10/02/2005
Nieuwe identiteitskaart
Belgie heeft nieuwe identiteitskaarten en is er trots op daarmee voortrekker te zijn in Europa. Het gaat namelijk over een electronische identiteitskaart, die gekoppeld kan worden met allerlei databanken. De eerste ontvangers van de kaart zijn niet onverdeeld gelukkig. Ze betaalden meer dan voor een oude kaart. Wie geen apparatuur en licentie op de software heeft om de kaart uit te lezen, kan er zelfs zijn woonplaats niet mee bewijzen. Volgens getuigen staat er namelijk geen adres op de kaart vermeld. In sommige gemeenten wordt een apart papier meegegeven (grootte A4?) waarop je adres dan staat.
Op de website over de kaart lezen we:
"De anonimiteit, d.w.z. het niet herkend of gevolgd kunnen worden op het internet, lijkt de beste garantie te zijn om te voldoen aan onze verlangens met betrekking tot het respecteren van onze persoonlijke levenssfeer op het internet."

(Commentaar)
Bill Gates, topman van een in de VS voor monopoliepraktijken veroordeeld bedrijf, was toevallig net in Belgie, en hoorde van de electronische identiteitskaart. Hij prees Belgie ervoor en beweerde het gebruik van de kaart als identificatie snel te zullen toepassen in MS diensten.
Toch is het eigenaardig dat hij zoveel vertrouwen heeft in die kaart. De eerste valse kaart is al gesignaleerd. In krantenfoto's was een Belgische electronische identiteitskaart te zien op naam van .. Bill Gates.


Valsspelen vervolgd
Valsspelen in X-box computerspelletjes lijkt nu mee op de lijst van Amerikaanse staatsgevaarlijke aktiviteiten te komen. Het zou namelijk een overtreding inhouden van de DMCA. Tecmo vervolgt in Chicago een aantal gebruikers van een bulletin board op een website, waar ze informatie uitwisselden over het kraken van "Ninja Gaiden" en "Dead or Alive". Waarschijnlijk zal een stevige financiele schadevergoeding geeist worden.

Slechtverteerde fusie
Mevrouw Fiorina, die aan het hoofd stond van HP, doet een stapje terug. Mogelijk werd onder druk van de aandeelhouders haar positie opgeofferd. De fusie tussen HP en Compaq heeft de aandeelhouders niet genoeg rendement opgebracht. Vooral de PC-afdeling, het vroegere Compaq, zou het probleem vormen omdat het geen winst maakt. Niet zo verwonderlijk als we een tijd geleden ook IBM, nota bene de uitvinder van de pc, zijn pc-afdeling zagen verkopen. Fiorina was waarschijnlijk de bekendste (en zowat de enige) top-zakenvrouw in de informatica sektor. Toch blijft er nog een vrouw in topfunctie in het bedrijf; Patricia Dunn wordt voorzitster.

BIOS pakt uit
BIOS, of "Biological Innovation for Open Society", werd opgericht met de bedoeling wetenschappelijke kennis te ontwikkelen die op een open manier gedeeld kan worden. Daarmee bieden ze een tegenvoorbeeld voor de rage van het patenteren van wetenschappelijke resultaten en ontdekkingen. Ze pakken nu uit met een "paper" over een doorbraak in gen-transfer technologie door gebruik van bacterien.
"Agro-bacterium" is de meestegebruikte bacterie om genetische eigenschappen naar planten over te brengen. Door een kluwen van patenten is het wetenschappers moeilijk tot bijna onmogelijk om nog verder onderzoek te doen dat daarop verderbouwt. Ze beschrijven een andere methode en hopen daarmee een "open source" platform voor plant-biotechnologie te ontwikkelen.
Het paper van Wim Broothaerts, Heidi Mitchell, Brian Weir en anderen zal verschijnen in Nature. Het wordt ook gepubliceerd op hun website, en de kennis mag gebruikt worden op voorwaarde dat de er verder uit afgeleide kennis ook vrijgegeven wordt. De juiste beschrijving daarvan is te vinden in hun eigen "BIOS License"


SCOmkommertijd
Een federale rechter in de zaak van SCO tegen IBM heeft een uitspraak gedaan in een tegen-zet van IBM, waarin ze zowat vroegen de zaak ongegrond te verklaren. Zover is het niet gekomen, maar de rechter heeft zich wel met verwondering uitgelaten over de uitgebreide publieke claims van SCO, waar ze tot nu toe geen enkel bewijs van aandragen. SCO van zijn kant had om zijn zaak te bewijzen geeist dat IBM massa's broncode van hun unix systeem zou moeten op tafel leggen. IBM zag het veel eenvoudiger. Als ze zogezegd broncode uit SCO's unix naar Linux hadden gelekt, dan zou SCO al over alle bewijzen beschikken: nl hun eigen code en de broncode van Linux die publiek is..


.
.