1984 was only the beginning
Het 2600 magazine, opgericht in 1984, bestaat 20 jaar. Ze gaven daarbij een t-shirt uit die verscheen op de vijfde "HOPE", een hackers conferentie. 2600 dateert uit de tijd dat het community woord voor programmeur "hacker" was. Ondertussen wordt daar automatisch computerinbreker mee verstaan, en misschien hebben zij daar wel aan bijgedragen. Het magazine publiceert wetenswaardigheden over de veiligheid, en de veiligheids-problemen van computersystemen. Het is vrij snel duidelijk dat de kennis daarvoor eigenlijk alleen kan voortkomen door binnen de sektor te werken en/of door zeer nieuwsgierig te zijn. Hun idee over vrije uitwisseling van informatie wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Maar soms gaat het er in de doorsnee media wel heel eenzijdig aan toe. Op de Amerikaanse tv loopt een serie voor kinderen die Cyberchase heet. Daarin komt een figuur voor met de naam "Hacker", die als "slechte" zowat alle voorbeelden van verwerpelijk gedrag vertoont.
Sommige hackers vragen zich ondertussen af of ze moeten blijven vechten tegen zo'n vertekend beeld van de "hacker community". Desnoods zou geopteerd kunnen worden om een andere naam te kiezen. Tegenargument is dat die nieuwe naam, door simplistische voorstelling in media, evengoed zal afzakken in betekenis. De niet-georganiseerde hackers vervullen met hun kritische benadering van alles wat met computertechnologie en programmatie te maken heeft, met speciale aandacht voor veiligheid en privacy, een belangrijke maatschappelijke rol. En die kan hen niet door naambezoedeling worden afgenomen.
(1)

Goedgekeurd voor de dienst door de Amerikaanse overheid
Linux is officieel goedgekeurd door de Amerikaanse overheid. Dat besluit Zourick uit de richtlijnen van de DISA. DISA is de afkorting van "Defence Information Systems Agency", de overheidsdienst die instaat voor de beveiliging van zijn informatiesystemen. Ze geven een gids uit die richtlijnen bevat voor systeembeheerders van overheidsdiensten en militaire diensten. Die gids heet "STIG", of "Security Implementation Guide". Hoewel uit de naam zou kunnen verstaan worden dat het een losse richtlijn is, bezorgt die lijst menig systeembeheerder kopzorgen. De lijst vormt een basis om systemen veilig te houden, en wordt opgevolgd door het verschijnen van aanvullingen. Wie zijn kop niet wil riskeren ingeval van problemen volgt best die richtlijnen op, en wordt aangemoedigd om daarbovenop nog extra veiligheidsmaatregelen te nemen afhankelijk van de eigen situatie. Het feit dat Linux nu ook in die lijst voorkomt, en mee opgevolgd wordt, kan als een duidelijke officiele erkenning gezien worden.

BitTorrent vervolging
De MPAA is volop bezig met netwerken te vervolgen die werken volgens het BitTorrent principe. Na "Suprnova" en andere netwerken, die eerder al van het internet verdwenen na de MPAA akties, is het nu de beurt aan Lokitorrent. Er is formeel klacht ingediend en ze worden verzocht om hun aktiviteiten stop te zetten, en al het bewijsmateriaal beschikbaar te houden voor een rechtzaak.
Zij zijn echter niet van plan er zomaar het bijltje bij neer te leggen. Ze zijn een aktie gestart om geld in te zamelen om zich juridisch te kunnen verdedigen. Ze streven naar 30.000 dollar, en hebben een teller op de homepage staan die aangeeft hoeveel ze al verzamelden, op dit moment zitten ze rond de helft van het doelbedrag.
.


(1) Bron:
2600 The Hacker Quarterly, vol 21, nr 23, herfst 2004
Boekje op A5 formaat, geniet, gekleurde kaft en zwartwit druk binnenin.
het telt 60 bladzijden en bevat geen vierkante cm betaalde advertentieruimte. Er is wel een rubriek met de naam "marketplace", maar dat lijkt eerder een parodie te zijn: het bevat allerlei ingestuurde aankondigingen, en is alleen opengesteld voor de eigen abonnees.
Van de inhoud wordt trouwens ook 14 bladzijden volgeschreven door lezers in de rubriek "Troublemakers".
Het hoofdkwartier zit in New York, en een abonnement kost in de VS 20 dollar.