18/11/2004
Voer voor juristen
Nadat de zaak van SCO tegen Linux in het algemeen en tegen IBM in het bijzonder in elkaar zakte als een plumpudding, moet de Groklaw liefhebber toch niet op zijn honger blijven. Zoals het er nu uitziet zou de site die juridische conflicten rond vrije software opvolgt, wel eens een dikke kluif kunnen hebben aan de zaak die Novell aanspande tegen Microsoft.
De aanklacht van Novell geldt dan ook oneerlijke concurrentie, waarbij hun kantoorsoftware van de markt verdrongen werd. Novell verworf in 1994 de tekstverwerker WordPerfect, en kocht het rekenblad- of "spreadsheet" programma QuattroPro van Borland. Met die programma's stelden ze een eigen kantoorpakket samen. Maar door de problemen om het pakket op de markt te handhaven werd het verkocht aan Corel, dat er trouwens niet veel verder mee geraakte.
De zaak over de "office" software kan interessante zaken naar boven brengen die ook nu relevant zijn voor de strijd van Microsoft tegen OpenOffice.org, de vrije kantoorsoftware. Eens een rechtzaak voorbij, of indien ze in den minne geregeld wordt, verdwijnt heel wat documentatie over de MS politiek immers voorgoed uit zicht. Soms vernietigen ze zelf bewijsmateriaal, en soms wordt in een overeenkomst opgenomen dat alles wat met die zaak te maken heeft gehad vanaf dan geheim moet blijven.

Koop gebakken papier
De vraag wat soort IT sector we willen wordt steeds prangender. Politiek lijkt het nauwelijks een onderwerp te zijn, maar grote kapitaalkrachtige bedrijven weten het al wel. Dat kan je zien aan de uitbouw van hun juridische afdeling en de strategie erachter. MS, bijvoorbeeld, rekent blijkbaar sterk op patent-lobbiewerk om zijn concurrenten van zijn markt te houden. Ze kunnen dat doen door zelf, of via een verwant bedrijf, vermeende patentovertredingen aan te klagen, en alzo hun monopoliepositie te verdedigen.
Twee topmedewerkers van Microsoft richtten hun eigen bedrijf op, dat miljoenen investeert in het opkopen van patenten op ideeen. Met het idee van de handel daarin, aangevuld met het verkopen van nieuwe combinaties van patenten, haalden ze al honderden miljoenen dollar investeringen binnen.
Ook in de handelsbalansen tussen landen beginnen allerlei vormen van "intellectueel eigendom" op te dagen, voorlopig nog vooral van de amusementsindustrie. Bedrijven zonder echte produkten of produktontwikkeling en met vooral juristen in dienst zitten in de lift, en met alle te verwachten patent-klachten zijn het de firma's die het meest echte software ontwikkelen ook diegenen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van een klacht van de bezitter van "papieren patenten".

.


Op ditzelfde moment ...
Onze woorden van daarnet zijn nog niet koud of er verschijnt een getuigenis op een yahoo nieuwssite dat Microsoft een toon begint aan te slaan tegen Aziatische regeringen die doet denken aan de dreigementen in Bush-stijl.
Ballmer waarschuwde vandaag in Singapore dat de regeringen zich kunnen verwachten aan rechtzaken over patenten als ze Linux zouden gebruiken ipv Windows. Daarbij liet hij zich ontvallen dat Linux met meer dan 228 patenten zou in overtreding zijn zonder verdere details. Niet dat er echt een groot verschil is, Microsoft zelf is immers ook verwikkeld in allerlei zaken waar ze aangeklaagd worden op basis van patentovertredingen.
Waarnemers vinden het eigenaardig dat hij dreigt met juridische vervolging op basis van wetten in de VS. Verder gebruikt hij de reeds bekende omstreden, en gedeeltelijk achterhaalde argumenten. Zijn aanval betekent wel dat zijn firma de huidige groei van Linux in Azie vreest. In datzelfde Singapore schakelde namelijk het ministerie van defensie zijn 20.000 pc's over op open source software. China, Japan en Zuid-Korea gaan zelfs samen toepassingen ontwikkelen die op Linux draaien.

Domain Keys tegen spam
Naast alle commerciele spamfilters en andere technologie om mail te beveiligen is er nu een mogelijk interessant initiatief genomen door Yahoo! De "DomainKeys" technologie geeft providers een manier om zeker te zijn over de correctheid van de afzender van het bericht, en de oorspronkelijkheid van de inhoud. Ze hebben een aanvraag ingediend bij de IETF (Internet Engineering Task Force) om hun systeem te publiceren als voorstel tot standaard. Er bestaat een open source implementatie van, dus de aanvaarding zou zeer snel kunnen gaan. Hoofdbedoeling is het "spoofen" of vervalsen van de afzender tegen te gaan, iets wat bij spam veelvuldig voorkomt.

Eindregie: dank aan damonna :-)