15/09/2005
BBC open voor Creativiteit
BBC opent zijn archieven voor de "remix-cultuur". Ze stellen een hoop materiaal ter beschikking voor download. Met dat materiaal mag je creatief aan de slag onder de voorwaarden van de "Creative Archive License".
Maar het is méér dan een passieve toenadering tot de remix-cultuur. BBC Radio 1 en Radio-1-extra verbinden er een wedstrijd aan, waarme ze het hergebruik van het materiaal krachtdadig promoten.
Over een periode van 1,5 jaar zal in totaal 100 uren BBC-materiaal beschikbaar komen. De volledige "Creative Archive License Group" bestaat uit BBC, bfi, Channel 4, en de Open University, en werd opgericht in april 2005.

Internationale oproep om open standaarden te gebruiken
Een rapport van "The Berkman Center for Internet and Society" aan de "Harvard Law School" roept op om open standaarden te gebruiken. Ze maken duidelijk dat ze daarmee niet open source software bedoelen, maar wel echte open standaarden voor de documenten, die toelaten dat software van verschillende partijen samen kan werken. Dat zou tot een eerlijkere markt leiden, waar iedereen kans heeft om zijn produkt mee te laten spelen in het IT spel. De maatschappij heeft er baat bij omdat uitwisseling gemakkelijker wordt en de ontwikkeling van IT-gebruik sneller en efficienter kan verlopen. De "Harvard Law School" volgt juridische internet-kwesties op de voet, en probeert mee te werken aan de ontwikkeling van wet en interpretatie. Het gaat daarbij over privacy, auteursrecht en andere vormen van zogenaamd "intellectueel eigendom", internet publicatie en uitzending, censuur enz.

Palmsource opgekocht
Palmsource is het bedrijf dat de software maakt voor de handpalmkleine persoonlijke electronische agenda's. Het bedrijf werd op 9 september overgenomen door een Japans bedrijf met de naam "Access", dat in Japan vooral bekend is van zijn webbrowser voor mobiele telefoons.
De koers van de Palmsource aandelen op de beurs steeg spectaculair bij de bekendmaking. Toen de maker van de apparaten zijn software-afdeling afsplitste was het enthousiasme niet zo groot. Toen werd ook duidelijk dat er steeds meer bedrijven zich met systeemsoftware voor de mobiele markt gingen bezighouden, concurrentie dus. Er zijn een 45-tal bedrijven die de Palm-systeemsoftware gebruiken, en dit verspreid over bijna 40 miljoen apparaten.
De software loopt misschien op zijn laatste benen, want ze werd ontwikkeld voor eenvoudigere apparaten dan wat nu op de makrt begint te komen. Palmsource zou voor toekomstige ontwikkelingen op open source overschakelen.
Het bedrijf ging voor meer dan 320 miljoen dollar over de toonbank.
.

Slackware duikt weer op
Slackware Linux 10.2 is juist uitgekomen, en o.a. beschikbaar als download. Het bevat Linux kernel 2.4.31 en 2.6.13 beschikbaar in test. Het bestaan van de distributie was even onzeker toen bleek werd dat grondlegger Patrick Volkerding aan een onbekende ziekte leed. Het heeft hem blijkbaar niet weerhouden toch voort te werken aan Slackware Linux, een niet-commerciele distributie die een eigen karakter heeft getoond binnen het Linux-distributie-wereldje. Ze hebben naast het bekende "KDE" bv ook "Xfce" als lichtgewicht desktop bijgesloten.
De distributie was vroeger eerder op eenvoud en stabiliteit gericht, maar evoleerde wel mee met de rest van de wereld en heeft nu Firefox als standaard browser in plaats van het grotere Mozilla pakket. Voor het opvolgen van broncode in programmeerprojecten voorzien ze nu subversion, een vrije software die bestaat voor Mac OS-X, Linux, FreeBSD en Win32.
slackware
subversion.tigris.org

Nederlanders digitaal
Nederland gaat vanaf januari 2007 de volledige levenslijn van de inwoners digitaal vastleggen. Vanaf de geboorte wordt een digitaal dossier aangelegd. Dat zou vooral voordelen moeten bieden bij de opvolging van problemen bij kinderen en jongeren. In die zin lijkt het een erg repressieve ondertoon te hebben. Scholen, politie, en andere diensten zullen gegevens kunnen opnemen en lezen in dat electronisch dossier. Het krijgt de naam "Electronisch Clienten Dossier", afgekort tot ECD, en richt zich voorlopig op de vier miljoen jongeren tot 19 jaar.

Rugzak-dynamo
Een professor die de werking van spieren en beenderen bestudeerde bij vissen en kikkers, heeft door proeven per vergissing een nieuwe rugzak uitgevonden. De rugzak is zo gebouwd dat hij van de beweging van de stappende mens kan profiteren om energie om te zetten in electriciteit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de "wiebelende" beweging van de rugzak, die omgezet wordt in een nuttige beweging die via een kleine generator energie opwekt. De opbrengst was meer dan 7 watt, genoeg om een aantal moderne electronische apparaten van stroom te voorzien. Muziekspelers, LED-lampjes, draagbaar GPS systeem, enz behoren tot de mogelijkheden. Als buffer kan een batterij gebruikt worden, zodat de werking niet stilvalt samen met het stappen.
Vanzelfsprekend kost het stappen met een rugzak ook energie, maar uit proeven bleek dat de dragers van de rugzakdynamo niet meer energie gebruikten dan normaal, integendeel. Het wippen van de rugzak wordt door het mechanisme afgeremd, en daardoor stapten ze zelfs efficienter. Er werd een bedrijf opgericht om de rugzak te commercialiseren, en er werd een patent aangevraagd op de uitvinding. Naast deze mechanische energieopwekking is er ondertussen al een rugzak op de markt die op de buitenkant een zonnepaneel heeft van een speciaal aangepast materiaal.
Door gewoon in de zon te staan zou hij een gsm kunnen opladen. De zonnepanelen zijn stevig en kunnen eventueel vervangen worden als ze kapot zijn. Ze leveren 4 volt.
.


.
.