27/01/2005
Zoek evolutie
Google bouwde in een zestal jaar een absolute dominantie uit op internet zoekbewerkingen. Ze deden dat met brute kracht: dankzij het grote aantal websites waar ze informatie uit zochten. Maar ook met efficiente algoritmes; de manier waarop gezocht werd, de beslissing - wat wel en wat niet, en op welke plaats in de resultaten - waren hoog tov bestaande systemen.
Ondertussen staat de ontwikkeling van het web niet stil; en de vroegere statische pagina's met informatie die bewaard werden op een webserver, en met links met elkaar verbonden waren, vormen nog maar een fraktie van de informatie op het internet. Steeds meer informatie zit in databanken, ook eenvoudige informatie die je als geschreven tekst kan beschouwen. Voorbeeld daarvan de vele fora, dagboeksystemen enz. Op veel van die sites is een zekere gebruikers aktie nodig om de gewenste informatie te zien. De zoekrobotten die eenvoudigweg de pagina lezen om ze te indexeren voor de zoekwebsite, gaan daar voorbij aan een berg van informatie, en samen met hen de gebruikers van de zoekmachine.
Daarom wordt nu nieuwe technologie ontworpen om ook die inhoud te kunnen bereiken. Gedeeltelijk kan er aan de kant van de database gesleuteld worden aan de manier om de informatie eruit op te vragen met technieken als xml. Anderzijds kan een zoekmachine ook verder gaan in het interpreteren van de eigenlijke vraag. Voorbeeld daarvan zijn Mooter en Kartoo. Ze proberen om interpretaties te doen van het onderwerp en patronen af te leiden uit de gevonden informatie, en stellen ze grafisch voor.
Mooter antwoordt op een zoek met een tekening van een cluster: een aantal punten met een term erbij, die met lijnen in verbinding staan met een middelpunt. Op elk van de punten kan geklikt worden om het gewicht bij die resultaten te leggen, en die lijst te bekijken, en als men in het middelpunt klikt krijgt men alle resultaten gecombineerd.
Na een zoek in Karoo wordt het scherm verdeeld in verschillende stukken. In een lijst komen allerlei termen die verwant geacht worden en waaruit gekozen kan worden om verder te zoeken. In het midden komt een grafische voorstelling van de gebieden met benoemde punten waarop de gezochte uitdrukking betrekking heeft. Op dat schema kan men punten verbinden door eenvoudig een gebied aan te wijzen tussen de punten, waarop dieper ingegaan kan worden. Rondom zijn nog allerlei extra filters in te stellen zoals taal, of kan men zijn zoekresultaat bewaren.
Google voelt de bui hangen en is al een tijdje bezig om de sterke naam die ze opgebouwd hebben, in te zetten als merknaam voor allerlei produkten, zoals een zoekprogramma voor op de eigen pc, bedrijfsservers met zoekmachine voor de eigen gegevens, enz.


..

Patenten voor onveilige computergebruikers
De onveilige systemen die op internet te lijden hebben van virussen en inbraken, zorgen nu al voor de ontwikkeling van een eigen patentenpalet. McAfee, een van de makers van anti-virussoftware, heeft in de VS een patent gekregen voor een methode van onderzoeken van inbraakpogingen. Ze geven de gebruiker daarbij een weergave op een kaart die aangeeft waar de poging vandaan komt.

Sun geeft toegang tot 1.600 patenten
Sun heeft beloofd Solaris op de open source sporen te zetten, en als gevolg daarvan maakte het een OpenSolaris versie. De patenten daarin mogen gebruikt worden onder een "Common Development and Distribution License". Ze hopen daarmee weer wat vaart in de ontwikkeling en vernieuwing te brengen, en reageren daarmee in dezelfde lijn als concurrent IBM, dat eerder al die weg op ging. Bij Sun lijken de protest-reakties van gebruikers de doorslag te hebben gegeven toen ze aankondigden dat hun Solaris besturingssysteem niet meer zou gemaakt worden voor pc's met de x86 technologie.
Ze hebben gevoeld dat er een hele creatieve achterban is, die op een betere manier benaderd kan worden.
De vrijgekomen patenten gaan over besturingssystemen, kernel ontwikkeling, bestandssystemen, netwerkbeheer, enz.
Veel ontwikkelaars hopen ondertussen al lang dat ook Java open source zal worden.
Sun heeft al geschiedenis met StarOffice, dat nu als OpenOffice.org vrij beschikbaar is. En ze maakten een Desktopsysteem gebaseerd op Suse Linux, en noemden het "Sun Java Desktop".

Stilte bij IBM
Bij IBM is het ondertussen iets stiller geworden rond Linux op de desktop.
Mogelijk is dat het gevolg van het verkopen van de volledige pc-afdeling. Daarmee is ook een stuk macht over de desktop markt verdwenen, bv wat betreft de keuze van mogelijke besturingssystemen op de verkochte pc.
IBM zou intern wel bezig zijn om over te schakelen, maar meer op een vrijwillige basis, en vooral in afdelingen die vol techneuten zitten. Die zouden binnen het bedrijf een eigen chat-server opgezet hebben om elkaar te helpen.

Zwakke draadloze verbinding
Om computers toegankelijker te maken werd gezocht naar allerlei draadloze verbindingen, zoals infrarood, en draadloze verbinding over radiofrequenties. Maar die toegang kan ook misbruikt worden. De eerste virussen beginnen hun invloed te doen gelden op allerlei ingebouwde computersystemen, van gsm's tot auto's. Ook in bedrijven is er dikwijls een echt veiligheidsrisico. In de VS is de regelgevende commissie voor nucleaire zaken gestart met het uitschrijven van nieuwe richtlijnen. Die gaan over het gebruik van computers in kerncentrales. Met voorbije rampen heeft men opgemerkt dat er zwakke kanten zitten aan de afstandsbediening van sommige centrales of systemen. Zo zorgde in 2001 de "Slammer Worm" voor het falen van het netwerk van de kerncentrale van Ohio. Daardoor was de monitoring van de centrale vijf uur lang onmogelijk. Het centrale paneel dat crashte toont de toestand van de koeling, temperatuurmetingen, en stralingsmetingen.
Het virus geraakte binnen via een rechtstreekse lijn van een leverancier, en besmette eerst een Windows database server, van waaruit het netwerk verder werd aangevallen. Door nieuwe draadloze systemen wordt de kans op het omzeilen van de firewall alleen maar groter, en de nieuwe richtlijn raadt zo'n systemen dan ook af.

.