28/10/2004
Levensvatbaar in UK
Volgens een onderzoek bij de Engelse overheidsinstanties is Linux een haalbare oplossing.
In juli 2002 publiceerde het OGC al zijn visie over het gebruik van OSS of "Open Source Software". In september 2002 volgden daarvan praktische richtlijnen, en in november 2002 werd een opdracht gegeven om een specifiek voorbeeldgeval te bestuderen en daarover verslag uit te brengen. Daarbij werd erop gelet of het een waardig alternatief was, welke problemen opdoken en hoe ze opgelost werden, en bekeken wat het effect was op de kosten.
Het "Office of Government Commerce" heeft dan vanaf 2003 een aantal verschillende gevallen van gebruik in overheidsdiensten opgevolgd, en haar conclusies nu gepubliceerd op de site.
Daarin valt op dat Open Source Software niet alleen als een volwaardig inintiatief wordt gezien op gebied van infrastruktuur, waar het, gezien de evolutie van het internet bijna vanzelfsprekend sterk staat, maar ook dat het voldoet aan alle behoeften van de meerderheid van desktopgebruikers.
Er wordt ook op gewezen dat de groei van het gebruik van Open Source Software de overheid voor haar verantwoordelijkheden plaatst; er moet dringend werk van gemaakt worden als men de ontwikkeling verder wil stimuleren: opleiding, samenwerking, planning, open standaarden enz.
Het rapport en adere documenten zijn beschikbaar op internet in de vorm van rich text format (rtf), portable document format, (pdf), als Open Office document, en ook nog in MS-Word formaat. www.ogc.gov.uk

Ook levensvatbaar bij tegenvoeters
De Australische overheidsdiensten voor sociale zekerheid, verantwoordelijk voor de betalingen onderzoeken of ze een aantal functies kunnen concentreren op een Linux systeem. Door Open Enterprise Server zouden ze rechtstreeks kunnen overstappen van Netware naar Linux. Ze waren op zoek naar afstandswerk voor hun 400 verschillende locaties, virusbescherming, en veiligheid. De baas van de Centrelink overheidsdienst moet nu enkel nog de oude zakken aan de top meekrijgen; zelf zegt hij dat met andere woorden.
Als het lukt kan de organisatie volgend jaar aan de slag met de nieuwe software. Er werken 27.000 mensen en ze hebben 1/3 van de Australische bevolking in hun bestand, waarbij ze 55 miljard per jaar uitbetalen.


Zicht op lichtere chips
Universitair onderzoek heeft geleid tot een demonstratie van een lichtstraal die een andere lichtbron op een chip kan aan en uitschakelen. Het principe van het aan en uitschakelen wordt symbolisch voorgesteld door 1 en 0, en beheerst de hele interne werking van de computer.
Op dit moment gebeurt dat op niveau van electrische signalen die bestaan uit electronenstromen. Als overgeschakeld kan worden op licht, zijn hogere snelheden te verwachten.
De Cornell University is gesticht in 1865 in Ithaca en heeft afdelingen in New York en andere steden.

Lichtere verbindingen
Onderzoekers in de VS hebben nu een netwerk ter beschikking om veel snellere gegevensuitwisseling te doen dan nu mogelijk is. Het nog niet publiek ingevoerde internet-2 heeft snelheden van 10 gigabit per seconde bandbreedte in zijn totaliteit in petto, maar het nieuwe optische glasvezennetwerk belooft 10 gigabit per seconde per gebruiker. In eerste instantie zullen dat er trouwens maar vier zijn, die een "speciale prisma-netwerkkaart" krijgen om het te kunnen gebruiken.
Er worden 40 verschillende soorten licht gebruikt, of beter gezegd licht met 40 verschillende golflengten, om de data door te sturen. De naam van het nieuwe netwerk is "The National Lambda Rail" en het is volledig aan wetenschappelijk onderzoek gewijd.
Misschien zullen er nieuwe protocols moeten bedacht worden voor het netwerk. Een van de eerste onderzoeken zal zijn of ze het netwerk kunnen overbelasten.


.


.
.