20/04/2004
19.94 teraflops
Er is een nieuwe supercomputer gebouwd door drie bedrijven. Die haalt 19.94 teraflops en zou daarmee de tweede snelste computer zijn op dit moment. Hij werd gebouwd voor het "Lawrence Livermore National Laboratory", en kreeg de codenaam "Thunder" mee, Engels voor "donder". De klant voor deze machine is een energieprudocent. De machine is samengesteld uit 1024 verschillende modules die op zich eigenlijk 4-processor-computers zijn. Het geheel wordt een cluster genoemd en draait op Linux. Het is de krachtigste machine van de VS, en de 2e wereldwijd.

Vloer aangeveegd met Europees parlement.
De Europese commissie veegt de vloer aan met de mening van het Europees parlement over softwarepatenten. Terwijl de huidige europese wetten de vrijheid van programmeren garanderen, en het Europees parlement een groot aantal amendementen indiende op het voorstel van de commissie, heeft die in de nieuwe tekst het omgekeerde gedaan en al die amendementen van tafel geveegd. Ze hebben nog bruusker softwarepatenten in het nieuwe voorstel opgenomen, wat voor Europese kmo's grote gevolgen zou kunnen hebben.
Binnen de commissie hebben de vertegenwoordigers van landen als Belgie en Duitsland zich voorzichtig onthouden, terwijl de rest voorstemde. De onhouders komen uit landen die eerst publiek gesteld hebben tegen softwarepatenten te zijn. Waarom ze dan niet gewoon tegenstemden is niet duidelijk, maar het vermoeden dat de druk van multinationals groot is werd door verschillende Europarlementariers geuit. Die Europarlementariers krijgen het nu moeilijk om in het vooruitzicht van Europese verkiezingen hun eigen rol over te brengen..

De stemming is geheim
In de VS kwam heel wat kritiek op het Diebold systeem van electronisch stemmen. Toen er interne documenten uitlekte bleek dat de firma gelogen had tegen ambtenaren en in sommige staten werd het systeem verboden. Op de website van Beverly Harris, blackboxvoting.org, werd de hele zaak kritisch gevolgd, en ze kreeg allerlei tips, waaronder uitgelekte interne documenten van de bewuste firma.
Begin van dit jaar werd ze gecontacteerd door de geheime diensten, die met een onderzoek bezig waren. Officieel ging het over een onderzoek naar een inbraak in de computers van een andere firma die stem-computersoftware levert. Maar in de ondervragingen blijkt steeds meer dat het eigenlijk over de Diebold gegevens gaat.
Het onderzoek zou ondertussen in het stadium gekomen zijn dat alle gegevens van mensen die op de website berichten of commentaren achterlieten door de politie en geheime diensten opgevraagd zullen worden. Ze weigert echter de logs van haar website over te dragen, ook na dreigementen vervolgd te worden waarbij de vraag is of ze als niet-officieel geregistreerd journalist wel journalistieke bescherming kan genieten.


.


.
.