beide versies voor dezelfde prijs verkocht worden valt te betwijfelen of de situatie nu eigenlijk veranderd is. Het echte probleem heeft Europa niet aangepakt: dat elke computer standaard voorzien is van Windows, en de koper daardoor geen bewuste keuze kan maken tussen verschillende besturingssystemen.

Een van de groepen die bij Europa geklaagd had over het monopolie-gedrag van MS was "CCIA", waar bv Nokia deel van uitmaakte. Maar Ms kwam met 20 miljoen dollar over de brug om het geschil rechtstreeks te regelen, waarna de groep zijn klacht in trok, en het onderzoek van Europa niet langer steunde. Nadien werd bekend dat de helft van dat bedrag naar de hoogste direkteur van de groep ging. Nokia stapte verontwaardigd op uit de CCIA.

De monopolievorming kan echter nog erger: misschien aast MS nu wel op AOL/TimeWarner...

.


.
.