25/03/2004
Groot groter grootst
Eind vorige week doken berichten op dat Time Warner zijn internetbedrijf AOL van de hand zou willen doen. Hoewel het 24 miljoen abonnees heeft, begint het aantal de laatste tijd schrikbarend te slinken. Tevens is er een onderzoek aan de gang naar de boekhoudpraktijken van AOL. Als kandidaat was MS favoriet; hun MSN heeft een 9 miljoen abonnees, en probeerde vroeger al een overname op AOL te forceren. Een mogelijke deal zou kunnen betekenen dat Time Warner voor zijn media technologie van MS zou gaan gebruiken, wat dan weer de positie van MS op de mediasektor verstevigt.

Linux concentratie
Toen Novell de duitse Suse Linuxbouwer kocht, was de vraag hoe twee andere grote bedrijven zouden reageren. Zowel IBM als SUN maakten gebruik van de diensten van SuSE. IBM gebruikte ook Red Hat produkten, maar had Suse's Linux goedgekeurd voor heel wat van hun servers, en Sun had een Desktop gebouwd rond Suse's distributie en noemde die "java desktop".
Nu heeft Novell aangekondigd dat IBM een nieuwe overeenkomst met hen heeft gemaakt. Daardoor kan Suse/Novell Linux geleverd worden met zowat alle servers van IBM. Daar vormen ze dus duidelijk concurrentie voor Red Hat, dat zich eigenlijk terugtrok van de gewone pc-markt en geen Linux distributie meer verkoopt als software in een doos in de winkel. Ze wilden zich concentreren op de servermarkt.

Nog altijd geen keuze voor de consument
Deze week werd bekend dat de maatregelen van Europa tegen het misbruik van monopoliepositie van Microsoft zou bestaan uit een boete. Microsoft vecht de grootte van het bedrag aan en zal zeker in beroep gaan. Maar achter de schermen halen ze waarschijnlijk opgelucht adem. Want net als in de VS werd er geen enkele maatregel genomen om hun monopolie op merkcomputers te doorbreken. Als systeem dat per definitie geinstalleerd wordt heb je enkel keuze tussen hun eigen varianten van het systeem, en ook als je een ander operating systeem wil gebruiken moet je betalen voor de MS licentie. Ook vandaag vind je in grote mediaketens, in advertenties of op de websites van Dell, Hp, en Ibm geen aanbod van een gewone pc zonder Windows of met Linux vooraf geinstalleerd.
Dat zou in de toekomst kunnen veranderen, want net op de dag van het bekendworden van de maatregel tegen het Microsoft monopolie, kondigde HP aan dat ze gaan samenwerken met Novell voor een Desktop versie. Maar ze lijken eerder op bedrijven te mikken, en dan blijven de consumenten nog steeds in de keuze-kou staan.
Vroeger durfden grote computerleveranciers geen Linux beginnen leveren op hun pc's omdat ze bang waren dat MS de tarieven voor hun Windows licenties zou verhogen, waardoor ze prijs-nadeel zouden ondervinden tegenover hun concurrenten.

Meer "Haloween documents"
"Haloween Documents" is de naam die hoorde bij het uitlekken van de eerste interne memo's van MS waaruit hun aktieve monopolie-strategie bleek. Eric S. Raymond kreeg die in handen en maakte ze publiek. Ondertussen doken er ook nieuwe documenten op in de nog steeds lopende zaak in Minnesota in de VS. In 1990 stuurde Bill Gates een brief naar Andrew Grove, baas van Intel, dat als ze "Go Corporation" zouden helpen, dat als een daad van agressie tegen MS zou beschouwd worden. "Go Corporation" was een nieuw gestart software bedrijf in Silicon Valley, dat PenPoint software voor kleine computertjes wilde maken. Daarvoor is samenwerking met de fabrikant van de processor, zoals Intel, levensnoodzakelijk. Intel en andere computerbedrijven wildes eigenlijk een aanzienlijk bedrag investeren in Go, maar trok zich na de dreiging zo goed als terug. Omdat het publiek niet zo hard gespeeld kon worden startte MS ook een eigen project om een soort Pen-Windows te maken. Maar "Go" ging failliet en MS doekte zijn PenWindows project op.

De software bibliotheek
In de VS, Massachusetts heeft men aangekondigd een grote software bibliotheek te willen aanleggen. Daarin zou allerlei software opgeslagen worden die geschreven is voor en door overheidsdiensten, en die door andere diensten kan opgezocht en gebruikt worden. Voor een groot deel zal het gaan over open source software.
De software verzameling komt op een publiek Apache-webserver die op een Linux systeem zal draaien, en de data zal opslaan in een MySQL database, allemaal standaard vrije software toepassingen. De servers komen in de Universiteit van Rhode Island.
Ze vinden dat open standaarden die inherent zijn aan open source software een betere garantie zijn voor toegang tot de informatie. De burgers willen een transparante overheid, dus de technologie moet dat ook zijn.


.


.
.