03/06/2004
Lindows toch niet helemaal zijn naam kwijt
Een Nederlandse rechtbank oordeelde op 27 mei dat de naam Lindows toch niet van de aardbodem moet verdwijnen.
De naam kwam nog voor in enkele wettelijke verwijzingen, maar niet meer als merkprodukt. Dat was verboden door de rechtbank na een klacht van Microsoft. Lindows probeerde nog allerlei andere namen om uiteindelijk tot de produktnaam "linspire" te komen. Maar MS spande een nieuwe zaak in omdat hier en daar in kleine lettertjes de naam Lindows nog vermeld stond, hoewel niet als produktnaam, en met een duidelijke vermelding dat er geen verband was met het bedrijf Microsoft. De rechtbank oordeelde dat deze eis ongegrond was, en veroordeelde MS tot het betalen van de kosten...MS verweet Lindows oorspronkelijk op een oneerlijke manier gebruik te maken van de gelijkenis met de naam Windows. In de VS daagden ze Lindows voor de rechtbank maar die beschouwde "windows" als een algemeen gebruikt woord. Het beroep kan nog een paar jaar duren. Daarna hadden ze Lindows op heel wat plaatsen in de wereld voor de rechtbank gedaagd, en uiteindelijk was NL een van de plaatsten waar het lukte om Lindows te laten veroordelen, naast Zweden bv. De free software community loopt niet hoog op met pogingen van Roberton, baas van Lindows, om met zulke conflicten in de aandacht te komen. Anderzijds is het woord windows een zo algemeen gebruikt woord, zelfs bij software voor Microsoft het in zijn programma's begon te gebruiken, dat het wat eigenaardig lijkt om daar nu een exclusief eigendomsrecht op te claimen.


.


.
.