Radio Centraal Web Gang i-news 1999 WebGang Centraal Home Central Walk
-  RADIO CENTRAAL WEB GANG  i-news 1999 (1998)(2000)
Wat komt er na het Web-portaal?


Woensdag Webgang: 15/12/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Slachtoffer en dader-gegevens
In de Vs heeft het opperste gerechtshof beslist dat de gegevens van de overheid en de politie toegankelijk zijn voor wetenschappelijke, politie en journalistieke onderzoekers, en voor prive-detectives met een vergunning. De vragende partij wilde dat, onder het mom van het recht op vrije meningsuiting, dat alle gegevens werden vrijgegeven. In de praktijk zijn bedrijven gespecialiseerd in het verkopen van adressen van daders en slachtoffers aan bv advokatenkantoren, afkickcentra en rijscholen. Dat vondt de rechtbank wat ver gaan, en ze voegde er nog aan toe dat de overheid zulke gegevens ook helemaal niet zou kunnen vrijgeven.

Zonsondergang voor Java?
Alhoewel dat eerst de bedoeling leek, heeft Sun bekendgemaakt Java niet over te dragen aan een standaardorganisatie. Het is een belangrijk moment, net voor het bekendmaken van de Java 2 Enterprise Edition. Heel wat bedrijven twijfelen nu, en hebben vragen bij de politiek van Sun. Oorspronkelijk zegde een breed platform van meer dan 50 bedrijven zijn steun toe, maar uiteindelijke tekenden er maar 7. Grote bedrijven als IBM, HP, Compaq, Bea Systems, Apple en Novell zouden zelfs geen licentie overeenkomst gesloten hebben voor de Java 2 Enterprise Edition. (Morgen) 16 december zou de Europese vereniging ECMA zich moeten uitspreken over zijn standpunt, mogelijk is dat het verderzetten van de standaard zonder Sun.
In principe zou Sun 1 dag later, op 17 december de compatibiliteits testen op het net zetten. De voorzitter van Sun's software afdeling heeft persoonlijke uitnodigingen verstuurd naar partner ontwikkelaars. Ze willen een werkgroep oprichten om te bekijken hoe de Java Gemeenschap kan verbeterd worden, en voor een betrouwbare java ontwikkeling kan zorgen.

Privacy kost geld
De gratis internet abonnementen en e-mail adressen vliegen je om de oren. Nadeel is dat je dikwijls je gegevens moet vrijgeven, die dan in allerlei gegevensbestanden terechtkomen, en gebruikt worden, dikwijls om je reklame te sturen. Soms wordt je zelf verplicht reklame te slikken, of krijgen je mail-vrienden reklame toegestuurd samen met je mail. Soms werd ook het gedrag nagetrokken, je muzikale voorkeur geregistreerd enz. Een bedrijf heeft nu geld geroken bij de consumenten die op zoek zijn naar wat meer privacy. Zero-Knowledge Systems USA biedt een 50 dollar abonnement aan waarbij je een pseudoniem aanneemt. Dat gebruik je niet alleen om e-mail te sturen en te ontvangen, maar ook om op het web te surfen. Al je bewegingen gaan door een netwerk van servers die je identiteit verbergen. Het enige nadeel is een lichte vertraging, maar je kan zelf bepalen om een grotere of kleinere veiligheidsgrens in te stellen, met bijhorende vetraging als gevolg. In de testfase namen al 15.000 gebruikers deel, en er zijn er mogelijk 70.000 op de wachtlijst. De voorzitter van Zero Knowledge voorspelt dat het recht op privacy in de volgende eeuw wordt wat burgerrechten waren in de vorige. Het bericht doet sterk denken aan de re-mailer techniek die ontwikkeld werd aan het MIT, waarover we bericht hebben op 14 april 99 onder de titel "privacy machine".
Verkiezingsregels
In de VS breekt men zich het hoofd of websites meetellen in de mediauitgaven van presidentskandidaten. Wie mag er op een website reklame maken voor een kandidaat, of informatie geven, of een online-debat organiseren? De Federale Verkiezings commissie in de VS buigt zich over deze problematiek, en heeft het publiek opgeroepen om aan deze diskussie deel te nemen.
Zo werd de vraag geopperd of een kandidaat wel weet kan hebben van alle websites die hem steunen, en of het wel mogelijk is om die allemaal aan te geven als bijdrage aan zijn campagne. Zo werd vorig jaar beslist dat een onafhankelijke website van ene Leo Smith, die opriep om tegen het zetelend congreslid te stemmen, beschouwd werd als bijdrage voor de andere kandidaat. Men veronderstelde dat het opzetten van de site, de computer en de software de waarde van 250 dollar overschreed, een grens waarboven individuen de bijdrage aan moeten geven.
Het centrum voor democratie en technologie is bezorgd dat de wetten over campagne financiering nu in het nadeel van de kleine onafhankelijke organisaties en individuen zullen uitdraaien. En dit terwijl ze juist het tegengestelde doel hadden, dat ook door de opkomst van het net bevorderd leek te worden: de kleinere spelers ook een stem te geven. Eind december verstrijkt de periode om te reageren, wat zowel per post als per e-mail kan.

Woensdag Webgang: 8/12/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Produktiviteit of voldoening
Wat de mens geleerd heeft van de industrialisatie wordt nu nog eens overgedaan bij de informatisering. Uit een studie van een computerfabrikant bleek dat de drang naar produktiviteit in de tertiare sektor soms het tegengestelde effect heeft. Mensen werken minder efficient en geraken verliezen hun motivatie. Het rapport, met de titel "De Mythe van de Produktiviteit", toont aan dat zowat iedereen het er over eens is dat de laatste drie jaar de noodzaak van informatica vaardigheden sterk is toegenomen. Zo'n 60 procent was het er bovendien over eens dat daardoor de stress aanzienlijk is toegenomen. Door de hoge verwachtingen over de produktiviteitssteiging als opbrengst van investering in informatica zagen de betreffende ondernemingen hun personeelsverloop wel 3 keer zo hoog liggen als elders.
Daarentegen blijken twee derden van de direkties te beseffen dat het entoesiasme van de werknemers de belangrijkste bron van produktiviteitssteiging is. Helaas zetten ze die gedachte niet door; slechts de helft ziet in dat er een andere manier van werken nodig is. De anderen zitten vast in de spiraal van verwarring tussen sneller en beter. Onder druk gaan ze investeren in technologie, kiezen om wat er al is efficienter en sneller te doen, in plaats van het anders te doen. Voor de werknemers ontstaat zo een druk, terwijl ze zich geconfronteerd zien met aanpassingen en de nood aan bijscholing. Ofwel haken ze af. Vooral die opleiding laat te wensen over, en ook flexibiliteit van werkmethode en plaats is nog ver te zoeken. Het heeft nochtans een evidente invloed op het mogelijk entoesiasme van werknemers.

Epic tegen Echelon
Epic, de groep die opkomt voor het recht van privacy, heeft aangekondigd een zaak in te spannen voor een Federale rechtbank in de VS. De aangeklaagde is het NSA, het National Security Agency van de VS. Ze hebben een geheim spionagenetwerk opgericht om wereldwijd telefoons, faxen en e-mails te kunnen afluisteren. Ook in Europa werd onlangs verontwaardigd gereageerd op het bekendraken van Echelon, en werd het o.a. gezien in de context van industriele spionage.

WIPO beschermt merknamen op internet
Terwijl de privacy van het individu steeds ijler wordt op het net, heeft de United Nations wel een bureau op gericht om de merknamen en copyrights van bedrijven te beschermen. WIPO is de afkorting van World Intellectual Property Organisation, en die zit in Geneve. Er zijn 171 staten bij aangesloten. De WIPO steunt de bescherming van copyrights, patenten en merknamen, en is zelfbedruipend door de bijdragen van bedrijven. Ze zijn ook bevoegd voor het zogenaamde cybersquatting, of misbruik van vertrouwen maken bij het aanvragen van een naam op internet. Cybersquatters proberen op internet namen van een firma of een merk te registreren, alvorens de bestaande gebruiker dat doet, met de intentie om die naam later voor veel geld te verkopen. De commissie moet op 45 dagen een oordeel vellen aan de hand van documenten, en hoopt door zijn snelrecht-optreden cybersquatters in de toekomst af te schrikken. Als het werkt zullen de groten de winnaars zijn, en niet de eersten.
DVD wordt tegengehouden
Hoewel te technologie al een hele tijd bestaat, is de DVD speler nog altijd niet massaal bij de consument geraakt. Net op het punt dat de fabrikanten weer klaar stonden om de markt te overspoelen, gaat de digitale uitgeverswereld op de rem staan. Het zijn klassieke platenfima's en aanverwante mediaproducenten die de japanse fabrikanten van DVD apparatuur onder druk zetten. Deze keer was de oorzaak het kraken van de beveiligingscode door een hacker, die de code ook op een website zette in Denemarken. Hij ging uit van een DVD lezer in een computer, en het bijhorende programma dat de informatie van de disk leest. Hij slaagde erin het stukje beveiligingscode uit het programma te omzeilen of buiten werking te stellen, waardoor de data op de harde schijf bewaard kon worden, en dus ook verder gekopieerd. Het bedrijf dat de originele software maakte, Xing Technology Corp., werd op slag zijn vergunning afgenomen om DVD software te maken. Daarenboven houdt men nu dus de massaproduktie van DVD spelers tegen tot er een oplossing gevonden is. Bij afzonderlijke DVD spelers werkt het truukje niet, ze kunnen niet vanop de computer bediend worden. Ondertussen bestaat ook al de technologie om op DVD op te nemen, alhoewel de gebruiker nog geen doorzicht krijgt in de formaten en de uitwisselbaarheid.

Verrassing van de Mypics Worm
In het rijtje variaties op het Melissa computervirus is nu sprake van een versie Mypics.worm, die aktief wordt op 1 januari. Hij komt deze dagen per e-mail binnen, en stuurt zichzelf ook door naar 50 adressen uit je e-mail programma. Soms verandert hij de home-page van je browser. Verder doet hij zich op 1 januari voor als een jaar 2000 probleem, en vraagt een bericht op je scherm de computer te herstarten. Als je dat doet wist het programma je harde schijf genadeloos leeg. Het virus maakt weer gebruik van de veiligheidsgebreken van Outlook en Internet Explorer.

Adviseur aangesteld in monopolie-zaak
In de juridische zaak tegen Microsoft, waar al een principiele uitspraak is, maar waar nog geen remedie is opgelegd, heeft het Ministerie van Justitie nu een beroep gedaan op een expert van Greenhill en Co. Die zou, als specialist in fusiezaken en overnames, een goed geplaatst persoon zijn om na te denken over de opsplitsing van Microsoft.
Ondertussen gaan de gesprekken verder met Posner, die aangesteld werd als bemiddelaar om een overeenkomst te bereiken tussen de twee partijen. Die zijn niet loslippig over de inhoud van de gesprekken.

Cookies en creditcards
Topman van de firma Novell, Eric Schmidt, beweert slachtoffer te zijn geworden van fraude op het internet. Men name zou zijn creditcard nummer gestolen zijn van zijn computer, volgens zijn vermoeden via een systeem van cookies. Hijzelf was maar aansprakelijk voor 50 dollar, maar hij weet niet wat het zijn bank gekost heeft.
Groepen die strijden voor de privacy van de internetgebruiker, hebben de Federal Trade Commission gevraagd om op te treden tegen het gebruik van cookies om gebruikers te identificeren. Zo zouden bepaalde websites waar de post op een webpagina wordt gelezen in plaats van met een e-mail programma, soms een cookie achterlaten op de harde schijf. Later kan de code in een webpagina het cookie terug lezen, zodat de webserver een verbinding kan leggen tussen de surfer en zijn e-mail adres.
Woensdag Webgang: 1/12/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Briefgeheim doorbroken
In de VS werd een internet-boekhandelaar aangeklaagd voor het onderscheppen van e-mail. De feiten dateren van 1998 en de firma is ondertussen van naam veranderd. De oorsponkelijke firma, Interloc, was gespecialiseerd in zeldzame boeken. Ze boden hun online-klanten ook een e-mail dienst aan, maar hadden nogal veel aandacht voor de berichtenstroom tussen hun klanten en de grote online boekhandel Amazon.com. Toen klanten het vreemd begonnen te vinden dat ze geen mail kregen van Amozon.com ging sommigen een licht op. Hun post bleek onderschept te worden. De firma beweert dat het om een technisch probleem ging, maar pleitte toch schuldig. Ze betalen een schadevergoeding van 250.000 dollar.

Kritiek op nieuwe encryptieregels
In de VS gelden strenge regels om de uitvoer van versleutelingssoftware naar het buitenland te beperken. In september was in het vooruitzicht gesteld dat de regels soepeler zouden worden. De software industrie dringt daarop aan, om de electronische handel te bevorderen door de transacties veiliger te maken. Tevens hopen Amerikaanse softwarebedrijven hun software op de internationale markten te kunnen lanceren. Het feit dat er geen zogenaamde lange sleutels en sterke algoritmen mogen uitgevoerd worden, heeft niet kunnen verhinderen dat buiten de VS andere veilige systemen ontwikkeld worden.

Muziekpiraat voorwaardelijk veroordeeld
De overheid in de VS heeft de jacht geopend op studenten die computerinfrastruktuur van de universiteit gebruiken om illegale kopieen te verspreiden. Op de Carnegie Mellon universiteit werden 71 studenten gestraft na het versturen van illegale mp3 muziek bestanden. Ook de universiteit van Carolina kwam op die manier in het nieuws.
Een 22 jarige student pleitte schuldig aan illegale verspreiding van mp3 bestanden, en kreeg 2 jaar voorwaardelijk, met periodieke urinetests. Daardoor kon hij voorkomen dat de aanklager ging uitzoeken wat de werkelijke schade was van het ter beschikking stellen van zo'n duizend muziekbestanden op zijn website. De universiteit van Oregon, waar de student ingeschreven was, ontdekte dat er op korte tijd 1,7 Gigabyte werd buitengestuurd uit hun computers. Ze haalden de FBI erbij om uit te zoeken wat er juist gebeurde. Die urinetest heeft trouwens te maken met de marijuana test die werd uitgevoerd tijdens zijn hechtenis.
Patrick Naughton komt voor
De voormalige Infoseek topman kwam voor de eerste keer nadat hij door de FBI in de val was gelokt. Hij wordt beschuldigd van het benaderen van een minderjarige. Door zijn werkgever, een beursgenoteerd bedrijf, werd hij op slag ontslagen. De verdediging vind het onterecht dat een rollenspel in de virtuele ruimten van het internet gebruikt wordt als basis voor een beschuldiging. Het is niet omdat iemand zich daar de rol aanneemt van een dertienjarige, dat de beschuldigde van plan was om in werkelijkheid sexuele betrekkingen te hebben met een minderjarige. Evenmin betekent het feit dat iemand per e-mail bepaalde pornografische prentjes toegestuurd krijgt dat hij er per definitie in handelt of pedofiel is. (zie ook "In de val gelopen", 22/09/1999).

Praten in de microgolf
Bij het gebruik van een gsm worden de signalen uitgezonden via de antenne. Het zijn golven met frequenties tussen 800 MHz en 1990 MHz, wat midden in de microgolven valt. Van de energie die hierbij vrijkomt wordt zo'n 40 procent opgenomen door je lichaam, in dit geval je hoofd en je hand. De dosissen zijn echter klein genoeg om geen opwarming te geven zoals in een microgolfoven. Vraag blijft of ze dan helemaal geen gevolg hebben.
In 1993 spande een man in Florida, VS, een proces in omdat zijn vrouw een hersentumor had gekregen, waarvan hij vermoedde dat die veroorzaakt werd door het gebruik van de mobiele telefoon. Na deze zaak werd een onderzoeksgroep opgericht (WTR : Wireless Telephony Research), die 25 miljoen dollar ter beschikking had om de gezondheidsrisico's te onderzoeken. Na zes jaar zijn er enkele resultaten bekendgemaakt door de voorzitter van de WTR.
Hij beweert dat er bewijs gevonden werd van wijzigingen van genetisch materiaal in het menselijk bloed. Cijfers zouden in de richting wijzen van meer overlijdens door hersentumoren bij gsm-gebruikers, en het voorkomen van een groter dan gemiddeld aantal van bepaalde tumoren. Mogelijk verhinderd een kleine dosis straling de natuurlijke eigenschap van DNA om te herstellen van kleine beschadigingen. De fabrikanten van mobiele telefoons, die mee het onderzoek betaalden, waren niet gelukkig met deze resultaten. Ook niet met de zogenaamd positieve resultaten: experimenten bij ratten toonden ook aan dat soms tumoren kleiner werden onder invloed van de straling. Ook de Wereld Gezondheids Organisatie heeft een onderzoek gestart. Resultaten daarvan worden pas verwacht in 2005. Ondertussen is er de geruststellende evolutie van gebruik van aparte oortelefoon en microfoonsets, waardoor het apparaat zelf verder van het hoofd wegblijft.
Woensdag Webgang: 24/11/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
FunLove virus geen "Fun"
In Ierland moest een computerfabriek van Dell de produktie van hun computers stilleggen omdat een virus was ontdekt in afgewerkte computers. Het ging over het "FunLove" virus, dat ontdekt werd in het systeem dat de software op de computers installeert. De ontdekking gebeurde na de installatie van een anti-virus update.
Het virus is herkenbaar omdat het een bestand achterlaat in de Windows systeem directory, dat fclss.exe heet. De bestanden die door het virus besmet worden zijn exe, scr en ocx bestanden. Het effect van het virus is dat het probeert op een NT-Server de beveiliging af te zetten. Gevolg is dat iedereen op de server kan inloggen, zelfs met de eenvoudigste "guest" login, eventueel van buitenaf, via het net. Op dat moment is de server volledig overgeleverd aan de kwaadwillende inbreker.
Er werd rekening mee gehouden dat 12.000 nieuwe computers besmet werden. De computers worden vanuit deze assemblageplaats in Limerick geleverd over landen in Europa, Africa en het Midden Oosten. Van de verdachte computers waren er ondertussen 500 bij de klanten beland, maar daarvan zou volgens eigen zeggen geen enkele besmette bijgeweest zijn.

Melissa verklikt, Prilissa kuist op
Disney heeft ondertussen problemen ondervonden met het andere, bekende virus "Melissa". Melissa is een macro-virus, dat met een meegestuurd "Word" document je computer binnenkomt. Als het document geopend wordt met Word, wat gebeurt door erop te klikken, wordt de computer besmet. "Melissa.A", een variant van het oorspronkelijke virus, besmette hun e-mail systeem. Dit virus stuurt het op dat moment openstaande Word document naar de 50 eerste e-mail adressen die het vindt in de adressenlijst van het Outlook e-mail programma. Zo geraakte een intern en vertrouwelijk document van Disney verspreid over het internet. Wie geen Microsoft tekstverwerker en e-mail programma gebruikt heeft geen last van het virus, het vernietigt geen gegevens.
Anders is het gesteld met de variant die Prilissa wordt genoemd. Die stuurt zichzelf ook voort naar 50 e-mail adressen uit je boek, met als afzender jouw naam. Op kerstdag wordt het virus aktief en installeert een programma dat je harde schijf volledig wist de volgende keer dat je opstart. Ook hier weer alleen voor Microsoft gebruikers.

Supercomputer
Het ministerie voor energie in de VS heeft in het Energy's Argonne National Lab zijn grootste computer ooit gebouwd. Hij draait op het besturingssysteem Linux.
Het is een supercomputer die uit 256 samenwerkende knooppunten bestaat, en die gebouwd werd met intel onderdelen. Ieder knooppunt bestaat op zijn beurt uit een server met 2 processoren, wat betekent dat er dus totaal 512 processoren in de supercomputer zitten. De knooppunten zijn met elkaar verbonden met Gigabit ethernet, waarvoor ook speciale drivers ontwikkeld werden.
De computer werd gebouwd met medewerking van IBM en VA Linux Systems. Door het gebruik van Linux en ander open broncode software, kon een groot aantal verscheiden deelnemers meewerken aan het grootschalige project.
De computer wordt gedemonstreerd op de supercomputer conferentie in Portland, en zal later in de VS ten dienste staan van onderzoekscentra en universiteiten, en eventueel ook de industrie.
.
Concurrenten vragen opsplitsing MS
Larry Ellison lanceerde in het verleden reeds meer aanvallen op Microsoft. In zijn toespraak op de Oracle Open World werden ze echter gefundeerd door de "Finding of Facts" (schuldvraag) uitspraak van de rechter in de monopolie-zaak tegen MS. Hij vindt dat de regering het bedrijf moet opsplitsen in 3 stukken, die ieder beschikking moeten houden over de broncode van het besturingssysteem en andere software. Het is een drastische remedie, en Ellison beseft trouwens dat nogal wat invloedrijke personen ook aandelen van MS bezitten. Daardoor zouden ze moeten kiezen tussen eigenbelang en maatschappelijk belang. Verder maakte hij zich bezorgd over het onderspit van Netscape in de browsermarkt.
Een andere concurrent sprak zich op de beurs "Comdex" hard uit tegen de manier waarop MS zijn geld, dat verdiend wordt met verbazend hoge marges, niet terug laat vloeien naar de aandeelhouders en naar Research en Development, maar eerder besteed wordt aan overnames om het monopolie te verstevigen. Verder beweerde hij dat bij de top 10 van de verkochte software, er 5 programma's zijn om de schade te herstellen die veroorzaakt wordt door de andere 5.
Ondertussen heeft Microsoft laten merken dat ze niet meer zo negatief staan tegen een overeenkomst met de openbare aanklager. De federale rechter heeft op 18 november beslist een bemiddelaar aan te stellen. Dat wordt de 60-jarige rechter Posner, die heel wat expertise heeft in "anti-trust" zaken.
Ondertussen wordt wel de druk op de ketel gehouden, doordat de planning van het proces ongewijzigd blijft. De volgende stap naar de "Rules of Law" (strafmaat) is 22 februari 2000. Dan heeft Bill Gates alvast een goed excuus om niet zelf de presentatie te moeten doen van het nieuwe Windows 2000, dat moet uitkomen die maand.

Directe berichten verbinding verbroken
De nieuwe versie van de Microsoft Network software zou geen software meer bevatten die het hun klanten mogelijk maakt gebruik te maken van de AOL berichten dienst. AOL had geprotesteerd tegen het ongevraagde gebruik, en beschouwde het als inbraak op hun systeem. In de toekomst zouden beide diensten op elkaar afgestemd kunnen worden door bemiddeling van de Internet Engeneering Task Force, die internet standaarden vastlegt.
Woensdag Webgang: 17/11/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Omstreden logo
GoTo.com is een internetbedrijf dat een website uitbaat dat als "portaal" wordt omschreven, wat dus de bedoeling heeft als startpagina te dienen voor al je zoektochten op het internet. Het logo dat ze gebruiken is een gele achtergrond, met een groene cirkel waarin witte letters GoTo vormen.
Disney wierp zich onlangs op het internet en kocht een aantal bestaande internet-bedrijven op. Het starte dan een nieuwe dienst die ze Go Network noemden, en een groen logo met de letters Go erin gaven. De groene cirkel staat in een geel vak en ziet er een beetje uit als een Amerikaans verkeerslicht.
GoTo.com vond dat er iets te gemakkelijk gebruik werd gemaakt van een bekend beeld, en spande een proces in. De rechter schorte, in afwachting van een proces ten gronde, het gebruik van het logo door Disney op.

Broeders op het net
De broeders van het heilige kruis in Chicago hebben het net ontdekt. Onder het motto "Work in the City, pray in the city" baten ze een website uit waarin ze hun abdij voorstellen als een plaats van rust in de stad. Ze nodigen geinteresseerden uit om hun spiritueel leven te verdiepen in de rust van hun abdij, ver van tv, radio, telefoon en gsm. Een plan geeft een uitgebreide wegbeschrijving. Verder kan je de uurregeling van hun gebedstonden raadplegen, alsook allerlei informatie over hun abdij. Als je op "Gift Shop" klikt gaat je waarschijnlijk een licht op over het waarom van deze site.

Weer eens dood van PC voorspeld
Een dag nadat Microsoft zijn visie had gegeven op de toekomst van de pc, beweert Bob Young, hoofd van Softwarefirma Red Hat, dat de pc helemaal geen toekomst heeft. Volgens hem zit de toekomst in het internet, en gebruik van programma's via het internet.
Zijn uitspraken kaderden in de fusie door aandelenruil van Red Hat met Cygnus. Cygnus Solutions is een bedrijf dat de GCC compiler en open-source ontwikkelhulpmiddelen verkoopt. De waarde van de aandelenruil bedroeg zo' 670 miljoen Euro. Bij Cygnus, dat 21 miljoen omzet haalt, werken 180 mensen, en bij Red Hat 235. Het lijkt een volgende stap te zijn in de versterking op de linux markt van Red Hat, en velen vragen zich dan ook af of dit een monopolist kan opleveren in de toekomst.

Sillicon Graphics op Linux
Sillicon Graphics is een computerbouwer die zich toespits op zware grafische werkstations en servers, die draaiden op een eigen Unix versie. Opvallend is dat ze nu een supercomputer aangekondigd hebben die gebaseerd is op de combinatie van een Intel chip en het Linux besturingssysteem. Er werd een demonstratie gegeven op de Supercomputer conferentie in Portland in de VS. Tegen de lente zouden de machines in de winkel moeten staan. De afdeling van de Cray supercomputers die veel geld kostten in ontwikkeling en zich tot een kleine markt richtten, worden nu afgestoten.

Woensdag Webgang: 10/11/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Flanders Language Valley
Flanders Language Valley is de naam van een bedrijvenpark dat zich richt op spraaktechnologie-bedrijven. De werken in het industriegebied Ieper noord zijn zover gevorderd dat de struktuur zich aftekent. Een combinatie van gebouwen werd opgetrokken met in het achterhoofd het grondplan van een spiraal. Deze spiraal staat symbool voor het menselijke binnenoor dat een spiraalvormig orgaan bevat. Op het grondplan uit zich dat in de loop van de weg die spiraalvormig van de buitenrand naar binnen loopt. Als je het gebied inrijdt heb je links en rechts van de weg een aantal gelijk uitziende gebouwen waarvan de orientatie echter draait naargelang de weg vordert. In het midden van de spiraal kom je bij de centrale gebouwen, die groter en hoger zijn, en waarvan één op het dak het hart van de spiraalvormige stuktuur toont. Ondanks het werken met beton, staal en glas, zijn ook rode bakstenen nadrukkelijk in de gebouwen aanwezig. Op onze website "www.radiocentraal.be" kan je een fotoreportage vinden.

E-mail adressen ontsnapt
Op een website van Sony kan men inschrijven voor een mailing over muziek en entertainment nieuws. Door een gebrek in de software van de abonnementendienst konden de e-mail adressen van sommige abonnees zichtbaar worden. Het euvel is hersteld.

Zo lek als een vergiet
Dat is wat beveiligingsspecialisten vinden van het internet. Op een hackersbijeenkomst in Las Vegas werd ook afgegeven op bepaalde beveiligingsfirma's. Ze beloven beveiliging, en leveren daarvoor complexe installaties en software, maar als je de kleine lettertjes leest blijkt dat ze geen enkele verantwoordelijkheid opnemen als het erop aankomt. Als er dus ingebroken zou worden. Enige manier om de veiligheid van je site te testen is aan "witte hackers" te vragen van proberen in te breken. Groepen van "witte hackers" die daarvoor ingehuurd kunnen worden, vrezen door nieuwe wetgeving illegaal te worden, omdat die er geen rekening mee houdt dat je ook kan proberen in te breken in opdracht van de eigenaar van de site.
Verder hebben ze ook kritiek op zogenaamd veilig internet verkeer met VPN, Virtual Private Networks. Daarvoor wordt een techniek gebruikt die tunneling wordt genoemd. Het komt erop neer dat twee computers een versleutelingsprotocol afspreken waarin ze tijdens een bepaalde sessie met elkaar communiceren over een openbaar netwerk als het internet. Zo bracht Microsoft het PPTP protocol uit in Windows NT. Schneier, een encryptiespecialist, noemde de firma bij het uitkomen daarvan "veiligheids charlatans". Een jaar later, na een aantal aanpassingen is de mening verzacht tot "het lekt al minder hard". Vanzelfsprekend heeft ook andere beveiligingssoftware problemen.

Eerste uitspraak in zaak Microsoft.
Voorbije vrijdag heeft de rechter dus inderdaad zijn "conclusions of facts" bekendgemaakt in de zaak waarbij verschillende staten in de VS de softwaregigant aanklaagden wegens oa ongeoorloofde monopoliepraktijken. De rechter sprak van een gedrag dat duidelijke een patroon vertoonde van gebruik van de macht van een monopolist. Ook de consument heeft daar nadeel van ondervonden, omdat sommige nieuwe technieken van de markt werden gehouden. De prijs van het operating system bleef door exclusieve deals hoog, ondanks het duidelijk stijgend aantal computers waarbij het verkocht wordt. De prijs van die computers daalde met 40 procent, en dus maakt het Operating System een steeds groter stuk van de kost uit.
Alhoewel de uitspraken van de rechter hard en duidelijk zijn, wordt verwacht dat MS door allerlei beroepsprocedures de zaak nog jaren kan rekken. In een markt die zo snel veranderd is dat een hele geruststelling. Het aandeel van MS op de beurs zakte even op maandag, om daarna terug stabiel worden op normale hoogte. Voor gebruikers zal op het eerste zicht niet veel veranderen: Op een aantal gebieden lijkt de strijd gestreden, en justitie kan de tijd niet terugdraaien. Ondertussen verlegt MS zijn praktijken naar andere gebieden, zoals serversoftware en ontwikkelsoftware. Ook daar proberen ze Explorer-, Windows-, en NT Server-software-eigen technieken door te drukken. Tevens mikken ze op kleinere apparaten waar computertoepassingen ingebouwd worden, als handpc's, auto-navigatieapparatuur, enz.
Toch is het proces niet tevergeefs geweest. Sinds het proces startte, en bepaalde praktijken openlijk aangeklaagd werden, heeft MS zijn politiek al bijgestuurd. Zo verminderde het aanzienlijk de exclusieve contracten met Internet Providers, en liet het inbouwen van een aantal automatische koppelingen in Windows achterwege. Dat liet weer alternatieven op de markt toe. Ook werden de consumenten kritischer door de media-aandacht, en kregen oog voor alternatieven als Linux, BeOs, en Mac. De Linux community op het internet was wel blij met de principiele veroordeling van Ms, maar had het niet begrepen op de opmerking van de rechter dat Linux maar een 'randverschijnsel' is.

Belgische censuur
De zaak Brusselmans stelde een andere censuurzaak in de schaduw. De internetafdeling van Belgacom werd door een rechter gedwongen om alle links naar websites met illegaal gekopieerde muziek bij de klanten weg te halen. Het gaat inderdaad niet over illegale software of muziek die op de site staat van klanten van het bedrijf, maar wel over links of verwijzingen. Zo zou je ook de drukkerijen kunnen vragen om uit de kranten die ze drukken alle verwijzingen te halen naar passages van het boek van Brusselmans.
Woensdag Webgang: 03/11/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Beurs verwelkomt volgend Linux-bedrijf
Net als een tijdje geleden zijn de verwachtingen weer hooggespannen voor een Linux-bedrijf dat een beursgang overweegt. Toen Red Hat naar de beurs ging haalde het aandeel viermaal de ingezette prijs, en het viel daarna niet terug. Cobalt Networks maakt server hulpmiddelen. De omzet van het bedrijf vertienvoudigde ongeveer het laatste jaar tot zo'n 15 miljoen dollar, terwijl het verlies slechts verdubbelde.

Gratis telefoneren
In de VS is een internet bedrijf begonnen met het aanbieden van gratis telefoondiensten via het internet. Op dit moment werkt het alleen op pc's die vanzelfsprekend geluidsmogelijkheden en een micro moeten hebben. Op de website van het bedrijf staat een programma dat je naar je eigen computer kan kopieren door een eenvoudige druk op de knop. Dan hoef je maar het telefoonnummer in te tikken, en te bevestigen, waarna de bestemming opgebeld wordt. Het grootste deel van het traject bestaat uit een prive-glasvezelkabel netwerk, en in een centrale vertaald naar gewoon telefoonverkeer. De advertenties op de website zorgen voor opbrengsten. Voor de gebruikers is de dienst gratis. De kwaliteit kan nogal verschillen, maar zou over het algemeen aanvaardbaar zijn.

Ondertussen bij Microsoft
Op 21 september sloten de laatste debatten tussen de openbare aanklager en Microsoft, en eind oktober zou Rechter Thomas Penfield Jackson zijn "conclusions of facts" neerleggen. Ook het moment is belangrijk: een vrijdag om 18:30, zodat het geen invloed meer heeft op de beurs. De bevindingen vormen een basis voor de "conclusions of law", die de praktische uitspraak vormen, ongeveer zoals bij een assisenzaak eerst de schuldvraag wordt beantwoord, en daarna de uitspraak over de strafmaat volgt.
De conclusies van de rechter zouden er toe kunnen leiden dat het alsnog tot een gesprek komt tussen de twee partijen. Als de rechter hen ervan kan overtuigen dat er geen echte win/verlies uitspraak in de lucht hangt, hebben beide partijen er baat bij een overeenkomst te sluiten.
Voorlopig lijkt geen van beide geneigd te zijn ook maar iets toe te geven. Microsoft waant zich sterk, en toonde in het verleden al eerdere uitspraken te omzeilen, en het DOJ staat onder druk van de federale staten.
Grappig detail: de rechter zou zijn conclusies electronisch ter beschikking stellen in het WordPerfect formaat. Beide partijen zijn dan vrij het op hun website te publiceren. Er zijn dan nog beroepsprocedures, en observatoren verwachten geen definitieve uitspraak voor de lente volgend jaar.

Apple Expo 2000 valt uit de mand
Het hoofdkwartier van apple heeft bevestigd dat het niet meewerkt aan de Apple Expo 2000 in London. Enerzijds omdat ze zich richten op de Internet World Show in Los Angeles, maar anderzijds ook door een wijziging van strategie. Er komt alleen nog een prominente aanwezigheid op de Apple Expo in Parijs in september. Het marketing budget voor de UK is gestegen, maar wordt op andere manieren aangewend.
De Britse organisatoren zijn woedend. Apple was hun belangrijkste financier. Ondertussen zijn er al een aantal bedrijven die een stand geboekt hebben, en/of die als mede-sponsor optreden. Er moet nu met de overblijvende sponsors bekeken worden of het evenement nog kan doorgaan. Onder de inschrijvingen zijn traditioneel op de grafische markt en Apple gerichte bedrijven, maar ook vinden we er Microsoft terug.

Pinguin gedraagt zich als Koekoek.
In GB ging onlangs de Windows NT show 99 door in London, met een groot aantal exposanten die programma's en diensten presenteerde voor het NT-platform. Opmerkelijk was stand 484, waar een nieuw produkt voorgesteld werd: Definite Linux, een Britse versie van het Linux systeem, volledig met kantoorsoftware Star Office 5.1, en servertoepassingen om als systeem te werken in een gemengde NT-Unix-Mac omgeving. Op de vraag of het niet raar was dat deze voorstelling gebeurde op een NT beurs, antwoordde Definite Software: "Linux doet alles wat NT doet en meer, maar kost minder. Waar kunnen we de Britse versie van Linux dan beter voorstellen dan op een NT beurs?"

Gratis internet
In GB werd 16 maanden geleden CallNet opgericht, met hulp van een investeerder uit de VS. Bedoeling was vanaf 1 november gratis internet aan te bieden. Om het voorstel nog wat aantrekkelijker te maken werd voor de registratie een gratis nummer ingelegd.
Het succes was echter zo groot dat de registratiedienst overbelast geraakte. Op de website verscheen een bericht dat het aanbod tijdelijk opgeschort was.

Weer inbreuk op de privacy
RealNetworks is bekend van de RealPlayer software om muziek van het internet op de computer te beluisteren. Onlangs kwam "RealJukeBox" beschikbaar op hun website, een uitgebreid programma waarmee je ook je cd's kan spelen en er gegevens over bijhouden, mp3 muziekbestanden beheren, enzovoort. In de VS ontstond een golf van verontwaardiging toen uitkwam dat RealNetworks de software ook gebruikte om informatie te verzamelen over de gebruikers, die dan via het net werd doorgestuurd naar het bedrijf.

Woensdag Webgang: 27/10/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Oude rotten starten nieuw bedrijf
Een van de medestichters van Netscape in 1994, Marc Andreessen, heeft vandaag officieel zijn nieuw bedrijf voorgesteld. Onder de naam LoudCloud zou het dienstverlening doen voor beginnende internetbedrijven. De bedoeling is een combinatie uit te werken van databaseomgeving en serversoftware om als pakket bruikbaar te maken voor bedrijven die diensten willen aanbieden via het internet. Nu moeten die allemaal opnieuw dezelfde inspanningen leveren alvorens hun eigenlijke aktiviteit kan starten. Er zijn al een aantal grote bedrijven die dat soort pakketten aanbieden aan datacentra en providers, maar Andreessen gokt op zijn combinatie van beroemdheden in het internetwereldje, om er bovenuit te steken..

Web Chat
Op het jeugdwerknet ging vandaag woensdag een speciale WebChat sessie door vanuit het Vlaamse Parlement. Op de website waren de vooraf aangekondigde politiekers met een fotootje aanwezig, samen met de drie stellingen die geponeerd werden. Voor iedere stelling werd een eigen kanaal geopend: #1: Politieke partijen zijn niet toegankelijk voor jongeren - hoe geinteresseerd zijn jongeren in politiek? #2: De politiek vandaag is vernieuwend, #3: welke oplossingen zijn er voor... asielprobleem, vervoer, gesloten instellingen voor jongeren, ..." De chat liep van 16 tot 18 uur.

Staking
Er is voor 30 oktober een staking aangekondigd op het internet. Alhoewel staking eigenlijk niet het juiste woord is, het is meer een oproep tot 1 dag stilte. De aktie is gericht tegen de verhoging van de Belgacom tarieven. De bedoeling is naar de politiek toe druk uit te oefenen en aandacht te vragen door die dag opvallend niet op het net te gaan. Webmasters worden opgeroepen om die dag hun website van het net te halen en tijdelijk te vervangen door een stakings-mededeling. De oproep wordt verduidelijkt op een website, maar de achterliggende organisatie is niet te achterhalen. Er kwam ook geen reaktie op onze e-mail vraag om kommentaar te geven.

Lol tot ze binnenvallen
Op maandag heeft een hacker ingebroken op de website van Microsoft. Dat staat te lezen op een website die de resultaten van hackersaktiviteit in kaart brengt, een soort hackmuseum. Op het moment dat een website ge-hackt wordt, vervangt de inbreker dikwijls de inhoud door een eigen pagina die een parodie is op de aktiviteiten van het bedrijf, of soms ook gewoon shockerend is. De hacker in kwestie, bijgenaamd Flipz, brak de laatste tijd al bij verschillende overheidsinstellingen en privebedrijven binnen op de website, onder andere die van White Sands, een Raketbasis in New Mexico. Microsoft weigerde dinsdagmorgen het bericht te bevestigen, maar de bewuste pagina was toevallig niet te bereiken op dat moment. De hackers documentatiesite is erin geslaagd een schermfoto te bemachtigen van de inbraak, en verklaarde dat het de eerst keer is dat ze bewijzen vinden van een inbraak bij MS zelf. Alle recente gekraakte websites waren er wel die draaiden op Windows NT Servers, volgens attrition.org. De hacker Flipz kwam voor het eerst in de aandacht in maart toen hij de website van de straalmotoren afdeling van de NASA kraakte. Sindsdien zit waarschijnlijk de FBI achter hem aan, maar het zal hem worst wezen. In een bericht dat hij op een gekraakte site achterliet zegt hij "It's all about fun till the feds bust down the door".
Woensdag Webgang: 20/10/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Apple heeft succes probleem
Op het einde van de zomer werden de nieuwe Mac G4's aangekondigd voor oktober. Klanten konden op voorhand intekenen voor een exemplaar. Steve Jobs stal de show met de stelling dat de G4's die aan 500 Mhz draaien, rekenkrachtig zo snel zijn dat ze onder de term supercomputer vallen, en dus in principe gevaarlijke wapens zijn. Hij vergat er wel bij te vertellen hoe oud die definitie van supercomputer is. Als klap op de vuurpijl blijkt nu dat Apple de G4's die op een kloksnelheid van 500 Mhz zouden werken helemaal niet kan leveren. Oorzaak daarvan is een probleem bij de fabrikatie van de Motorola processoren met die hoge frequentie. De produktieproblemen zouden pas opgelost zijn het eerste kwartaal van volgend jaar. Voor Apple bleef er niets anders over dan het hele gamma te herschikken. De topcomputer krijgt een 450 Mhz processor ipv 500 Mhz, het model daaronder 400 ipv 450, en het laagste model 350 ipv 400 Mhz. Voor de rest blijven alle eigenschappen van de compters hetzelfde, waaronder ook de prijs. Klanten en commentatoren kunnen daar niet mee lachen. Een computerketen in de VS compenseert het verlies van 10 % aan processorsnelheid door 128 Mb geheugen bij te geven. Ook Apple zou op zijn eerdere aankondiging terugkomen - mogelijk worden de voorafbestellingen gewoon geannuleerd. Andere mogelijkheid was de computers later op de markt te brengen. Dan hadden ze hem bv G2000 kunnen noemen...

PR treffers of flaters
Er zijn nog grotere flaters denkbaar dan die van Apple. Microsoft, dat verwikkeld is in een proces met de openbare aanklager over misbruik van monopolie, dacht eens goed terug te slaan. Ze maakten een ommetje en vielen het Department Of Justice, DOJ, in de rug aan. Door te lobbien bij conservatieve krachten in het Congres om het budget van het DOJ in te krimpen. Deze slag onder de gordel zou wel eens een boomerang effect kunnen hebben tegenonver MS. Alhoewel lobbien in de VS niet verboden is, schaadt het mogelijk de campagne van Ms om wat sympathieker over te komen.


Onveilig internetten
De achtereenvolgende stroom veiligheidstekortkomingen in internetsoftware zou zelfs de naiefste surfer paranoia maken. De nieuwe browser Internet Explorer 5 blijkt een vervelend achterpoortje te hebben. Een beheerder van een website kan een programmaatje op de website zetten om de inhoud van een bestand op de computer van een bezoeker van die website te lezen. Voorwaarde is dat de naam van het bestand juist is. De kenners kunnen deze inkijk wel vermijden door een combinatie van instellingen te doen, en bepaalde mogelijkheden van de browser te beperken door "Active Scripting" af te zetten. Microsoft raadt aan alleen naar website surfen waar je 100 procent zeker bent van de betrouwbaarheid ervan. Je kan natuurlijk ook gewoon de stekker van je computer uittrekken.

Oplossing voor veiligheidsprobleem
Microsoft biedt op zijn website informatie over de veiligheidsproblemen met hun nieuwe browser IE 5.0. Ze beloven ook een lapmiddel te ontwikkelen om de onveiligheid in de browser te omzeilen. De code zullen ze ter beschikking stellen op hun website. Deze patch kan je automatisch via het internet installeren dankzij Active Scripting. Als je hun vorige raadgeving gevolgd hebt zal het dus niet lukken.

GSM geruchten als een lopend vuurtje.
In de VS is een lichte golf van paniek zich aan het verspreiden over de tankstations. Ook Groot Brittanie, Canada en Australie zijn gezwicht. Onderwerp is de mogelijkheid dat een gsm een electronische puls kan geven die een ontploffing veroorzaakt. Uit veiligheidsoverweging is het al langer verboden te roken terwijl je tankt. Nu komen op steeds meer plaatsen extra vermeldingen van gsm-verbod. In de VS is men als de dood voor om verantwoordelijk gesteld te worden voor wat dan ook, en men is liever bang dan veroordeeld. Nergens echter is een bewijs te vinden dat ooit een gsm een ontploffing veroorzaakte. Wel is een stroom van geruchten op het internet gesignaleerd, maar de bron ervan is onduidelijk. Mogelijk worden binnenkort ook pagers, draagbare cd spelers enz. geviseerd.

Woensdag Webgang: 13/10/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Volgende e
Naast het rijtje termen e-mail, e-commerce, e-services, allen met met de e die staat voor electronic, komt er in de VS nu nog e-healthcare bij. Het gaat hier echter niet over de gezondheid van de computers, maar wel van de mensen. Een grote chipfabrikant organiseerde een congres voor de Amerikaanse Vereniging van Medici. Een woordvoerder verduidelijkte dat de komende tien jaar medici via het internet met heel wat vertrouwelijke patientgegevens zullen werken. Het is daarom nodig om erover na te denken hoe dat zo veilig mogelijk kan gebeuren. Het verstrekken van medische informatie op het net is al langer in gebruik, maar het vertrouwen van de patienten moet nog gewekt worden wanneer het over hun dossier gaat. Commercieel gezien is het natuurlijk een interessante markt. Het voorbije jaar werd al meer dan een miljard dollar geinvesteerd in een honderdtal projecten. Mogelijke toepassingen zijn medische expertise via het net, online beheer van patientengegevens, en monitoring van thuis verblijvende chronische zieken, via apparatuur aangesloten op het internet.

Processormarkt beweegt
De concurrentie in de markt van de processor chips wordt gedomineerd door Intel. Toch zijn er enkele andere fabrikanten, die door hun alternatieve produkten dikwijls oorzaak zijn van prijsdalingen. Rise Technology, een opstartend bedrijf ondervond hoe moeilijk het is een plaats in de markt te veroveren. Ze startten een jaar geleden met het vooruitzicht een chip uit te brengen voor 70 dollar. Ondertussen is de marktprijs van dat onderdeel al gezakt tot 50 dollar. De marktleider bracht als variatie een agressief programma met een goedkopere reeks. Mede daardoor moesten andere spelers in het goedkope segment hun onverkochte stock afschrijven en plots veel goedkoper op de markt brengen. Wie onderaan staat in de pikorde krijgt natuurlijk de klappen.

Wachtwoord dieven
America Online klanten worden belaagd door wachtwoorddieven. Die sturen een e-mailtje via een gratis e-mail dienst. In attachment sturen ze een file mee, die een uitvoerbaar programma is met bv de naam "buddylist.exe". Als erop geklikt wordt, start het programma en haalt het ongemerkt de passwordgegevens uit de computer, en stuurt ze door naar het e-mail adres van de dief. Later krijgt het slachtoffer dan een e-mailtje met de tekst "Hallo, ik heb het password van jouw e-mail, hahaha". De gratis e-mail dienst sloot de e-mail account van de dief af, maar die lijkt steeds weer een ander adres te nemen, wat gemakkelijk kan omdat het anoniem is. Providers staan machteloos. Zo sloot AOL zelf in 1996 volgens de Washington Post 370.000 accounts af wegens misbruik.
Klachten ontoegankelijk
De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft in het verleden gesteld begaan te zijn met het respect van de privacy bij handel via internet. In de media duiken ondertussen steeds meer berichten op over misbruiken van de privacy. Een groep die zich Electronic Privacy Information Center noemt, heeft aan de FTC gevraagd hoeveel klachten er zijn en wat ermee gebeurd is. Ze kregen daar geen antwoord op. Daarom stapten ze naar de rechter, en eisten inzage, wat wettelijke voorzien is in de Freedom of Information Act. De FTC verklaarde telefonisch geen systeem te hebben om eventuele klachten na te trekken.
Platte computerschermen
Sinds de invoering van lcd schermen op laptops en zelfs kantoorcomputers zijn de prijzen daarvan nog relatief hoog. De vraag is groot en het aanbod op de markt klein. Daarom startte het Zuid-Koreaanse Samsung een programma op om een nieuwe fabriek voor lcd schermen te bouwen. Het zou hierbij gaan om zogenaamde vierde generatie schermen. Het geld voor de investering haalden ze bij computerbouwers: Dell zorgde voor een miljardendeal om zich te verzekeren van de aanvoer van TFT schermen, en eerder investeerde Apple al 100 miljoen dollar. De verwachtingen voor de produktie van dit jaar zijn 4 miljoen schermen, en voor volgend jaar 7 miljoen. Behalve schermen maken ze trouwens ook geheugenchips, waarvoor ze steun krijgen vanuit een VS bedrijf.
Linux op de beurs
Alhoewel Linux een gratis te gebruiken en te verkrijgen besturingssysteem is, bestaan er heel wat randprodukten en diensten die toch veel geld opbrengen. Voorbeeld is VA Linux Systems, die 17,7 miljoen inkomsten hadden. Desondanks is het bedrijf niet zo bekend als de verkopers van distributies of Linux installatiesets. Ze houden zich eerder bezig met het installeren van Servers en werkstations, waarbij ze een bestaande distributie gebruiken. Verder doen ze ook het onderhoud van Linux systemen. Nu trekken ze naar de beurs en hopen 70 miljoen dollar op te halen op de Nasdaq.
Woensdag Webgang: 06/10/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Naschokken in de PC wereld
De aarbevingen in Azie laten zich voelen in de computerwereld. Mogelijk is de produktiecapaciteit van geheugen en andere chips aangetast. Door de snelle opeenvolging van technologieen wordt er eigenlijk geen voorraad meer gehouden. Elke kleine onderbreking in de produktie van onderdelen, of in de aanvoer ervan, deint als een golf door de supply-chain. Vooral voor het gebruik van gespecialiseerde chips voor grafische kaarten en notebooks, en voor geheugenmodules wordt een langere levertijd gevreesd. Anderzijds geeft een onderbreking van de aanvoer vanuit 1 produktiekanaal soms een mogelijkheid voor alternatieven om de kop op te steken. Op dit moment lijkt de klant nog geen gevolgen te ondervinden, tenzij misschien de prijs van computergeheugen. Die stijgt momenteel alleen omdat er gespeculeerd wordt op een tekort.

Electronische handel bestaat
Een BIM studie die gebaseerd is op een onderzoek van 16.000 internetgebruikers geeft enkele cijfers over het internetgedrag in Belgie. Zo’n miljoen Belgen boven de 15 jaar hebben hebben in twee weken samen 400 miljoen uur op het internet gespendeerd. Een op drie zou ook al iets gekocht hebben op het net. De gemiddelde aankoop bedraagt 50 Euro (2000 fr.). Dat staat voor 15.000 fr per jaar per internetgebruiker. Het profiel van de internetgebruiker is helaas nog steeds even stereotiep. Het zijn meestal hoger opgeleide mannen tussen 25 en 44 jaar die minstens 1 uur per dag op het net zitten.


Nieuwe Netscape
Er is een nieuwe versie uit van Netscape Communicator. Vroeger werd die ontwikkeld door een onafhankelijk softwarebedrijf, maar dat werd na een kansloze strijd tegen Microsoft opgekocht door America Online. Enige opvallende verandering lijkt de nieuwe knop te zijn die Shop-knop genoemd wordt. Die brengt de surfer met 1 klik naar een shopping pagina. Hiermee worden de plannen van de nieuwe eigenaars duidelijk.

Nieuwe Rede Hat
Er is een nieuwe versie uit van de Red Hat Linux distributie, met de kern 2.2.12. Linux is een gratis besturingssysteem voor pc’s. Nieuwigheid van deze versie is de ondersteuning voor installatie vanop afstand, over een lokaal netwerk, waardoor het gemakkelijker wordt een goot aantal computers van Linux te voorzien op een bedrijfsnetwerk. Opmerkelijk is ook de ingebouwde beveiliging van gegevens door versleuteling met een 128 bits sleutel. Door het Amerikaans exportverbod op deze technologie is deze versie enkel verkrijgbaar in de VS en Canada. Het is onduidelijk hoe men dat gaat controleren bij de versie die nu gratis kan gedownload worden van de website.

Harde schijfcapaciteit blijft vergroten
De verhoging van de capaciteit van harde schijven liet vermoeden dat men snel aan het einde van de fysieke mogelijkheden zou zijn. Vroeger nam de schijfcapaciteit jaarlijks met de helft toe. De voorbije twee jaar is de capaciteit van harde schijven jaarlijks verdubbeld. De laatste jaren proberen IBM, Seagate, en Toshiba elkaar de loef af te steken met het volgende record. Op dit moment is experimenteel een gegevensdichtheid bereikt van 35 Gigabit per vierkante inch of 4,3 Gigabyte. Het kan nog wel een paar jaar duren eer die technologie zich op de markt manifesteert.

Woensdag Webgang: 29/09/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Survival of the fittest - 1; de dinosaurus
Vroeger was het motto "een pc in iedere huiskamer", maar de praktijk heeft uitgewezen dat men slechts tot 50 procent is geraakt. Het internetgebruik, ook voorbestemd voor iedere huiskamer, wordt nog geremd door de nood aan een computer. Ms ontwikkelde nu een eigen apparaat om je met het internet te verbinden. Het is geen volledige pc, en wordt nu gesitueerd binnen een abonnement op het MSN, voor mensen die geen PC hebben. Ook andere fabrikanten denken aan zo'n bakje, aansluitbaar op je TV. Technisch bestaat de mogelijkheid al langer. Ze werd enkele jaren geleden oa. gedemonstreerd bij de opendeurdagen van Telepolis/DMA.

It's no game
Ander gevolg van de beperkte verspreiding van computers is dat MS nu ook zijn best doet om van Windows-CE een spelplatform te maken. De markt van de computers en de spelletjes lijkt weer dichter bij elkaar te komen. Maar hier heeft MS nog niet gewonnen.
Aan de overkant staat deze keer een geducht concurrent. Sony brengt binnenkort een nieuwe Playstation uit die een aantal consumentenapparaten bij elkaar brengt. De playstation zou kunnen aangesloten worden op de kabel, op het tv-toestel, en op de muziekinstallatie. Het zou cd en dvd (digital versatile disk) kunnen lezen. Door zijn specifiek ontwerp zou het toestel voor spelletjes veel sneller zijn dan de huidige computers met PIII. Daarbij komt nog dat er een drietal grote spelconsole fabrikanten met elkaar in concurrentie strijden om de markt. Een van de belangrijke argumenten is hoeveel spelletjes (software dus) er beschikbaar is. Dat hangt natuurlijk af van de ontwikkelaars van software, die dus eerst een keuze moeten maken voor een platform. Dan duurt het ongeveer een jaar en 6 maanden om een spel op de markt te krijgen. Natuurlijk worden ook nog steeds spelen ontwikkeld voor de pc. Die biedt op sommige gebieden meer mogelijkheden dan de spelconsole, en spreekt een iets ander publiek aan.
.
Recht in eigen hand
De juwelier die zijn vuurwapen, en het recht in eigen hand nam, deed in Belgie nog veel stof opwaaien, maar zou in de VS niemand meer verbazen. Ondertussen zet de trend zich daar verder in de virtuele wereld. Top bedrijven en financiele instellingen die geplaagd worden door Red Attackertjes, nemen nu een prive bewakingsdienst in de hand. Alhoewel het meer op aanval lijkt. De prive hacker probeert de hacker te traceren, zelf bij de hacker in te breken, of minstens zijn coordinaten op te sporen. Af en toe mondt dat dan uit in een werkelijke kraak om de computer van de hacker te stelen om hem een lesje te leren.
Survival of the fittest - 2; Verder kijken dan de kabel lang is
Laplink werd bekend met software en kabel om 2 computers met elkaar te verbinden om bestanden uit te wisselen. Vooral bij laptop gebruikers viel het in de smaak. Maar nu bijna alle computers vanzelfsprekend een netwerk of internetverbinding hebben, zoekt het bedrijf naar nieuwe inkomsten. Daarvoor keken ze naar de volgende stap na het verbinden. Ze kreeerden dus tools voor beveiliging van mail, gesprekken via het net, en aanverwante software.

Survival of the fittest - 3; Filemaker
Filemaker is een Apple pakket dat ontstond na de afsplitsing van het database pakket van de Claris software. Ondertussen is het verder geevolueerd, en bestaat het ook op het Windows platform. In de vorige versie 4.1 was al ODBC voorzien voor verbinding met andere databases, en nu zouden XML en andere internetgerichte aanpassingen opgenomen zijn. Op het Windows platform staat Filemaker tegenover o.a. Access, waardoor er ook voor integratie met Office voorzien is.

E-mail beveiliging
In het proces tegen MS kwam regelmatig bewijsvoering met e-mail voor. Deze kwam van de mailbox van de getuige, maar dikwijls ook uit in beslag genomen gegevens. Nogal wat firma's hebben nu de schrik te pakken. E-mail wordt immers gebruikt als een gewoon gesprek, maar het blijft soms veel langer voortbestaan, kan afgedrukt worden, en al dan niet uit zijn context gebruikt worden jaren later. De stadspoort-grote gaten in de beveiliging van de gratis e-mail systemen als Hotmail.com deden er nog een schepje boven op. Een aantal jonge bedrijven spelen daarop in en zijn volop bezig systemen te ontwikkelen om e-mail zo te organiseren dat die niet zomaar kan bijgehouden of gedrukt worden, en dat ze gecodeerd verstuurd wordt. Ze proberen het zo transparant mogelijk te maken, de gebruiker zou er nauwelijks iets van mogen merken bij gewoon gebruik. Beveiligingssystemen als PGP braken in het verleden niet echt door bij de grote gebruikersgroep. In de VS blijven grote softwarebeveiligingsbedrijven gefrustreerd door het verbod op uitvoer van sterke encryptie (>64 bits). Ze vrezen de markt te verliezen nu India Amerikaanse software als onveilig bestempelde, en Duitland het uit de uitvoerbeperkingen voor wapens heeft gehaald. Vooral het FBI en de militaire inlichtingendiensten in de VS hielden het verbod in stand. Ze zouden nu extra budgetten krijgen voor systemen om de codes te kraken.

Banken denken aan 2000
Isaserver, het bedrijf door de banken opgericht om het electronisch bakieren te beheren, is producent van het programma Isabel. Om het gebruik van het duurdere systeem te stimuleren sloten de meeste banken onlangs hun andere computerbanking programma's voor niet-partikulieren. Heel wat bedrijven en KMO's beklaagden zich de gedwongen overstap, en ook besprekingen in de informatica vakpers waren niet mals voor het pakket. Deze maand kwam dan de versie 4.02 uit, die bestand zou moeten zijn tegen de overgang naar 2000. Eind augustus kwam Isabel nog in het nieuws toen een klant ongevraagd rekening-informatie van iemand helemaal anders op zijn scherm kreeg.
Woensdag Webgang: 22/09/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

De zaak MS: het DOJ
Het openbaar ministerie zette zijn argumenten op een rijtje. MS heeft sinds 91 een marktaandeel van meer dan 90 procent in de markt van de pc's gebaseerd op intel processoren. Het is zo goed als onmogelijk voor een ander bedrijf om een voet op die markt te zetten. Door dit monopoly heeft MS de prijs van zijn systeem kunstmatig hoog kunnen houden. Het aktief in stand houden van het monopoly blijkt uit voorwaarden die opgelegd werden aan internet providers, Apple, verhinderen van wijzigingen aan het opstartscherm, combineren van browser en besturingssysteem, afwijken van de Java standaard, enzovoort, telkens om de concurrentie te blokkeren.

De zaak MS: de verdediging
De verdediger van MS stelt dat de hele zaak aangespannen is om andere bedrijven te beschermen bij de concurrentiestrijd, en niet om het belang van de gebruikers. Alle aanvallen verwept hij, de beschuldigingen ontkent hij. Inplaats van beschuldigd te worden, zouden we bewierrookt moeten worden over onze verdiensten.

In de val gelopen
In de VS brak een groot schandaal uit toen een van de topmensen van Infoseek, een zoeksysteem op het internet, gearresteerd werd in een sexschandaal. De 34 jarige vice president had een afspraak gemaakt met een dertienjarig meisje. Op het moment van de afspraak dook echter alleen de FBI op, die hem arresteerde, en een beschuldiging van 17 bladzijden neerlegden. Hij riskeert een straf tot 15 jaar, maar werd op borgtocht van 100.000 dollar werd vrijgelaten.
Bij nader inzien bleek dat een FBI agente met hem op het internet gechat had. Ze had zich voorgedaan als 13 jarig meisje. Na maanden regelmatig een praatje evolueerde het steeds meer richting sex. Hij stuurde ook via e-mail een foto op van een ander 13 jarige. Die had hij zelf via het net gekregen, namelijk van een andere FBI-agent. Zo sloot het web zich rond de man, die ook vice-directeur van Disneys Go Network was, en vroeger ooit mee aan de ontwikkeling van Java werkte.
Trojaans 2000 Paard
Microsoft maakt zich ongerust over een e-mail die er als volgt uit ziet:
From: support@microsoft.com
Subject: Microsoft Announcement
Date: Tue 14 Sept 1999.
Als je het bericht opent, krijg je de boodschap: "Aan alle MS gebruikers, We zijn verheugd u de jaar 2000 teller aan te kondigen. Start het aftellen nu. Laat ons samen de 21e eeuw ingaan. Laat ons u de weg tonen naar de toekomst, en we brengen u daar sneller en veiliger."
Microsoft vraagt de gebruikers die niet te openen als ze niet weten waar ze vandaan komt. In dit geval zit er namelijk een bijvoegsel bij, dat een programma is dat uw login naam en password van uw computer haalt. Gevolg is dat gebruikers nu bang zijn voor berichten van Microsoft.

Star Office
Star Office is een set programma's die Sun gekocht heeft met overnemen het duitse Star Division. Dertien jaar geleden richtte Marco Boerries dit bedrijfje op. Hij was toen 16. Sun biedt deze software nu gratis aan langs hun website. Daarvoor haalden ze een kwart miljoen geinteresseerden die het programma naar hun computer kopieerden. Ze zullen ook een portaalversie uitbrengen, die draait bij providers, waardoor je de software niet zelf hoeft te installeren, maar je gebruikt ze via een website. Overal waar je een internetverbinding hebt kan je dus met je documenten werken.

Linux Laptop
Het gratis besturingssysteem Linux, dat gebruikt kan worden als systeem voor server of werkstation, op verschillende merken en systemen computers, krijgt nu meer steun van fabrikanten. Voor een installatie op een standaard computer kon men gemakkelijk via het net hulp vinden, of de handleidingen raadplegen. Maar afwijkende computers als laptops hebben dikwijls specifieke onderdelen, waarvoor speciale stukjes software, de zogenaamde drivers, moeten aangepast worden. Voor het eerst kreeg nu een laptop een "Linux" certificaat.
Woensdag Webgang: 15/09/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Jaar MM koorts
Er blijft toch een zeker ongerustheid heersen, ondanks de soms positieve berichten over het beheersen van het jaar 2000 probleem. Twee senatoren in de VS willen dat alle landen die nucleaire installaties hebben samen gaan zitten om een nucleaire catastrofe te voorkomen bij de overgang naar 2000. Voorlopig heeft men al wel met Rusland gepraat, maar China, India en Pakistan vormen misschien een grotere bedreiging. De VS trokken al 3.6 biljoen dollar uit om hun jaar MM probleem op te lossen.

Snuffelaars
Volgens veiligheidsadviseurs worden steeds meer gewerkt met speciale software die systematisch het internet afgaat, en alle computers "test". Je zou het kunnen vergelijken met iemand die langs alle deuren van huizen of auto's loopt, en telkens probeert of de deur gesloten is. Alhoewel het op het eerste zicht lijkt dat een computer toch niet op voorhand alle namen op het internet kan kennen, is het eigenlijk zo dat de naam maar een tweede manier is. De onderliggende manier om een computer te bereiken is met een nummer, en de naam is maar een alias. Bij nummers kan men wel systematisch werken; men laat een computer een reeks nummers aflopen. Een nieuwe computer die pas op het internet wordt aangesloten zou om de vijf minuten bezoek krijgen van een "sniffer". Omdat er meestal niets beschadigd wordt, merken de meeste beheerders zelfs niet dat dat gebeurt.


Hotmail en MS krijgen het moeilijk
Er is een nieuw veiligheidsprobleem ontdekt in Hotmail. Ditmaal zou het uitvoeren van JavaScript programma's, verborgen in HTML code de toegang verschaffen tot de inbox. Het is dus vooral kwestie van erop te letten dat het uitvoeren van Java afstaat in de browser om veilig te zijn.
Ondertussen lekken ook de eerste berichten over veiligheidsgebreken in de nieuwe windows versie. Een computer die bij eerste gebruik niet op het web is aangesloten zou bepaalde informatie wegschrijven. Als de computer later toch aan het web gehangen wordt, zou door bepaalde code in een webpagina de gebruikersinformatie kunnen ingezien worden van buitenaf, waardoor de controle over het systeem kan overgenomen worden.

Proces rustig kabbelt voort
Na een rustperiode tijdens de vakantie moeten de opponenten nu hun conclusies presenteren. Microsoft wijst alle beschuldigingen van de hand, en verwijt de aanklager onduidelijkheid, en achterhaalde argumenten. Het openbaar ministerie meent bewezen te hebben dat Microsoft misbruik maakte van monopolie ten nadele van concurrenten en gebruikers, en komt terug op de ongeloofwaardige getuigenis van Bill Gates. In het copyright proces met Sun, heeft het hof van beroep de rechter gevraagd zijn beslissing te heroverwegen.

Palm splitst af
Het bedrijf 3 com, gespecialiseerd in netwerk, was ook maker van de Palm, een hand-grote computer waar je als invoer op het scherm kon schrijven met een pen. Ze zijn nu van plan om Palm Computing naar de beurs te laten gaan om het af te splitsen. Voordeel zou zijn dat de twee bedrijven zich beter kunnen concentreren op hun doel. Bij de ene netwerkapparaten, bij de andere de ontwikkeling van palmcomputers en het besturingssysteem daarvoor. Dat werd onlangs in licentie gegeven aan andere bedrijven, die kleine computers zullen produceren. Beide bedrijven voelen sterke concurrentie opzetten in hun sector.
Woensdag Webgang: 08/09/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Hotmail is verbrand
Onlangs verontschuldigde MSN zich voor het twee uur niet bereikbaar zijn van zijn gratis e-mail dienst HotMail. Even daarvoor was het tot hen doorgedrongen via een waarschuwing uit Zweden dat de achterdeur wagenwijd openstond, en er ondertussen nogal wat wegwijzertjes naartoe wezen. Iedereen kon aan iedereen's mail, gewoon door in zijn browser na "http:/" het getal 207.82.250.251 te tikken, gevolgd door het eenvoudige "/cgi-bin/start? curmbox=ACTIVE &js=no &login=username &passwd=eh"
Als je boven in je browser de regel "http://bewoner.dma.be/ webgang/index.htm" invult, vraag je eigenlijk aan systeem bewoner.dma.be om je de pagina webgang/index.htm te sturen, waarop de server de pagina naar jou browser stuurt zonder zich af te vragen wie je bent. Bijna even gemakkelijk stuurde de hotmail server "207.82.250.251" jou de mail van de ingevulde usernaam, zonder dat een password moest opgegeven worden. Omdat er websites waren op het internet die gebruik maakten van deze truuk om je e-mail te laten raadplegen zonder je password te moeten geven, kon iedereen die in het menu van zijn browser View/Page Source koos, de kode zien, en voor eigen gebruik kopieren. Of dat dikwijls gebeurd is weet niemand. Als je weet hoeveel bedrijven hun werknemers een gratis e-mail account gaven bij Hotmail, kan je je al voorstellen hoeveel bedrijfsgeheimen er te grabbel lagen. Er zou trouwens op sommige sites e-mail verkeer gepubliceerd zijn tussen prostituees en hoge managers van bedrijven. Diegenen die het meest andermans post gelezen hebben zullen er waarschijnlijk het minst mee naar buiten komen.
.

Zonsverduistering voor MS
Sun Microsystems nieuw initiatief werpt een zware schaduw over de toekomst van MS zoals we het nu kennen. Sun pakt namelijk uit met software die draait op een server, en via het net kan bereikt worden. Je kan dan in die software teksten maken en spreasheets, en die bewaren, afdrukken of verzenden. Doordat de software op het net gratis te gebruiken is, hoef je geen programma's meer te kopen. Sun heeft die mogelijkheid door het opkopen van Star Division Corp, die een Star Office pakket ontwikkeld hadden, dat de meestgebruikte tekst en spreadsheet en presentatie formaten kan lezen en schrijven. Op welke machine je zelf werkt, speelt nog nauwelijks een rol. De software werkt in Java, en kan draaien bij de provider als dienstverlening naar de klant, en gedeeltelijk op je eigen computer. Omdat het maar een vage aankondiging is, zijn er nog wat vragen over de realisatie, alhoewel het over de kabel bv best haalbaar lijkt.
Fans vervolgd
Een grote Amerikaanse autoconstructeur spande een rechtzaak in tegen een website over het bedrijf. Er wordt hen verweten onrechtmatig gebruik te maken van beschermde logo's, en vertrouwelijke informatie over nieuwe modellen te publiceren, verkregen uit interne bronnen.

Wat betekent NSA in code?
Het uit de VS uitvoeren van een computersysteem met onkraakbare software is verboden. Om toch een exportvergunning te krijgen kan de fabrikant een sleutel deponeren die indien nodig kan opgevraagd worden door de veiligheidsdiensten. De controle gebeurt door het National Security Agency, afgekort NSA. Sommige firma's omzeilen het verbod door te ontwerpen en fabriceren buiten de VS, en een wetenschapper stelde al eens kode beschikbaar op het internet om zelf een sterke versleuteling te programmeren. Hij werd daarvoor trouwens vervolgd. Een Canadese beveiligingsfirma heeft, bij het uitpluizen van de Windows code, een sleutelcode gevonden die de letters NSA bevat. Ze vermoeden dat het een achterpoortje betreft dat in samenwerking met de National Security Agency is ingebouwd. Microsoft ontkent.
Precedent in Britse internetveroordeling
In GB werd door de politie de beheerder van een pornosite opgespoord. Het was een Brit, die het materiaal dat hij verkocht via het internet, op servers in de VS zette. Voor de rechter was het echter genoeg dat dat vanuit GB gebeurde, en dat de klanten Britten waren. Graham Waddon kreeg 18 maanden met uitstel. Hij zou effectieve gevangenisstraf hebben gekregen als zijn gezondheidstoestand het had toegelaten.
Woensdag Webgang: 01/09/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Vloeibaar geluid
De firma Liquid bracht een nieuwe versie uit van zijn audio software Liquid System, versie 5 ondertussen. Opvallend is dat ze nu ook RealNetwork en MP3 formaat ondersteunen, terwijl ze vroeger met het van Dolby gelicenseerde eigen systeem met CD kwaliteit werkten. Enkele mogelijkheden worden muziek kopieren en kopen via het internet, eigen cd's opnemen, en titels en teksten bekijken op een display.

Verkoopspolitiek doorbroken
Intel houdt de markt van de pc's graag strak in de hand, en deelt ze zelf in in marktsegmenten voor bv goedkopere huiscomputers en duurdere servers. Ze regelen door het stellen van de prijzen van hun Pentium processoren de marktevolutie binnen de pc-wereld. Als er concurrentie opdaagt verlagen ze strategisch prijzen, of ze brengen een goedkope versie van hun eigen processor uit, zoals deden met de Celeron. Die goedkope versie is dan bv niet geschikt voor het inbouwen in duurdere serversystemen.
De bouwer van i-mac achtige compuers, Future Power, had een origineel idee. Ze gebruikten 2 goedkopere Celeron processoren om een server te bouwen, en komen sneller en goedkoper uit dan een systeem met een PIII. Als besturingssysteem leveren ze Windows NT en Linux. Intel is hiermee niet opgezet, en zegt dat de garantie vervalt bij dergelijk gebruik. Of gebruikers van die dreiging onder de indruk zullen zijn is de vraag, welke gebruiker ging al eens zijn processor terugbrengen?

Code gekraakt
De veiligheid van transakties via het internet wordt verzekerd door een onkraakbare RSA code. Deze codeermethode maakt gebruik van priemgetallen van een getal van 512-bits. (1 bit=2, 2 bit= 4, 3 bit=8, 4=16, 5=32, 6=64, 7=128, 8=256, 9=512, 10=1024, 11=2048, 12=4096, 13=8192, ...). Alhoewel men meer dan 512 bits kan gebruiken bij het versleutelen is dit de hoogste beveiligingsstandaard die mag uitgevoerd worden door Amerikaanse firma's. Er zijn zoveel mogelijke oplossingen dat het onbegonnen werk is om ze allemaal te proberen, zelfs met een computer. Nu heeft echter een internationaal team samengewerkt om de code te kraken. Ze koppelden daarvoor bijna 300 computers van verschillende soorten en merken aan elkaar. De capaciteit wordt uitgedrukt in MIPS (miljoen instructies per seconde), de tijd in jaar. Ze gebruikten voor het kraken 8000 MIPS-jaar.

Blackout
Begin deze week waren een aantal websites van bepaalde Belgische bedrijven niet meer te bereiken. Het bleek te gaan om bedrijven die hun domeinnaam (www.bedrijf.be) laten beheren door Belgacom Multimedia. Daar was 1 van de webservers uitgevallen op zondag 29 augustus. De oorzaak zou een technisch defect geweest zijn, waardoor een beveiliging de server uitschakelde. Verscheidene klanten klaagden maandag. De server kon herstart worden, waarna in de loop van de maandag het probleem was opgelost.

Toch een alternatief
Een bedrijf in de VS, Global PC, is er in geslaagd een toestel te ontwikkelen dat minder kost dan de huidige pc (rond de 300 Euro of 12.000 fr), en toch hetzelfde kan. Het heeft dus wel een processor, een toetsenbord, een muis en een systeemkast met een diskdrive. Het heeft, in tegenstelling tot veel huidige computers, ook een duidelijke aan/uit knop. Als je het aanzet is het onmiddellijk klaar om te werken. Als scherm kan je een monitor of je TV gebruiken. De manier van werken kan je instellen, en de mogelijkheden zijn gelijkaardig aan die van een pc, je kan bv veelgebruikte tekstverwerker en spreadsheetbestanden lezen en schrijven. Ergens diep eronder zit toch een besturingssysteem natuurlijk, GEOS, dat al gebruikt werd in gsm's, communicators en notebooks. Ook voor de toekomstige ontwerpen zullen ze proberen onder de 20.000 fr. te blijven.
Hotmail koud gemaakt.
Gratis diensten aanbieden is een manier om marktaandeel te veroveren, dat dan daarna kan verkocht worden voor publicitaire doeleinden. Dat is de manier waarop Hotmail.com beroemd werd, en ook veel geld waard werd. Microsoft kocht het bedrijf op en voegde het toe aan zijn MSN. Naar eigen zeggen is het ondertussen marktleider voor gratis e-mail, met een 40 miljoen gebruikers. Een groepje Zweedse hackers vond dat even de aandacht moest gevestigd worden op de risico's voor de privacy van zo'n systeem. Met negen lijntjes eenvoudige code braken ze in en kregen toegang tot de accounts. Ze konden gebruikers post lezen en in hun naam versturen naar hartelust, zonder zich iets van passwords aan te trekken. De code was op verschillende websites op het internet te vinden, waarvan de oudste zou dateren van ergens in juni. Op het moment dat de kraak in de pers kwam, legde Microsoft onmiddellijk het hele e-mail systeem stil. Na enkele uren kon het systeem weer in werking gesteld worden. Ze verontschuldigden zich voor de onderbreking. Omdat ze zo snel reageerden, zeggen ze zelf, verwachten ze niet veel klachten van gebruikers. Maar de herhaaldelijke veiligheidsgebreken in systemen en software van de dominerende softwaremaker doet veel gebruikers de wenkbrouwen fronsen.

You have mail
Onlangs kreeg de andere grote speler op de internet markt, AOL, dat al even overhoop ligt met MS (zie vorige weken), een opdoffer. Ze populariseerden een onmiddellijk berichtensysteem, Instand Messaging genoemd, en zagen met lede ogen hoe ander bedrijven daar een eigen versie van uitbrachten. Die kregen steevast een proces aan hun been, waarop het gebruik van de termen "IM", "buddy list" en "you have mail" in de communicatie software als een inbreuk beschouwd werd op AOL rechten. De rechter in Virginia vond niet dat AOL rechten kon laten gelden op een banale uitdrukking als "er is post"

De N is terug
In England zette AOL alles op alles om terug de eerste plaats te veroveren als internet provider. Ze werden plotseling voorbijgestoken door Freeserve, die gratis internet aanbood, en op 4 maanden meer dan een miljoen geregistreerde gebruikers haalde. AOL zet nu de tegenaanval in. In Groot Brittanie pakten ze uit met de slogan "Opgepast, part-time internet providers, de N is op komst." De N staat voor Netscape Online (ze kochten Netscape op in 98). In Duitsland voeren ze strijd tegen Deutsche Telekom met een abonnement van 200 fr/maand. Inzet van de strijd is de e-commerce. De verkopen via het net zouden verdubbelen tegenover vorig jaar en in de VS verzesvoudigt ondertussen het aantal vrouwen die kopen op het net.

Apple systeem valt niet ver van de boom
Apple sprong een tijdje geleden op de kar van de open software, met het Darwin project. Dat draait rond de code van de kern van het OS, van waarbij ze hun broncode publiceren, zodat ook andere programmeurs die kunnen bekijken en gebruiken, met de bedoeling de fouten eruit te halen, en spontaan verbeteringen te doen ontstaan. Bijkomend gevolg is natuurlijk dat iemand het in zijn hoofd zou kunnen halen om de software op een andere computer te gaan gebruiken dan een Apple, een goedkopere denk maar. Daarom zit meestal wel het gebruik van een typisch, gepatenteerd apple onderdeel in het systeem ingebouwd. Ontwikkelaars vragen zich daarom af of het wel echt "open" te noemen is. Terwijl Apple onduidelijk blijft over deze kwestie werken ze koortsachtig voort aan de volgende generatie computers, met G4 hardware, die niet uitwisselbaar is met de vorige. Daardoor zullen ze misschien de vraag achterhalen, maar ondertussen bestaat er wel Linux als besturingssysteem voor Apple.

Syfilis op het net
Toen de gezondheidsdiensten van San Francisco bij een plotse concentratie van syfilis op zoek gingen naar de verspreiding, noteerden ze een opvallende gelijkenis. De slachtoffers hadden allemaal hun meest recente parner(s) leren kennen via een chatroom van hun internet provider. Rekening houdend met de anonimiteit werd een voorlichtingscampagne in de chat boxen gestart.
Woensdag Webgang: 25/08/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Boekenstrijd, de onafhankelijken
De online verkoop van boeken drukt zwaar op de kleine, onafhankelijke boekenverkopers. Er zit niet echt groei in de totale boekenverkoop, dus alle aandeel dat op het internet verkocht wordt, gaat ten koste van winkels. De vereniging van Amerikaanse Boekhandelaren zal proberen tegen het einde van het jaar een netwerk van internet-verkoop op poten te zetten. Het zal moeilijk worden om een alternatief te bieden voor de bestaande internetboekenwinkels amazon.com en barnesandnoble.com.

Boekenstrijd Griekenland
In de VS wordt al geruime tijd de commerciele strijd uitgevochten om boeken via internet te verkopen, met voorlopig wel grote omzet, maar geen winst. Voorlopig vond men dat geen probleem bij Amerika's grootse online boekenwinkel, Amazon.com, omdat ondertussen wel iedereen hun naam associeert met boeken kopen via het net. Het gaat tenslotte om marktaandeel en naambekendheid. Tot ze ontdekten dat in griekenland een site bestond die Amazon.gr heet, en zichzelf aanprijst als "Greece's Biggest Bookstore. Jawel, in het Engels, alhoewel ook overgeschakeld kan worden op Grieks. Om alle vergissingen te voorkomen vermeldt de Amazon.gr site "We are not affiliated with Amazon.com".Bij Amazon.com zijn ze echter in alle staten, en spanden ze een proces aan tegen CITI services Ltd, een Grieks bedrijf dat de site onderhoudt, en dat als firma geregistreerd is in Griekenland en GB.

Boekenstrijd, achter de schermen
De eigenaar van dat bedrijf is het Amerikaanse Citi Services Inc., met zetel in Delaware. Een van de grote aandeelhouders lijkt Greg Lloyd Smith, een Amerikaans of Brits zakenman met een Griekse vrouw, die in Griekenland verblijft. Een Amerikaans bedrijf kan niet rechtstreeks een Griekse domeinnaam registeren, wat de mogelijkheid open liet voor wie het slimmer aanpakte. Smith bood touwens op een bepaald moment aan Amazon.com aan om het grootste deel van de aandelen van Citi, de moederfirma van Amazon.gr te kopen. Dat beschouwde Amazon.com als een soort afpersing, en het startte zijn juridische procedure. Nu lijkt het erop dat ze ook nog andere procedures startten. De site van Amazon.gr werd immers herhaaldelijk gesaboteerd. Enerzijds door hem te bestoken met gigantische aantallen nutteloze berichten, en een andere keer werd er werkelijk ingebroken. Toen zou de database met de boeken vernietigd zijn. En zo is er ook nog een kleine media-oorlog bezig waar beiden enkel extra publiciteit aan overhouden. Toevallig blijkt Citi ook nog in het bezit te zijn van "barnesandnoble.gr", de Griekse versie van de naam van Amazon's concurrent, Barnes And Noble, en algemene namen als books.gr. De beursgang van Citi zou trouwens nu niet meer doorgaan omdat een ander bedrijf 30 miljoen dollar heeft geboden.

Apple bijt van zich af
Na het succes van de i-mac, verschijnen verschillende computerontwerpen van andere bedrijven die gebruik maakten van zowel integratie van alle onderdelen in 1 kast, als het blauwe plexi en ander vormen van het design van de i-mac. Apple Computer heeft nu rechtzaken ingespannen tegen de makers van al deze namaak-i-macs, met name eComputer, Future Power en Daewoo. Ze proberen de verkoop van de goedkopere computers die opvallend op de i-mac lijken te laten verbieden.

Computers afluisteren
Het ministerie van justitie in de VS stelde voor om het gemakkelijker te maken om afluisterapparatuur in computers te gebruiken. Om die ongemerkt te plaatsen moet de politie dan wel inbreken in de woning van de geviseerde. Dat doet de haren ten berge rijzen van de verdedigers van het recht op vrije meningsuiting en de privacy in de VS, die vinden dat het FBI zo al geen al te beste reputatie heeft. Volgens de voorstellers is het hen vooral te doen om binnen aanvaardbare tijd de gegevens van de computers van drugsdealers en andere kriminelen te kunnen onderscheppen en ontcijferen om te gebruiken voor het onderzoek of het proces.

NT verdrongen door Linux?
Het eerst Linux slachtoffer lijkt gevallen te zijn. De Alpha processor is een 64-bits processor uit de Digital tijd, later door Compaq overgenomen, en geldt als een project voor de toekomst. Compaq ontsloeg ongeveer 100 ingenieurs die bezig waren aan de ontwikkeling van NT op het Alpha platform. Ook het hoofd van die afdeling zou ontslag genomen hebben. Dit zou kunnen betekenen dat Compaq meer mikt op de Unix achtige systemen, wat ook al mocht blijken door hun ondersteuning voor Linux. Het project zou te duur geweest zijn. Het gevolg is nu wel dat NT nog maar op 1 soort processor bestaat, een feitelijk monopolie voor Intel dus. Ook heeft Microsoft nu niet meer op te scheppen dat NT een multiplatform OS is. Tenzij het alleen maar om het 32 bit systeem gaat, en de ontwikkeling van 64-bit NT software toch doorgaat in samenwerking met MS.

Woensdag Webgang: 18/08/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Slijk op het internet.
MS ontwikkelt software waardoor hun MSN klanten gebruik kunnen maken van de berichtendienst van AOL, Instant Message. Deze laatsten waren daar niet mee opgezet, en blokkeerden het volgens hen onrechtmatig gebruik, waarop MSN promt technische achterpoortjes ontwikkelde. MS beweert ondertussen dat het oneerlijk is dat AOL deze techniek niet vrijgeeft voor algemeen gebruik, wat nogal grappig is omdat net MS zelf herhaaldelijk onder vuur kwam voor zijn monopolie-achtig afschermen van belangrijke informatie. Naar eigen zeggen ontdekten ze ook een veiligheidstekortkoming in het programma van AOL, dat ze pas naar buiten brachten nadat het op het internet was bekend geraakt door het Bucking consultingburo. Dat bleek echter een niet bestaande naam te zijn, en nader onderzoek leverde een spoor op naar een MS netwerk. Blijkbaar wordt er met virtueel slijk gegooid.

Virtueel boek.
Op het einde van augustus vindt in San Francisco een uitgevers-seminarie plaats. Daar zal en standaard worden voorgesteld voor het electronische boek. Het electronische boek bestaat al, maar omdat er geen standaard is koop je "inhoud" die slechts leesbaar is op een bepaald toestel. Er werken nu zo'n honderdtal bedrijven samen om tot een standaard te komen op gebied van documentformaat, opslagformaat en layoutformaat. Men zou zich liefst baseren op XML, een taal om onafhankelijk om te gaan met vorm en inhoud. Op dit moment is het interpreteren van die code een te zware klus voor de e-books. Ook zijn nogal wat uitgeverijen achterdochtig over het nog niet klaar zijn van een kopieerbescherming.

Even ontkrachten
Enkele veelgehoorde misvattingen:
- in de computerwereld zijn er 2 kampen: aan de ene kant Apple en aan de andere kant al de rest. In werkelijkheid bestaat de raad van bestuur van Apple uit onder andere Larry Ellison van Oracle, Steve Jobs van Pixar, Jerry York van o.a. IBM, en Bill Campbell van Intuit.
- in de computerwereld is er geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Toen onlangs een vrouw aan het hoofd kwam van HP, was de hele computerwereld zo uitgelaten dat ze eigenlijk bewezen dat het een absolute uitzondering was in het mannenwereldje.
Red Hat gaat met de hoed rond
Een verdeler van het alternatieve multiplatform besturingssysteem Linux trok onlangs naar de beurs. Red Hat is gespecialiseerd in dienstverlening rond dit systeem, en zit daarmee in de lift. Dat werd onlangs ook duidelijk toen een aantal gevestigde bedrijven ondersteuning voor Linux toezegden.

Linux ontwikkeling gaat verder
Op LinuxWorld was duidelijk de evolutie te merken: Linux blijft zich concentreren op een crashvrije kern, een stabiel besturingssysteem, vooral bedoeld voor servers; dat er ook desktoptoepassingen verschijnen is een onrechtstreeks gevolg van de kwaliteiten van Linux. Eric Raymond, een programmeur en uitdrager van de Linux gedachte, ziet enkele intrinsieke eigenschappen die Linux voortstuwen. Allereerst zijn er de universiteiten die veelal Linux gebruiken omdat ze er geen gebruiksrecht op moeten betalen, en omdat ze het zelf kunnen aanpassen aan eigen behoeften. Daardoor komen er een aantal Linux-geschoolde universitairen uit die Linux uitdragen in de industrie. Anderzijds zijn er de duizenden vrijwillige ontwikkelaars, die allemaal hun steentje bijdragen, van programmeren tot testen, en zo een zeer flexibel systeem vormen. Als iemand binnen een software bedrijf een goed idee heeft, moet hij eerst voorbij de hierarchie om zijn idee gerealiseerd te krijgen, wat soms lang duurt, en soms niet lukt. In de Linux community begint iemand aan zijn idee, en krijgt onmiddellijk respons en hulp van honderden geinteresseerden, via het internet. Daardoor heeft Linux andere systemen kunnen inhalen, en zal ze ze ook voorbijsteken. Dat ze steeds meer geld moeten steken in marketing en opkopen van concurrenten zal de val alleen versnellen ...

.
Torvalds bescheiden toespraak
Linus Torvalds, die het Linux project al zo'n zeven jaar coordineert, hield op LinuxWorld, een beetje onwennig, een toespraak voor een volgepakt auditorium. Als reaktie op de staande ovatie bij zijn opkomen, benadrukte hij dat Linux de verwezenlijking is van de hele Linux gemeenschap, waarin hij ook maar een schakel is. Welke schakel werd duidelijk toen hij aankondigde dat de kern van versie 2.2.11 nu klaar is. Voor de volgende versie dacht hij aan versie 3.0, maar omdat hij meer belang hecht aan continuiteit, zal men de bestaande mogelijkheden van versie 2.2 verfijnen. Daarbij denkt hij aan afregeling van de symmetrische mulitprocessing, ondersteuning van USB, plug and play, en pcmcia in de kern van versie 2.4. Ook moeten alle paarse schermen eruit, om geen inbreuk te doen op patenten van een andere firma, grapte hij. (een summiere verwijzing naar het gevreesde "blauwe scherm" dat meestal een crash aanduid in Windows)
Woensdag Webgang: 11/08/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Hack
In 1995, na een hacker-klopjacht van 2 jaar, werd Kevin Mitnick gearresteerd, en overladen met een berg hackers-zonden. Hij werd onlangs veroordeeld voor een zaak, en wachtte nog op andere een uitspraken, o.a. in Los Angeles, om voorwaardelijk vrijgelaten te worden. Daar liet de openbare aanklager nu de aanklacht vallen die zes jaar geleden werd ingediend, omdat die gebaseerd was op valse beschuldigingen. Hij werd beschuldigd van ingebroken te hebben in het computersysteem waarin voertuigen geregistreerd staan. Wat in werkelijkheid gebeurde is dat hij belde met een bediende, en door hem om de tuin te leiden, informatie uit het bestand kreeg.
Er gebeurden volgens een aantal sympathisanten die de zaak volgden vreemde dingen. Zo werd het verlies dat de getroffen bedrijven geleden beweren te hebben, 80 miljoen dollar, berekend na contacten met de FBI, die de hacker vatte. Toen duidelijk werd dat er nogal fantasievol gerekend werd, slaagden de multinational-slachtoffers erin de bewijslast van die schadeberekening tot geheim te laten verklaren door de rechter. Ondertussen is de schadevergoeding teruggebracht op 1,5 miljoen dollar.
Deze week viel dan het verdict: hij werd veroordeeld tot 3 jaar en 10 maanden, wat bovenop de 22 maanden komt die hij vroeger al eens opliep voor het kraken van telefooncodes en computers. Hij heeft al 4 jaar en 6 maand in voorhechtenis gezeten, en hoopte wegens goed gedrag nu snel vrij te komen. Maar de rechter, Marianna Pfaelzer, drong er juist op aan dat hij zijn volledige tijd zou uitzitten in de cel.

Onbegrepen foutboodschap.
Als iets foutgaat in een computerprogramma, geeft de computer dikwijls een onbegrijpbare foutboodschap, bestaande uit een code of een nummer. De laatste tijd probeert men een begrijpbare tekst als foutboodschap te geven. Eigenaardig voorbeeld daarvan was volgend bericht: "Prerelease expiration notice. This Beta of Office 2000 has expired." Sommige gebruikers keken raar op toen ze deze melding kregen dat hun testversie van Office 2000 verstreken was, terwijl ze nooit een Office hebben gehad. Deze foute foutboodschap werd veroorzaakt door een fout in Internet Explorer.

Hack (2)
Ook in Belgie hebben we een komkommertijd-hack. Bij Skynet werd rondgesnuffeld in de klantengegevens door een nieuwsgierige internetgebruiker. De hacker maakte geen misbruik van de tot zijn verwondering te grabbel liggende gegevens, maar maakte het feit bekend om de gebruikers te verwittigen van de kwetsbaarheid van het systeem. De provider, een Belgacom-filiaal, was daar echter niet dankbaar om, en diende klacht in tegen onbekenden. De klanten waren dan weer niet gelukkig met de reaktie van hun provider, omdat ze in de krant moesten lezen wat er gebeurd was, en welke maatregelen werden genomen. Een internetbeveiligingsfirma spinde onmiddellijk garen, en overstelpte Skynet klanten met een reklamefaxmailing.

Linux World
In de VS, California, is LinuxWorld begonnen. Grote bedrijven als IBM, Intel, Oracle, SAP, Sybase, en Motorola staan te dringen met nieuwe aankondigingen voor Linux. Ze staan daarbij naast nieuwe bedrijven die Linuxverdelers zijn. Daarbij zullen de bestaande realisaties als voorbeeld dienen, zoals een Britse verzekeringsmaatschappij die hun bedrijfnetwerk hebben draaien op 290 Linux-servers, en een ander bedrijf dat een soort muziekkiosk maakte met Linux op een IBM server. Voor bedrijfstoepassingen is het duidelijk dat zware databanken nodig zijn, en heel wat aankondigingen gaan dan ook in die richting; andere over de installatie van Linux op allerlei hardware. Daarmee lijkt het aspect gratis echter op de achtergrond te komen. Eigenlijk verbinden alle Linux ontwikkelaars er zich toe hun broncode te publiceren, zodat eenieder die zelf kan compiler, en er voor een afgewerkt produkt nooit veel geld gevraagd kan worden. Men kan zich afvragen of de groten ook zo kwistig met hun broncode zullen omspringen. Het tegenvoorbeeld is duidelijk, een groot softwarebedrijft lijkt hier helemaal te ontbreken.

.

Woensdag Webgang: 04/08/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Discussie over nieuwe CD standaard
Er is door Japanse marktleiders beslist over een nieuwe CD standaard, die reeds het einde van dit jaar verkrijgbaar zou zijn. Helaas voor de gebruikers heeft elke firma zo'n beetje een eigen kijk op het nieuwe medium. De Amerikaanse consumenten markt is het slagveld. Pioneer en Matsushita's werden het onderling eens, en aan de andere kant staan Philips en Sony, die denken aan begin volgend jaar voor hun release. De nieuwe toestellen zullen nog wel in staat zijn de oude CD's te spelen. De nieuwe schijfjes bevatten een veel betere audio kwaliteit, kunnen hogere en lagere tonen weergeven, en zullen meer dan duizend frank kosten. Als je de DVD kent heb je al een idee van de mogelijkheden; er kunnen bv titels en informatie op een display worden gelezen. Tevens denkt men aan een zes-luidspreker systeem om van de verhoogde audio kwaliteit te kunnen genieten.

Internetbelastingen
In de VS heeft een senator voorgesteld om belastingen te heffen op verkopen die via het internet of een catalogus verlopen. Zijn voorstel van wet gaat over een federale heffing van 5 procent. Hij verwijst naar het verloren gaan van belastingsinkomsten in de staten en gemeenten, die nodig zijn voor zaken als onderwijs. Voorheen werd in de VS bewust geen internetbelasting ingevoerd om de electronische handel te stimuleren, zoals de vorig jaar goedgekeurde "Internet Tax Freedom Act". Die zou de eerste drie jaar internetbelasting tegen houden om een commissie de kans te geven de zaak te bestuderen. Het is vooral de spectaculaire groei van internet verkopen die ongerustheid deed ontstaan bij de staten.

Jaar MM bunker
Terwijl ons vorige weken geruststellende berichten bereikten over het oplossen van het jaar 2000 probleem in de VS, lijkt er nu een ongerijmdheid op te duiken. Het hoofd van de presidentiele raad voor de jaar 2000 overgang, kondigde nu crisismanagement maatregelen aan. Zo wordt een multimiljoen dollar bunker gebouwd voor het ICC, Information Coordination Center. Die zou klaar moeten zijn tegen 31 oktober. Eens in werking krijgt het onder andere informatie van het door de Verenigde Naties en de Wereldbank opgerichte International Y2K Cooperation Center. Tot de taken behoren het monitoren van belangrijke prive sektoren, en de verdediging tegen cyber-aanvallen tijdens de overschakeling. Er wordt door verdedigers van mensenrechten-en vrije meningsuiting echter gevreesd dat het FBI nogal een sterke vinger in de pap heeft, en het center ook na de overgang naar 2000 zal blijven bestaan.

Kantoor met open deuren
Het populaire Office pakket van Ms blijkt weer een onverwacht achterpoortje te hebben. Deze keer is het niet de macro-mogelijkheid die de deur openzet. Juan Carlos Cuartango ontdekte vroeger al kwetsbare plekken in web browsers. Nu gaat het over een database engine, JET 3.51 genaamd, die toelaat dat er vanuit e-mail of vanuit een web-pagina een programma wordt uitgevoerd op de computer van een nietsvermoedende gebruiker. Omdat het commando verborgen zit in een spreadsheet formule of een veld in een tekstverwerker document, of een gegevensbestand, wordt het door antivirusprogramma's niet opgespoord. Ms geeft toe dat het over een zeer ernstige fout gaat en raadt de gebruikers aan de volgende versie van de database engine aan te schaffen. Probleem is dat veel gebruikers zich niet bewust zijn van de aanwezigheid hiervan. Het bestand dat ergens in het Windows systeem zit heet ODBCJT32.DLL, en daarvan moet je dan controleren welke versie het is.

Linux weer serieuzer
Ibm heeft aangekondigd Linux te gaan ondersteunen op hun Netfinity servers. Het zou certificaten geven waarin bevestigd wordt dat grote Linux distributies op hun systeem werken. Tevens zal het ook 90 dagen telefonische bijstand geven. Ook een aantal eigen programma's worden klaargemaakt voor gebruik op Linux, zoals het Via Voice spraakbesturingsprogramma en dicteerprogramma. Als in marktonderzoek over serverbesturingssystemen de omzetcijfers vergeleken worden heeft Linux natuurlijk het nadeel dat het gratis is. In de servermarkt zou Linux nu een aandeel hebben van 16 procent.
Woensdag Webgang: 28/07/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Chat-oorlog
AOL heeft geruime tijd een berichtendienst opgestart op het internet. Als je met e-mail een bericht stuurt, wordt het gelezen door de bestemmeling op het moment dat hij, in zijn e-mail programma, zijn elektronische post raadpleegt. De nieuwe dienst werkt veel sneller, je kan een berichtje typen dat de correspondent onmiddellijk leest en beantwoord, een beetje zoals in een chatbox. Voorwaarde is dat de andere partij op dat moment "op het net zit", en dat hij een speciaal stukje software heeft geinstalleerd, dat de wederzijdse verbinding toelaat. Als telefooncentrale werkt de online-dienst, in dit geval AOL.
MS bouwde een eigen stukje software, dat in staat was gebruik te maken van de berichtendie nst van AOL. Het kwam erop neer dat gebruikers berichten konden uitwisselen met AOL gebruikers. MS koppelde het aan de tientallen miljoenen Hotmail klanten, dat onlangs door MS werd overgekocht. AOL is er niet over te spreken dat MS schaamteloos gebruik maakt van de door hen ontwikkelde techniek en gebruikersgroep. Ze blokkeerden de berichten die van MS-gebruikers kwamen, door het protocol te veranderen. MS zou nu naar technische truukjes zoeken om de berichten er toch door te krijgen, terwijl AOL benadrukt dat ze ze scherp in de gaten houden, en direkt maatregelen zullen nemen. Microsoft speelt nu de vraag van de gebruikers naar een standaard uit tegen AOL. Deze laatste lijkt wel bereid te praten over een standaard, maar wil zich niets laten opdringen door MS.

MacWorld Expo onthult
MacWorld Expo is de jaarlijkse beurs van Apple in New York, waarvoor ze meestal spectaculaire aankondigingen bewaren. Dit jaar was het niet de aankondiging van een nieuwe CEO, want de interim CEO Steve Jobs, voerde hier het hoge woord. De meest indrukwekkende aankondiging was de iBook, een soort draagbare i-Mac. Het is ook een kleurrijk ontwerp, met ronde vormen, met 12,1 inch TFT scherm, 300 Mhz G3 processor, cd-rom speler, 32 Mb geheugen, 3 Giga HD, ingebouwde modem. Afwijkend van de traditionele laptops zijn de robuuste uitvoering met rubber stootrand, ingebouwde USB-poort, ingebouwde ethernetaansluiting, toetsenbord van volledige grootte, en aanspraak op een werktijd op batterij van 6 uur. Spectaculair is ook de AirPort netwerkmogelijkheid, die bestaat uit een AirPort kaart en een basisstation, dat een bandbreedte zou bieden van 11 Mbps. Het komt erop neer dat de toestellen gewoon door de lucht met elkaar kunnen communiceren, zonder netwerkkabels.
Er werd verder nog de nadruk gelegd op andere produkten. Zo is er QTV, QuickTime 4, als middel om video via internet te verzenden, inbegrepen tv-uitzendingen. De internet zoekfunctie Sherlok, versie II, zal voor het eerst in versie 9 beschikbaar zijn om gebruikers in e-commerce produkten te laten opzoeken, en prijzen te laten vergelijken. Er was ook een demonstratie van de Mac versie van ViaVoice, een spraakherkenningsprogramma van IBM.
En kritiek op de iBook
In de kritieken op de iBook komen een paar aspecten naar voor. Soms heeft het te maken met het ontwerp dat men lelijk of onhandig groot vindt. Anders zegt men dat de AirWave technologie niet exclusief voor Mac is, en binnenkort ook in grote aantallen pc's te zien zal zijn. De prijs die genoemd wordt is 1590 dollar, maar dat is moeilijk te interpreteren, want hij is nu nog niet verkrijgbaar, waarschijnlijk wordt het september of oktober. Wat trouwens niet op de iBook zit is een pc-slot aansluiting, wat veel in pc laptops gebruikt wordt, en een micro. Tegenover de kritiek op het uitzicht wordt meestal wel toegegeven dat er met details is rekening gehouden, als een oprolsnoer, ontbreken van losse klepjes en een slot, waardoor hij sneller opent en sluit, onder controle van een ingebouwde veer.

Mac en de Anderen
Als het goed gaat met de verkoop van de toestellen, volgt de software ook wel. Hoe zit het daar? Microsoft plant een nieuwe versie van hun tekstverwerker, en een verbeterde versie van hun mailprogramma, dat kritiek gekregen had op de filter. Die zou een beetje te ruw te werk gegaan zijn.
WordPerfect 3.5 Enhancement Pack zal vanaf midden augustus te downloaden zijn, gratis. Deze upgrade is de laatste aktie rond deze versie van de tekstverwerker voor het mac-platform. Over verdere plannen is nog niets bekend. Mogelijk wil het moederbedrijf, Corel Corp. zich nu eerst concentreren op de grafische software op de mac.

Mac en na-maak
Er dook een nieuw bericht op over een i-Mac clone. Alhoewel look-alike een beter term is dan clone, want alleen het uitzicht werd nagemaakt. Intern is het een pc, met pc-besturingssysteem. Deze keer komt hij uit Japan, onder de naam e-one, door de firma e-machines, gespecialiseerd in goedkope computers.
Woensdag Webgang: 21/07/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Porno en privacy
Een koppel dat als verpleegkundigen werkt in het "Scottsdale Healthcare" is onlangs ontslagen vanwege het uitbaten van een "plus 18 website". De dertigers dachten een manier gevonden te hebben om geld te verdienen via het web, naar eigen zeggen om geld opzij te zetten voor de studies van hun kinderen. Ze maakten een betalende website, waar ze zelf de hoofdrol speelden in een "live sex show". Toen echter na enkele maanden werknemers van het ziekenhuis waar ze werken, erachter kwamen, werden ze ontslagen. Ze vechten het ontslag aan, omdat ze vinden dat het over een prive aangelegenheid gaat, die hun functioneren als verpleger niet negatief beinvloedt.

Lara Croft niet zo virtueel als ze eruit ziet
Het vermaarde computerspel "Tomb Raider" heeft als hoofdpersonage de wereldberoemde, virtuele figuur "Lara Croft", die ontelbare niet zo virtuele fans heeft. Wat die waarschijnlijk niet weten is dat Core Design Ltd inderdaad echte modellen gebruikte om de virtuele figuur Lara Croft te creeren. Nell McAndrew, een van die modellen, zou nu naakt verschijnen in het augustusnummer van Playboy. Een Londense rechtbank verbood echter het vermelden van de naam "Tomb Raider" op de kaft van het magazine.

PC verkoop in Japan.
De verkoop van PC's in Japan zou met een vierde toenemen in 1999. De voorbije drie jaar was er geen toename meer geweest in de verkoop. Nu zou die te wijten kunnen zijn aan de interesse van de thuisgebruikers in het internet. Ook de zakelijke computeraankopen stijgen, maar minder snel. In april maakte de regering in Japan het voor bedrijven fiskaal aantrekkelijker om computerapparatuur te kopen.

Golf in de branding
"The WELL" was een groep van schrijvers, kunstenaars en technologieontwerpers die veertien jaar geleden het licht zag op het net. Het werd een "online community", met de naam WELL, dat is de afkorting van "Whole Earth eLectronic Link". Het groeide verder uit tot een online dienst met gespecialiseerde conferenties, en een 7500-tal leden. Onlangs werd de dienst overgenomen door "Salon", een ander bedrijf uit de alternatieve media, dat zich als internet magazine al langer commercieel gericht had. Door die overname moesten de diensten van de "WELL" verhuisd worden naar de computers van het nieuwe moederbedrijf, en dat zorgde voor een uitval. De online dienst "the WELL" was een paar dagen geleden niet meer te bereiken. Dat leidde tot ongerustheid en verontwaardiging bij zijn klanten die soms 36 uur zonder zaten.
Hoop en wanhoop bij AMD
Het aandeel van AMD op de beurs was merkelijk gezakt in het tweede kwartaal. Mogelijk als gevolg daarvan stapte de president van de firma op. De firma is verwikkeld in een strijd om de goedkope computers van een processor te voorzien. Intel gooide er nogal wat geld tegenaan en bood de Celeron processor tegen zeer lage prijzen aan, wat voor AMD bijna de doodsteek betekende. Vorig jaar bekenden ze dat ze 100 dollar per chip verkoopprijs moesten realizeren om winst te maken, en nu zijn ze onder druk moeten zakken tot een schamele 67 dollar per chip. Hun hoop is nu gevestigd op de Athlon chip, die zal meespelen in de hogere prijskategorie, omdat het een K7 processor is. Op dit moment zou die op de markt moeten komen.

MS valt financiele markt aan
Hoewel MS vrij laat was om het belang van het internet in te zien heeft het zich sinds dan wel met zijn volle gewicht op het doel gestort. Daarbij sneuvelde o.a. Netscape, en nu wordt een gooi gedaan naar een andere belangrijk geachte markt. Een aantal sites is gespecialiseerd in financiele dienstverlening, die voor de gebruikers gratis is, en leeft van reklameinkomsten. De belangrijkste drie zijn Yahoo Finance, Quicken.com en AOL Personal Finance. Samen tellen die ongeveer 6,5 miljoen gebruikers. Ms gaat nu de kracht van zijn netwerk bundelen met een persoonlijke gebruikers identificatie, die e-commerce en betalingen mogelijk moet maken. Tevens gaan ze een programma, dat ze nu verkopen, gratis aanbieden om marktaandeel te veroveren op de concurrenten.

Spanning rond Apple cloon
Begin juni doken geruchten op over het verschijnen van een namaak i-mac. Het toestel zou op de markt gebracht worden door Future Power Inc, een bedrijf dat een half jaar geleden opstartte in Santa Clara in California. Er zou een Koreaanse fabrikant achter zitten, de firma Daewoo, die daarmee een gooi naar de Amerikaanse markt doet. Ze verzorgen een deel van het onderzoek en ontwikkeling, en leveren componenten.
Eind juni werd een prototype van het toestel dan voorgesteld op een beurs in New York. De i-Mac clone is een toestel dat van uitzicht erg op het origineel lijkt, wat zich uit in het ontwerp van scherm en computer in een blauwe transparante kunststof kast, en een bijpassen toetsenbord dat een gelijkaardig design heeft. De binnenkant van het toestel is echter helemaal anders; er wordt gebruik gemaakt van typische pc-componenten, besturingssysteem en software. Volgens de website zou het toestel leverbaar zijn in september. Apple gaf in eerste instantie geen commentaar, maar er wordt rekening mee gehouden dat ze juridische stappen zetten. Vandaag 21 juli begint trouwens de Mac Expo. Daarbij kijkt iedereen uit naar de toespraak van Steve Jobs, die ondertussen al jaren "interim" CEO is van Apple. Aan de beurs nemen meer dan 300 exposanten deel, waarbij de nadruk waarschijnlijk zal liggen op Universal Serial Bus en FireWire technoogie, en de transparante behuizingen voor allerlei randapparatuur.
Office Horror
The Cult of the Dead Cow is een hackersgroep die een programma heeft gemaakt met de naam Back Orrifice. Dat is een woordspeling op Back Office, een produkt van MS, die systeem en gebruikers software maken, en om de paar jaar een nieuwe OS versie uitbrengen, en een nieuwe versie van hun Office pakket. De hackers houden het niet bij een woordspeling. Hun nieuwe software draait op Windows, is heel gebruiksvriendelijk, en heeft zelfs een Configuration Wizard, die moeilijke instellingen gemakkelijk bereikbaar maakt.
De nieuwe versie werd uitgebracht op een beurs over hacken, en daar verspreid op CD rom, en is ook gratis te kopieren van het internet. De software dient om ongemerkt de controle over andere computers of servers over te nemen, op afstand, via een netwerk. Een ideaal speeltje voor hackers dus. Anderzijds zullen ook systeembeheerders geinteresseerd zijn in deze tool, omdat ze op hun eigen netwerk ongemerkt in andere computers kunnen, bv van gebruikers of andere afdelingen. Ook zouden ze Back Orrifice kunnen bestuderen om maatregelen te nemen tegen inbrekers op hun netwerk die zelf het pakket gebruiken.
Hopelijk doen ze dat dan op een losgekoppeld stukje netwerk want de hackersgroep die de cd- roms met Back Orrifice verkocht had nog een verrassing in petto. Enkele dagen na de uitgave van hun CD-rom, verklaarde de woordvoerder van "Cult of the Dead Cow" dat er per vergissing een virus op hun CD was geslopen. De master, het origineel, was virusvrij, en werd door een derde partij gekopieerd op een met het CIH virus besmette computer. Er waren eerst 22 officiele CD's verdeeld, maar op de beurs zelf cirkuleerden er 3 kwartier later al een aantal piraatversies. Nadat de eerste virusrapporten binnenkwamen, dacht men dat het over die piraatkopieen ging, en er werden van een originele CD nog snel 10 CD's bijgekopieerd. Daarop plakte men een label van Cult of the Dead Cow, met "Count Zero - Virus free". Maar aangezien men van een van de 22 besmette cd's vertrok, was ook deze reeks besmet.

Woensdag Webgang: 14/07/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Privacy bescherming door zelfregulering?
Privacy en het internet zijn niet altijd een gelukkige combinatie. In de VS vroeg het congres de Federal Trade Commision, FTC, om een rapport op te stellen over privacy in de handelspraktijken op het net. Daaruit blijkt dat slechts weinig bedrijven maatregelen nemen om de privacy van de gebruikers te beschermen. Nochtans vondt de commissie het niet nodig om nieuwe wetgevende initiatieven aan te bevelen. De verdedigers van de privacy zijn uitermate ontgoocheld over deze conclusie. Ze beschuldigen hi-tech bedrijven van intensieve lobbying om de e-commerce markt niet af te remmen. Ze betreuren dat de bedrijven niet het vertrouwen van de gebruikers garanderen als middel om de handel te stimuleren. De zelfregulering heeft volgens hen gefaald.

Kevin Mitnick wacht op uitspraak
Voor overtredingen via het net ten opzichte van bedrijven doen ze in de VS meer moeite. Kevin Mitnick, die al te horen kreeg dat hij de volgende drie jaar geen computer of gsm mag aanraken, wacht nu nog op de uitspraak over de schadevergoeding. Er wordt 1.5 miljoen dollar geeist, maar de verdediging vraagt er rekening mee te houden dat het moeilijk zal worden voor Kevin om dat geld te verdienen, gezien de beperkingen die hem worden opgelegd. Ze vraagt een afbetalingsregeling.

Nieuwe Linux Versie
SuSe brengt een Linux versie uit voor de Alpha processor. Ze heeft versie nummer 6.1, en geschreven voor de 64 bit processor. In de toekomst willen ze de Linux versies voor de Alpha processor en de pc-platform x86 processor samen uitbrengen.
Jaar MM
Terwijl de VS hun zelfvertrouwen ivm het jaar 2000 aan het herwinnen zijn na de vlotte overgang van de software naar het fiscale jaar 2000, zijn ze niet zo gerust in de situatie in Rusland. Zowel het geringe bewustzijn als het gebrek aan middelen in Rusland wakkeren het wantrouwen aan. Gemengd met de al bestaande economische krisis zou het tot ernstige problemen kunnen leiden. Anderzijds zou de dreiging ook tot een boom van informatica kunnen leiden in Rusland.

Industrie-"veilige" digitale muziek
Het consortium van meer dan 100 bedrijven uit de muzieksektor, het Secure Digital Music Initiative, hebben de SDMI specificaties vrijgegeven. Het is de bedoeling dat alle digitale muziekspelers in de toekomst daaraan voldoen. De standaard houdt ondermeer in dat er een soort digitaal watermerk wordt opgenomen, en dat het mogelijk is het spoor te traceren naar de bron van de digitale muziek. In de toekomst wil men extra mogelijkheden inbouwen, vergelijkbaar met wat al bestaat bij computersoftware. Het kan gaan om beperkte bruikbaarheid in aantal dagen of speelbeurten.
Aan de andere kant zijn er verenigingen als Electronic Frontier Foundation (EFF), die tegen deze doorgedreven controle protesteren. Ze richten het consortium CAFE op, Consortium for Audio-visual Free Expression. Ze zijn bezorgd over de vrijheid van meningsuiting als de controle over de muziekapparatuur volledig in handen van de muziekindustrie komt. Ook vinden ze dat de intentie om zowel muziekspelers als de muziek zelf te voorzien van unieke identificatienummers, de privacy in het gedrang zou kunnen brengen.
Een ander nadeel is dat de SDMI standaard niet volledig gedetailleerd is uitgewerkt naar de realisatie toe. Het is een model met 3 lagen; de software, het draagbaar apparaat, en daartussen een beveiligingsmodule. Fabrikanten bepalen zelf de technische uitvoering van die drie lagen, en het zou dus kunnen dat muziek niet kan uitgewisseld worden tussen verschillende spelers.

Linux certificaat
In de VS werkt Red Hat, een verdeler van Linux, aan het opzetten van een opleidingsprogramma voor Linux-ontwikkelaars. Daarvoor sloten ze een overeenkomst met een bestaand opleidingsbedrijf, dat ook de certificaten zal uitreiken. De inhoud van de cursus bestaat uit algemene kennis van Linux en het open source model, en is niet enkel toegespitst op deze verdeler. Die zou trouwens overwegen over een maand naar de beurs te stappen.

Woensdag Webgang: 07/07/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Corel en Elsevier gedaagd
Advanced Software Inc. legde op 16 juni klacht neer tegen Corel Corp. en tegen Reed-Elsevier. De aanklagende firma beweert in 1989 en in 1998 patenten te hebben neergelegd die de uitvinding beschermen van Cary Queen, een toenmalige werknemer. De uitvinding gaat over de vergelijking van documenten tegelijkertijd zichtbaar op het scherm. Ze vragen de stopzetting van het gebruik.
Aangeklaagde firma Corel Corp, is de huidige eigenaar van de tekstverwerker WordPerfect, waarin de omstreden vergelijkingstechniek zou gebruikt worden. Reed-Elsevier is een Amerikaans-Nederlandse frima die het online systeem Lexis-Nexis beheert, en daarin wordt omstreden techniek gebruikt in de vorm van CompaRite.

Technologie en fouten
Het is natuurlijk altijd vervelend voor de fabrikant als een fout in een produkt tot uiting komt nadat er al grote aantallen van verkocht zijn. Vooral in de softwarewereld lijkt het eerder schering en inslag te zijn. Ook bij hardware komt het regelmatig voor, denken we maar aan de rekenfout in de eerste pentiums, de jaar-2000 problemen, en de ongewenste identificatienummers. Nu zijn er geruchten dat er een probleem is met de Celeron-processor, in combinatie eventueel met een ander onderdeel, wat voor de gebruiker moeilijk uit te zoeken is.

Lichten dimmen in het portaal
De groei van bezoekers op portaalsites lijkt af te nemen, terwijl die van de internetgebruikers gelijkmatig blijft groeien. Mogelijk kreeg het vertrouwen van de gebruikers een deuk toen bleek dat zoeksites zich lieten betalen om resultaten bovenaan te zetten in de lijst.
Een van de meest spectaculaire effecten van het internet was dat bedrijven die een veelbezochte portaalsite uitbaatten geliefkoosde investeringen waren. De aandelen rezen soms de pan uit, zonder echt duidelijk werd wat de portaalsite juist waard was. De meeste portaalsites werkten trouwens met verlies, en waren door de concurrentiestrijd voortdurend op zoek naar nieuwe diensten, meestal begonnen als zoek robot, gratis e-mail site, internet leidraad enz. Inkomsten moesten gezocht worden in adverteerders die betaalden voor de banners. Adverteren op het net evolueert ondertussen met als voorlopige uitschieter gratis internet en/of computer in ruil voor continue blootstelling aan gepersonaliseerde publiciteit.
e-Commerce zet zich voort
"Public Enemy" verkoopt zijn muziek rechtstreeks via een eigen site op het net. Platenfirma's zijn woest. Zelfs in Belgie kan je al online winkelen, zelfs kruidenieren, alhoewel de keuze dikwijls beperkt is en er niet altijd van de web-mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. In de States zijn boeken en software al goed ingeburgerd, en de markt breidt zich nu uit naar consumentengoederen als audio/video en huishoudtoestellen. Voor deze laatste categorie wil men een informatiecentrum opzetten dat u via gerichte vragen helpt bij het bepalen van uw keuze. De Amerikanen denken dat het aantal vrouwen op het net commercieel interessant begint te worden.

Thuiswerk in Silicon Valley
In Silicon Vale, Californie, is een onderzoek gestart naar thuiswerk, nadat een krant berichtte over onderbetaalde Aziatische immigranten die voor de electronica sektor werkten. Verschillende grote en kleinere bedrijven zouden assemblagewerk van kleine onderdelen op printplaten uitbesteden. Soms komt het rechtstreeks, soms via onderaannemers, terecht bij zwartwerkers thuis. Zo wordt alle arbeidswetgeving omzeild, alsook de veiligheidsnormen. Het laatste gelijkaardige onderzoek dateert van 1980. Toen kwamen vertegenwoordigers van de industrie en de overheid overeen om de industrie zelfregelend te laten werken.

Hackers leggen nieuwe links
In de VS is, zoals u in vroegere berichtgeving hier kon horen, het monopolie op commerciele internetadressen verlopen. Om dat te vieren hebben hackers een aantal internetadressen gemanipuleerd. Ze slaagden erin internetverkeer dat bedoeld was voor NSI, de oorspronkelijke monopoliehouder, af te leiden naar de huidige concurrenten. Volgens de eerste is er weinig commerciele schade aangebracht.

Processen afgeremd
Het congres in de VS verscherpte een wet uit 1995, die ervoor zorgde dat aandeelhouders minder gemakkelijk een proces kunnen aanspannen wegens verkeerde voorspellingen. Als de koers van de aandelen zakt na oorspronkelijke te optimistische voorspellingen van bedrijfsresultaten, moeten de ontevreden aandeelhouders aantonen dat er intentioneel gelogen is. Vroeger was het niet uitkomen van een voorspelling al aanleiding tot het inspannen van een proces.
Tevens werd een wet aangenomen om high-tech bedrijven te beschermen bij jaar-2000 processen.

Woensdag Webgang: vakantiesluiting 1999 geen i-Nieuws van Zes na Zes:

Woensdag Webgang: 09/06/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Doel: Open Bronnen
Microsoft heeft af te rekenen met een toverdrank die opborrelt uit een geheimzinnige bron. Die bron is de Open Bron. Er borrelt broncode uit op die zich als een olievlek verspreid over de electronische snelweg. Momenteel is het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld Linux, met een grote achterban als ontwikkelgemeenschap. Maar ook Perl is een open bron ontwikkeltaal. PERL staat voor Practical Extraction and Report Language, en is ontwikkeld door Larry Wall. De taal is speciaal ontwikkeld voor het manipuleren van tekst, en is daardoor populair geworden voor het schrijven van CGI scripts, programma's die draaien op een webserver.
MS wil nu een betere ondersteuning voor Perl inbouwen in zijn "NT Services for Unix" produkt. Er wordt nu gevreesd dat MS de taal gaat uitbreiden met extra mogelijkheden die alleen bruikbaar zijn onder Windows, om de Perl ontwikkelgemeenschap te verdelen. Hetzelfde gebeurde in het verleden met Java, de taal door Sun ontwikkeld, waarna deze laatste trouwens een proces aanspande. Ondertussen blijkt uit personeelsadvertenties van MS dat ze op zoek zijn naar Linux specialisten.

Kevin Mitnick steunbetuigingen
In steden in de VS en Moskou werden akties georganiseerd als protest tegen de gevangenhouding van Kevin Mitnick, de hacker die onlangs onder druk schuldig pleitte. Volgens de betogers werden de mensenrechten hier met de voeten getreden. Een vliegtuig trok in San Francisco met een rookpluim de tekst "Free Kevin Mitnick www.freekevin.com".

1 2 3 Virussen
PrettyPark is een virus dat voor twee telt. Evolutief gezien is het misschien zelfs een interessante vorm. Enerzijds is het een worm, meer bepaald een e-mail worm. Anderzijds heeft het eigenschappen van een Trojaans Paard. Het is vooral een gevaar voor gebruikers van het Windows platform. PrettyPark werd ontdekt in mei, en voorlopig zijn er weining meldingen van schade. Het virus met de bijnaam PrettyWorm, komt binnen als een attachment bij een e-mail, een meegestuurd bestand, net zoals bij het Melissa virus. Als het aangeklikt en dus gestart wordt, besmet het de computer, en stuurt ongevraagd een aantal e-mails, met telkens een kopie van zichzelf in attachment meegestuurd. Als bestemmeling gebruikt het de adressen uit je computer, en dat doet het ongemerkt om de 30 seconden. Voor de ontvangers lijkt het gewoon alsof de mail van jouw komt. Omdat het virus alleen in Frankrijk werd gevonden is er nog geen echte bevestiging dat het inderdaad zichzelf verstuurt. Volgens sommige bronnen zend het virus ook een kode naar een bepaald internet adres, (IRC kanaal), waardoor iemand dan alles op jouw computer kan meevolgen. Vooral thuisgebruikers zouden getroffen zijn.
Linux Conferentie
De eerste Belgische Linux conferentie is gepland voor 29 en 30 juni 1999 in Brussel. Naast Linux gaat het ook over Open Source in het algemeen. Interview met de organisator in WebGang.

BSA offensief
De BSA, de software-politie, zet haar akties voort. Ze beweert dat wereldwijd van de 615 miljoen nieuwe zakensoftwarepakketten 231 miljoen, of zo'n 38 procent, geen eerlijke betaling kreeg. De BSA is de verenining die de belangen van de grote softwaremakers verdedigt. Ze gaf dit cijfer voor 1998 vrij en stelde daarbij een toename vast tov 1997. Ze rekenen voor dat het voor 1998 overeenkomt met 11 miljard euro, waarbij ze er waarschijnlijk vanuit gaan dat elke illegale installatie anders betaald zou zijn geweest. In de VS bedraagt de piraterij 25 %, in Canada 40%. Indonesie haalt 92 %, China 95% en vietnam 97%. In Azie spannen China (95%), Japan en Korea de kroon wat bedragen betreft. Over Europa dit keer geen cijfers. Met de "verraad eens een kopieerder" akties maakte de BSA zich hier onpopulair.

Veilige digitale muziek
Het SDMI (Secure Digital Music Initiative) probeert tegen eind juni de technische specificaties rond te krijgen om met een kopieer-beveiligde standaard uit te pakken. De Portable Device Working Group, opgericht binnen SDMI, vergaderde daarover in Tokyo. Ze hopen met een standaard het illegaal kopieren van muziek over het net te stoppen. Mogelijk wordt daardoor ook het ,door de artiesten zelf toegestaan, kopieren van muziek bemoeilijkt. Die proberen hiermee soms de grote platenmaatschappijen te vermijden.

Duitsland stimuleert encryptie
Het ministerie van economie en technologie riep op om de encryptie verder uit te bouwen. Het gebruik van versleuteling wordt nodig geacht om de privacy van de burgers te beschermen, alsook de ontwikkeling van elektronische handel te stimuleren, en voor het beschermen van industriele en handelsgeheimen. Zowel burgers als administratie moeten zich bewust worden van de noodzaak van het gebruik van encryptie, nog volgens de Duitse regering.
De VS hebben lang hun eigen beveiligingshulpmiddelen aan een uitvoerverbod onderworpen. Tevens is uitgelekt dat Echelon, een internationaal netwerk opgezet door de VS en GB, in staat is zowat alles af te luisteren op de wereld wat er bestaat aan communicatie.
Woensdag Webgang: 02/06/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Chip bombardement
Enkele dagen geleden nam de VS zich voor om anti-dumping import boetes te heffen op DRAM chips, een soort geheugenmodules, die ingevoerd worden uit Taiwan. Er werd overwogen om gemiddeld ong. 16 procent tax te heffen tegen oktober of november. Taiwan beet echter van zich af. Een dertigtal plaatselijke chipmakers hebben klacht ingediend tegen een Amerikaanse firma, en twee Zuid-Koreaanse filialen in Amerika. De locale fabrikanten eisen heffingen tot 66 procent tegen. Huang Chih-hui, secretaris van de Onderzoekscommissie voor Handel in Taiwan, zei dat het dumpen van goedkope DRAM chips, door Amerikaanse fabrikanten, de plaatselijke chip industrie schade had toegebracht. Er wordt ontkend dat het een represaille is voor de Amerikaanse maatregel.

.


Woensdag Webgang: 26/05/1999, i-Nieuws van Zes na Zes:
Nog een proces
Volgende week begint een nieuw proces tegen Microsoft, aangespannen door Caldera. De klachten over de praktijken van de softwarereus komen erg overeen met die van het grote proces.
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig woedde een strijd rond besturingssystemen die niet grafisch werkten, beter gekend als DOS, afkorting van Disk Operating System. Er bestonden enkele varianten, waaronder MS-DOS, en DR-DOS, meestal Doctor DOS genoemd, dat 12% marktaandeel haalde. Eigenlijk stond de afkorting DR voor Digital Research, de firma die de dos versie maakte. Enkele stormen in de computerwereld later waren de rechten bij Caldera terechtgekomen, een firma die oa Linux software maakt. Ze verkochten het besturingssysteem nog voor computers die er niet als PC uitzien, bv kassa's. In de pc markt hadden ze geen kans meer, naar eigen zeggen door de monopoliepraktijken van MS, zoals onder druk zetten van computerbouwers. Door het verspreiden van geruchten over het niet compatibel zijn met het opkomende Windows kon de genadeslag worden toegediend aan deze dos-versie.

Jaar 2000 kosten lopen uit de hand
Volgens een rapport van het Amerikaanse congres, is de federale regering de tel kwijt bij de uitgaven rond het jaar 2000, en het gaat hierbij over miljoenen dollars. De 24 grootste federale overheidsdiensten hebben er maar zeven bijgehouden hoeveel het jaar 2000 probleem al gekost heeft. Die kosten rijzen dan ook de pan uit, met toenames het laatste jaar tot 700 procent. Tevens zouder er miljoenen besteed zijn aan onbelangrijke en niet dringende jaar 2000 aanpassingen. Het ministerie van financien en justitie hebben al om noodfondsen gevraagd om het probleem tijdig opgelost te krijgen. Vorige najaar sloegen de administraties nog op tafel om noodfondsen te krijgen, maar ondertussen blijkt hun bezorgdheid niet uit hun bestedingsgedrag. Tevens zou er onzekerheid bestaan over de situatie bij diensten die niet onder de presidentiele verantwoordelijkheid vallen, zoals de post.

26e: CIH-dag
Door het besmetten van documenten, en het algemene gebruik van internet kunnen virussen zich veel sneller voortplanten dan enkele jaren geleden. Vandaag 26 mei is het net een maand geleden dat het CIH virus zware schade aanrichtte. Het virus heeft een 3-tal varianten: de meest recente is het die elke maand op de 26e aktiveert (wie een besmette computer heeft die vorige maand op de 26e niet gebruikt werd, heeft vandaag nog kans). Een oudere variant aktiveert op 26 juni, en de Chernobyl versie, die aktiveert op 26 april, de dag van het ongeluk in de gelijknamige kerncentrale. Deze laatste versie bleef lang verborgen, en besmette heel wat computers alvorens aktief te worden op de geprogrammeerde dag. Vele honderdduizenden computergebruikers werden slachtoffer hiervan, en verloren de gegevens van hun harde schijf. CIH zijn de beginletters van Chen Ing Hau, de student die het virus vermoedelijk schreef.
Digitale oorlogspad
Volgens geruchten in de Amerikaanse pers zou Bill Clinton de digitale strijd geopend hebben. Het geheime programma zou uit verschillende onderdelen bestaan. De CIA zou rebellen trainen in het saboteren van voorzieningen als telefoonlijnen, gasreserves en plunderen van voedselreserves, en natuurlijk, via internetverbindingen in banken binnen te breken. Het was niet de bedoeling de NATO bondgenoten hiervan op de hoogte te brengen. De uiteindelijke bedoeling is waarschijnlijk burgers zodanig te treffen dat ze zich tegen het regime keren.


Linux heeft 10 stalkers.
Microsoft heeft een ploeg van 10 ingenieurs en marketingmensen ingezet om Linux op de voet te volgen, met de hoop grip te krijgen op Linux. Daarvoor worden technieken gebruikt die in het verleden hun doelmatigheid bewezen hebben (los van de processen die eruit voortvloeiden). Zo is het verspreiden van FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) toe te passen door bij bedrijfsmensen eenzijdig te hameren op allerlei Linux nadelen en de beperkte toepassingen. Anderzijds probeert men ook meer inzicht te verwerven in het fenomenale succes van Linux. Niet gemakkelijk voor een bedrijf dat vetbetaalde programmeurs achter gesloten deuren een eigen systeem van software en toepassingen laat ontwikkelen, geconcentreerd op hun campus in Redmond. Daartegenover staat een wereldwijde groep vrijwilligers die zich vinden in een idee van vrije software, zowel in gebruik als in inzage in de code, en losjes gecoordineerd door de Fin Linus Torvalds.
Vooral toen een computertijdschrift publiceerde dat Linux op een pc-server meer dan de helft sneller was dan Windows NT, werd Linux bij MS serieus genomen. Daarbij kwam ook nog eens dat Linux in 1998 het snelst groeiende server besturingssysteem was. Toen Microsoft een test liet uitvoeren om te bewijzen dat NT sneller was in een bepaalde situatie, weerklonk luid boegeroep vanop de Linux banken toen bleek dat ze een fijngetunede NT installatie hadden vergeleken met een rudimentaire Linux installatie.

Aziatische Linux
Pacific HiTech, een Aziatische Firma die een Linux distributie in Japan en China uitbrengt, heeft ondertussen een naamverandering aangevraagd naar de naam van hun produkt, TurboLinux. Ze richten zich ook op de Amerikaanse markt met een bundel van TurboLinux en DB2, de database van IBM. Het is opvallend om in een tijd van monsterprocessen tussen bedrijven, de groten als IBM en SUN zich te zien haasten om "Linux compatible" te worden. Waarschijnlijk willen ze de toekomst van 64 bit unixen veilig stellen.
Woensdag Webgang: 19/05/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

tm@b in Brussel
Op de heizel in Brussel loopt van 18/5 tot 20/5 tm@b, beurs voor telecommunicatie en informatica. Dit jaar zijn de internetproviders en nieuwe telefoonoperators sterk aanwezig. In hal 11 loopt tegelijkertijd 'software automation', een beurs over het automatiseren. Hierbij zijn de achterliggende systemen van belang; programmeeromgevingen en databasetechnologie. Uitgebreid verslag volgende week (26/05) in webgang.

Geen internet-embargo
De regering van de VS hebben verklaard dat het verregaande economische embargo tegen Joegoslavie niet geldt voor internetverbindingen. Oorspronkelijk was een verbod gesteld aan bedrijven uit de VS om goederen en diensten te leveren aan Servie, Montenegro, en Joegoslavie, zonder melding te maken over uitzondering voor internet. De wet "excecutive order 13121", ging in op 1 mei 1999. Daardoor zou de bandbreedte zo ver teruglopen dat er ernstige blackouts kunnen ontstaan op piekmomenten. Het US State Dpt. heeft echter verklaard dat ze geen internetverbindingen met Servie zullen verbreken. Integendeel, de administratie van Clinton moedigt zelfs de Serviers aan het internet te gebruiken om zich te informeren en zo door de propaganda van het regime heen te kijken. .

- > EXTRA UPDATE - 20/05/99 < -
MUHKA en SMAK slachtoffer van Cybersquatters

De domeinnamen www.smak.org en www.muhka.org zijn geregistreerd door kunstenaars, die er een fake website op geinstalleerd hebben. Alhoewel ze ook informatie bevatten over muhka en smak, wordt al snel duidelijk dat de doorverwijzingen nogal vreemd zijn. De virtuele webmusea bevatten allerlei internetkunst of links er naartoe, in samenwerking met de betreffende kunstenaars.
Naar verluidt stellen achteloze surfers allerlei vragen om informatie over de musea (zoals openingsuren), en onlangs was er zelfs een e-mail van een ongeruste surfer, die hen waarschuwt dat 'hun site misschien wel gekraakt is, want dat er vreemde dingen opstaan.'
Woensdag 19/05, in het programma WebGang op Radio Centraal vertelden de initiatiefnemers dat ze verwonderd waren dat de musea geen degelijke websites hebben, of soms zelfs geen e-mail adres vermelden. Ook hun politiek ten opzichte van internetkunst wordt in vraag gesteld. Ze vragen zich af wat 'modern' of 'hedendaags' nog betekent in deze instellingen.
Vuile woorden.
In het verleden werden al opvallende namen geregistreerd als domeinnaam op het internet. Voorbeel hiervan is een kerk die 'godhatesfags.com' registreerde, wat zoiets betekent 'als god haat janetten'. Om dergelijk gebruik te vermijden hebben een aantal mensenrechtenorganisaties alle typische rascistische scheldwoorden geregistreerd. Onnodig te zeggen dat er rond dit soort registraties ook een juridische zaak loopt.

SHI... (deel 1)
In de VS is men speciaal gevoelig voor een 7-tal 'obscene' vierletterwoorden. Tegelijkertijd zijn die woorden natuurlijk ook ontzettend populair. Ook op internet is dat te merken, bv bij het registreren van een domeinnaam. De firma iName registreerde in 1996 de naam SHIT.COM om een link te maken naar hun website waarop ze diensten aanbieden voor registratie van domeinnamen. Een domeinnaam registratie moet jaarlijks verlengd worden. In 1998 blokkeerde de NSI, dat de domeinnamen beheerde, deze naam, zodat de registratie niet herniewd kon worden. Daarvoor voerden ze de naam in in een computerprogramma dat ze gebruiken bij het beheer van de domeinnamen.

SHI... (deel 2)
Jeff Gold, die in Chinese paddestoelen, (shitake) doet, vraagt de domeinnaam 'shitakemushrooms.com' aan bij Internic. Hij kreeg een standaardbrief terug waarin gezegd wordt dat de domeinnaam geweigerd wordt, op basis van het recht van de domeinnaambeheerder om "onfatsoenlijke" woorden te weren uit domeinnamen. Blijkbaar detecteerde de vuile-woorden-scanner de letters s h i t in de naam. De aanvrager nam daarmee geen genoegen. Hij begreep niet wat er obsceen was aan paddestoelen en stapte met zijn verhaal naar de pers. Hij bleek niet het enige probleemgeval te zijn. Zo was ook de registratie van 'express hi-tech' in een woord niet mogelijk omdat dezelfde lettercombinatie achter elkaar verschijnt. De klantendienst beloofde er iets aan te doen.

SHI... (deel 3)
In februari 1999 liep er blijkbaar iets fout, want de firma 'Real Assets' slaagde erin de naam SHIT.COM te registreren. Ze gebruiken deze opvallende naam om bezoekers door te sluizen naar een website waar porno verkocht wordt. De eerste eigenaar van de naam was verontwaardigd over deze gang van zaken. Internic zelf kon geen uitleg geven, maar er wordt vermoed dat ze het woordt 'shit' uit hun vuile woordenscanner haalden om het mogelijk te maken om de shitake paddestoelen te registreren. In diezelfde periode geraakten nogal wat andere combinaties geregistreerd die vroeger niet konden omdat ze ergens de letterreeks bevatten.


Woensdag Webgang: 12/05/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
USB
Om randapparaten op een computer aan te sluiten werden traditioneel de seriele en de parallele verbinding gebruikt. Soms was het nodig het besturingssysteem of zelfs de hele computer te herstarten om een ander apparaat aan te sluiten. Voor snellere verbinding was de SCSI aansluiting (Small Computer Systems Interface) de standaardoplossing. Sinds enige tijd zijn computers uitgerust met een niewe mogelijkheid; de USB. De Universal Serial Bus haalt nog hogere overdrachtsnelheid, en heeft het voordeel dat apparaten aangesloten kunnen worden terwijl de computer aan staat. Er is mogelijkheid tot aansluiting van bv diskdrives, scanners, digitale camera, printers. Ondertussen wordt door Apple een nog sneller systeem van communicatie tussen computer en randapparaat ontwikkeld, FireWire genoemd. Het is al mogelijk om bv een harde schijf van 6 Gigabyte, die een paar cm dik is en een paar honderd gram weegt, aan te sluiten op een draaiende Mac. De communicatie verloopt dan tegen 8 Mb per seconde.

De Hevige Hacker
Nicholas Middleton werkte bij Slip.net, een internet service provider in San Francisco, en was daar verantwoordelijk voor een aantal technische zaken. In februari 98 verliet hij na een onenigheid de firma. Een paar weken later logde hij in op het computersysteem van de firma, en gebruikte hij daarvoor de naam en het wachtwoord van een andere werknemer. Een binnen, maakte hij twee nieuwe gebruikers aan in het systeem; Santos en Torpid. Op een bepaald moment stuurde hij een e-mail naar een andere ontslagen werknemer van de firma, waarin hij zei: Ik ga eens proberen een Lemming te schieten. Enkele dagen later gebruikte hij die nieuwe accounts om in te loggen op "Lemming", een van de computers van de provider, en allerlei gegevens te vernietigen op de computers, waaronder de wachtwoorden van de werknemers, en het facturatiesysteem. Daardoor werd het systeem stilgelegd, kwamen 16.000 gebruikers zonder verbinding te zitten, en was er voor 40.000 Euro (ong. 1,5 miljoen Bf) schade.
Los van het feit dat hij als ontevreden ex-werknemer mogelijk verdachte was, had hij 2 dingen over het hoofd gezien. Ten eerste is de e-mail die hij stuurde naar een andere ex-werknemer niet aangekomen waar hij dacht. Het e-mail account was namelijk afgekoppeld, en de e-mail was afgeleid naar een e-mail box van de werkgever. Ten tweede werkte hij van thuis. Op het moment dat hij, met zijn moden, inbelde in het computersysteem, werd daar zijn telefoonnummer in het logbestand, de aktiviteitenlijst van de computer, opgeslagen. Dit is mogelijk door de caller ID funktie, waardoor je bv ook op een telefoon met een scherm het nummer van de oproeper kan zien.

Dirty Joke ontsnapt
In de VS houdt de FCC (Federal Communications Commission) zich bezig met het beluisteren van allerlei uitzendingen op zoek naar obscene en onfatsoenlijke taal. In de VS wordt zwaar getild aan de "seven dirty words". Net zoals de meeste organisaties heeft de FCC ook een mailinglist waarop allerlei verordeningen, commentaren en officiele boodschappen verspreid worden. Een bediende van de FCC stuurde vorige week per e-mail een "goei grap" naar kollega's, over nonnen die aan de hemelpoort komen en hun sexuele ervaringen moeten opbiechten. Hij vergiste zich even bij het klikken, en daardoor kwam de grap op de externe mailinglist van de FCC terecht. In de VS valt bepaalde vormen van e-mail verkeer ook onder de wetten op "ongewenste sexuele intimiteiten". De FCC bood zijn verontschuldigingen aan aan de buitenwereld.
Mark Weiser overleden
Mark Weiser werkte als hoofd technologie aan het beroemde Xerox's Palo Alto Research Center. Hij werd aanzien als het geweten van Silicon Valley. Hij waarschuwde voortdurend dat in de strijd tussen mens en machine, de machine de overhand aan het krijgen was. Hij vond dat computers ons niet mochten beheersen, maar eerder onopvallend aanwezig moesten zijn. Ondertussen hebben hoogtechnologische bedrijven daarop ingespeeld, en de eerste stappen gezet naar computerkleding. Daarbij wordt computertechnologie zoveel mogelijk ingebouwd in kledingstukken, zodat je er geen last van hebt. Toen zijn theorie echter technologisch werd gerecupereerd verfijnde hij zijn standpunten in de richting van de onderdanigheid van computers. Nu is het de technologie die ons voortstuwt en de stress bij de mens doet toenemen. Met de huidige communicatieapparatuur kan je op ieder moment gestoord worden voor om het even wat. Hij vond dat de technologie ons meer rust zou moeten kunnen brengen.

Bombardement trilt na op internet
Na de NATO is nu ook de website van het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken door hackers aangevallen. Hackers zijn erin geslaagd om op de computer in te breken, en de officiele website te vervangen door foto's van de drie Chinezen die zijn omgekomen bij het bombardement op de Chines ambassade in Belgrado. Ook de website van het ministerie van energie werd gekraakt, en voorzien van de slogan "Protest USA's Nazi action". Een aanval op de website van het witte huis schijnt niet gelukt te zijn, maar de officiele website van de ambassade van de VS in China werd wel getroffen. Ook werd een website opgericht waarop honderden protestberichten te lezen waren. Een bericht bevatte de oproep om de e-mail server van de NATO op de knieen te krijgen, waarvoor informatie werd verstrekt over bugs, gebreken in het operating system van die server.

Reaktiesnelheid of traagheid van de massa?
Op 27 januari (1999) meldden we dat Compaq eraan dacht om de zoekmotor AltaVista, die ze verworven hadden door de overname van Digital, samen met enkele speciaal daarvoor bijgekochte internetdiensten af te splitsen. Shopping.com werd aangekocht voor 220 miljoen USD om een electronische winkel toe te voegen, en Zip2.com, een digitale stadsgids, voor 300 miljoen USD. Een observator verwonderde zich erover dat maanden later op de site van Altavista de link naar Shopping.com nog steeds erg onopvallend is, en er zelfs nog geen link is van AltaVista naar Zip2.com. Achter de schermen zou men echter werken aan een ver doorgedreven integratie, die binnenkort de lancering van een volledig nieuwe AltaVista site moet opleveren. AltaVista is een beetje teruggevallen wat aantal bezoekers betreft, Shopping.com geeft daarentegen sterke garanties aan zijn klanten: niet tevreden, geld terug, plus een extra aankoopbon.

EU tikte Microsoft op de vingers
Karel Van Miert is erin geslaagd om Microsoft zijn contracten met Europese internet providers aan te doen passen. Terwijl vroeger druk werd uitgeoefend om zoveel mogelijk Microsoft browsers te verdelen, en soms zelfs verboden werd om concurrerende software te verstrekken aan de internetklanten, is men daavan teruggekomen. Men heeft nu echter een andere weg gevonden om de verdelers van hun software te belonen; ze komen in een lijst van beschikbare providers terecht die samen met Windows vooraf geinstalleerd wordt op computers.
Woensdag Webgang: 05/05/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

MP3
De standaard MP3 werd ontwikkeld door het Fraunhofer Institute in Duitsland, en samenwerking met Thomson Multimedia in Frankrijk. Men was erin geslaagd muziek te verkleinen tot een tiende van de plaats die het inneemt op een cd, terwijl er nauwelijks kwaliteitsverlies is. Het resultaat is ongeveer 1 Mb per minuut muziek, wat de bestanden ideaal maakt om over het internet te verzenden. In 1993 werd de standaard gepubliceerd. Ondertussen is de aanhang steeds groter geworden. Real network heeft momenteel zo'n geschatte 60 miljoen gebruikers. Ondertussen is er echter concurrentie opgedaagd. Microsoft zou een produkt ontwikkelen dat de muziek nog kleiner krijgt, en hoopt de bestaande windows gebruikers massaal overschakelen op MS Audio.
Een andere mogelijke concurrent is Dolby Laboratory, bekend van de ruisonderdrukking. Ze richtten mee de Advanced Audio Codec op, AAC. Liquid Audio gebruikt AAC om zijn LiquidTracks muziek bestanden te maken, en ze beweren dat het beter klinkt dan MP3. Ze zijn er echter van teruggekomen om maar 1 formaat te ondersteunen, ze willen in de toekomst ook muziek in de anders standaarden aanbieden. In principe maakt het de gebruiker niet veel uit welke standaard er gebruikt wordt, als hij er maar geen last mee heeft.
De muziekindustrie echter wil een formaat dat ingebouwde kopieerbeveiliging heeft. SDMI, Secure Digital Music Initiative, beweren dat een niet-kopieerbeveiligde standaard geen kans maakt op gebruik door de muziekhandel op het net. Ze beweren dat de grote muziekmaatschappijen, die de inhoud en de kwaliteit hebben, de keuze uiteindelijk zullen bepalen. a2b Music, een bedrijf dat gesteund wordt door AT&T, heeft een veilig systeem ontwikkeld, gebaseerd op MP3.

Meer MP3
Real Network, bekend van de Real audio en video software die gebruikt wordt om via het internet muziek en bewegende beelden te gebruiken, verkoopt licenties voor zijn software. Thompson, een Frans bedrijf van consumentenelectronica gaat een "personal digital audio player" op de markt brengen onder de merknaam RCA. Dit apparaat zal MP3 muziek kunnen spelen, en ook Real Audio files.
Ondertussen zit RealNetworks niet stil. Ze hebben software ontwikkeld die "RealJukebox" genoemd wordt. Deze laat de gebruikers toe om CD's om te zetten naar een computerformaat. Deze muziekbestanden kunnen dan gemakkelijk worden gemanipuleerd, gerangschikt worden, samengesteld in playlists, weer op cd geschreven, overgezet worden naar andere muziekapparatuur (digitale audioplayers), en uitgewisseld worden via het internet. Forrester research schat dat de totale digitale muziekmarkt via het internet neerkomt op "1 billion dollar" in 2003. Op dit moment is "downloaden" van muziek nog niet echt doorgebroken, maar het gaat wel enorm in stijgende lijn, en evolueert van de techies naar de consument.
Cybersquatters 1
Tucson, een bedrijf uit Arizona, is een internet provider die ook nog andere diensten verleent. Zo registreerden ze een aantal domeinnamen, die ze doorverkopen aan geinteresseerden. In 1994, internet-oertijd, registreerden ze het domein wallstreet.com. Nu vonden ze de tijd rijp om het te verkopen. Daarvoor maakten ze gebruik van New Commerce Communications om het per opbod te verkopen. De domeinnaam opende aan 300.000 dollar, steeg langzaam tot 500.000 dollar, om dan tot over het miljoen dollar te schieten. De gelukkige koper was Players Sportsbook and Casino, een bedrijf gevestigd op de kust van Venezuela. Ze boden 1.030.000 dollar. Ze hopen op een half jaar tijd het geld terugverdiend te hebben. Ze willen een website openen waar je kan gokken op de koers van aandelen, zonder echt aandelen te kopen.

Cybersquatters 2
Het ziet er naar uit dat de cybersquatters het moeilijker zullen krijgen. Cybersquatters zijn personen die internet-namen registreren die nog vrij zijn, en die overeenkomen met of doen denken aan een merk of bedrijfsnaam. De bedoeling is die geregistreerde naam dan voor veel geld door te verkopen aan de geinteresseerde firma. De WIPO, World Intellectual Property Organization, is een plan aan het opstellen om snel met dit soort praktijken af te rekenen. Het gaat hierbij vooral om de bescherming van wereldwijde merknamen. Zo willen ze bv dat iemand die een domeinnaam registreert, volledige informatie moet opgeven, zodat identificatie mogelijk is. De Wipo maakte deze voorstellen voor het ICANN, wat zoals u vorige weken vernam, de registratie van domeinnamen beheert. En om de nood eraan te bewijzen, zo lijkt het wel, heeft een cybersquatter het domein "wipo.com" geregistreerd, en biedt het nu voor veel geld aan. In het voorstel is trouwens ook sprake van "misleidende gelijkaardige namen", wat voor de nodige discussie zal zorgen. Wat bv met een satirische website? Op dit moment zijn het vooral de grootste bedrijven wereldwijd die het meeste last hebben van het inpikken van namen op het internet.

IBM moeit zich
Ibm zou nieuwe bewijzen aanbrengen in de zaak van de Amerikaanse overheid tegen Microsoft. Mogelijk zou een directeur van IBM getuigen in de zaak
Ondertussen maakte het bedrijf zijn plannen bekend om 200 miljoen dollar te besparen. Tot nu toe werden er voordelen aan het personeel gegeven in de vorm van een zogenaamd "levenslang pensioen", dat vooral bepaald werd door de 5 laatste jaren in dienst. Die maatregel zal nu vervangen worden door voordelen gespreid over de volledige carriere.

Woensdag Webgang: 28/04/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Jonge Cyberplukker.
De tiener die het internet domein appleimac.com had geregistreerd om zijn eigen website op te draaien, kreeg onmiddellijk de advocaten van Apple aan zijn been. In eerste instantie gaf hij niet toe na het ontvangen van een brief met de vraag het domein over te dragen aan Apple. Hij wilde het domein laten afkopen in ruil voor 30 imacs voor zijn klas. Ondertussen kreeg zijn website zo'n half miljoen bezoekers te verwerken. Uiteindelijk gaf de cyberpiraat toe aan de juridische druk van Apple. In ruil voor een symbolische betaling en wat waardebons. Apple zei dat het probleem opgelost was tot beider tevredenheid en weigerde verdere commentaar.

Veiligheidsgebreken
Joseph Ashwood, student informatica in South California, ontdekte weer een gat in de combinatie van Java met Windows. Hij ontdekte dat een java programma zoveel lege aktiviteiten kan opwekken in de computer, dat die uiteindelijk crasht. Zo'n opdrachten kunnen in een webpagina opgenomen zijn. In principe gaan de opdrachten hun Java boekje niet te buiten. Toch crasht Windows 95/98, wat ook een zwakte van dit systeem aantoont. De combinatie Netscape / Windows lijkt iets sterker, want daar crasht soms alleen Netscape. Besturingssystemen als Windows NT en Sun's Solaris zouden stand houden. Zowel Microsoft als Sun bevestigen het probleem, maar voegen eraan toe dat het moeilijk is om daarop in te grijpen. Ze kunnen moeilijk een programma verbieden aktiviteiten te ontwikkelen. Het controleren van het aantal aktiviteiten vereist ingrijpen diep in de kern van het besturingssysteem. Microsoft raadt de gebruikers aan voorzichtig te zijn welke sites ze bezoeken.

Gnome op de desktop
De Free Software Foundation (stichting vrije software) heeft een project ontwikkeld dat het besturingssysteem Linux een vriendelijk gezicht moet geven. Tot nu toe werd Linux vooral gebruikt als server operating system. De bedoeling is met Gnome een interface te creeren die vergelijkbaar is met de grafische omgevingen die op pc en mac gebruikt worden. Het is open-bron software, wat betekent dat iedereen de code kan aanpassen en een andere, verbeterde versie kan ontwikkelen. Ongeveer 250 vrijwilligers, gedeeltelijk van thuis uit, werkten aan de ontwikkeling van deze software. Gnome laat toe het uitzicht van de desktop aan te passen in de richting van je vorige favoriete besturingssysteem. Het ondersteunt 17 verschillende talen, en zou gebruikt gaan worden in duizenden scholen in Mexico. Er bestaan nog andere grafische schillen voor Linux, zoals KDE. Dan is er ook nog een project om een emulator te ontwikkelen, Wine, die Windowstoepassingen laat draaien op Linux. Het gebruik op de desktop hangt natuurlijk van nog andere factoren af, zoals het beschikbaar zijn van gebruikerstoepassingen voor kantoorwerk, en afspraken voor de distributie van de omgeving. In principe zijn alle Linux programma's van het internet te kopieren, en als je ze daarvoor te groot vindt, kan je een distributie kopen, waarbij je alleen betaalt voor het verdelen, de boekjes en de cd's, maar niet voor de software.

Zoek verkocht.
Zoekrobotten op het internet krijgen een interessant deel van het internet verkeer langs zich. Dat maakt hen ook interessant voor adverteerders. Als je een te zoeken woord ingeeft krijg je al geruime tijd banners op het scherm die met dat woord te maken hebben. De gebruikers gingen er echter vanuit dat het vak op het scherm dat de resultaten van de zoekopdracht vertoont, buiten de commerciele aktiviteiten werd gehouden. Nu zou AltaVista ! betrapt zijn op het verkopen van de resultaten van de zoekopdracht. De 500 meest gevraagde termen zouden ze per opbod aan hun sponsors hebben verkocht. Dat verklaart misschien waarom je soms antwoorden krijgt die niets met je vraag te maken hadden...

Plugin voor Mac
Microsoft heeft een Office Filemaker plugin beschikbaar gesteld op het internet. Dit stukje software moet Mac gebruikers toelaten om in hun Office programma's (tekstverwerker en spreadsheet) rechtstreeks gebruik te maken van gegevens die opgeslagen zijn in hun Filemaker databank.

Chernobyl
Het CIH virus, ook Chernobyl virus omdat het op de verjaardag van deze ramp aktief wordt, sloeg toe op 26 april. Er werden waarschijnlijk honderdduizenden computers getroffen, ondanks de waarschuwingen op voorhand. Als het aktief werd, probeerde het de harde schijf van de computer te formatteren. Dat betekent dat alle gegevens gewist worden, maar ook het besturingssysteem en de struktuur van de harde schijf. Gevolg : de computer is onbruikbaar. Radio Centraal werd getipt, en installeerde tijdig updates van antivirus software. De eerste sporen van het virus gaan terug tot mei vorig jaar. Toen werd erover gesproken, maar het werd nergens in de praktijk vastgesteld als aanrichter van schade. Het was gewoon een van de 30 000 bekende mogelijke virussen. Het virus verspreidde zich traag door programma's te besmetten, en niet documenten zoals de veel voorkomende macro virussen. Alhoewel de verspreider van het relatief onschuldige Melissa virus snel gevat werd, is er weinig kans dat dat hier ook het geval zal zijn. De meeste daders worden nooit geidentificeerd. Bij het Melissa virus gebruikte de politie de identificatie code van de computer en het netwerk, dat in documenten onzichtbaar voor de gebruiker wordt opgeslagen door Microsoft software. De dader maakte het de politie ook gemakkelijk omdat hij gewoon van thuis het virus verstuurd had.


Euronet overgenomen.
De internet toegangsleverancier Euronet is overgenomen door de Franse firma France Telecom, waarmee deze laatste zich steeds duidelijker begint te profileren naar het internet toe.

Woensdag Webgang: 21/04/1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Linux: project of produkt?
Alhoewel Linux een "vrij" besturingssysteem is, waarvan de broncode vrij verspreid mag worden, duiken er steeds meer commerciele distributies van Linux op. De oorspronkelijke ontwikkelaars worden hiermee niet betaald. Toch vindt Linus Torvalds, de coordinator van de ontwikkelaars, dit geen probleem. De distributeurs houden zich bezig met gebruiksvriendelijke installatieprogramma's, iets waar de Linux ontwikkelgemeenschap niet in geinteresseerd is. Zij zetten hun zinnen bv op "symmmetric multiprocessing", het draaien van het os op een computer met meer processoren. Op dit moment ondersteunt Linux 4 processoren, maar niemand wordt ervan weerhouden de broncode aan te passen om voor eigen gebruik andere dingen mogelijk te maken.

Einde monopoly domeinnamen
Vandaag woensdag 21 april zou ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers de namen moeten bekendmaken van de 5 registratiebureaus. Daar kan je dan terecht om, betalend, een internet-domeinnaam te registreren die eindigt op com, net of org. Daarrond kunnen door die 5 firma's allerlei diensten gebouwd worden die ook aangerekend worden.

Topfiguren nemen ontslag
Bij een van de grootste traditionele computerverkopers, Compaq, vielen de resultaten tegen, men verwacht maar de helft van de voorziene opbrengst. De koers van het aandeel halveerde ongeveer op de beurs. Er wordt al lang met argusogen naar de onrealistisch hoge koersen van de informaticasector gekeken. Een van de oorzaken van de slechte resultaten zou de concurrentie van verkoop van computers via het internet kunnen zijn. Onverwacht namen zowel de algemene directeur, Eckhard Pfeiffer, als de financiele directeur ontslag. Pfeiffer werd lang als een van de machtigste mannen van de computerindustrie beschouwd. De spectaculaire overname van Digital lijkt echter niet goed verteerd te zijn. Het waarschijnlijk gedwongen ontslag van Pfeiffer werd ondersteund door een ontslagvergoeding van 6 miljoen dollar, wat voor hem overeenkomt met 4 keer maandloon, en extra voor 70 miljoen aandelenopties. Tevens zou hij al voor 340 miljoen dollar aandelenopties van Compaq bezitten.

EG richtlijn 95/46/EG
Bescherming van de privacy en vervolging van misbruiken zijn moeilijk te implementeren materie. Er zijn bij de EU wel een aantal maatregelen in voorbereiding, waarbij het bedrijven verboden is consumentengegevens door te sturen naar landen waar niet een evenwaardige privacywetgeving bestaat. Richtlijn 95/46/EC, over de bescherming van het individu ("natuurlijke personen") ivm gegevensverwerking en de uitwisseling van die gegevens ("vrije verkeer"), telt 17 pagina's kleine tekst. De Verenigde Staten proberen de EU er van te overtuigen dat de zelfregulering in de sector genoeg waarborgen biedt voor de privacy. Canada daarentegen brengt wel begrip op voor de EU. De wetgeving in Quebec kwam al overeen, en nu nadert de "Personal Information Protection and Electronic Documents Act" haar laatste stadium, zodat de handel met Europa verzekerd blijft.

Sanctie tegen spammer
Ook in het Vereningd Koninkrijk is nu ingegrepen tegen misbruik van het internet. Een gebruiker die zich aansloot bij Virgin Net, maakte verschillende e-mail adressen aan en gebruikte die om massaal ongevraagde mail te sturen, wat spam of junk-mail genoemd wordt. Na het verzenden van enkele honderdduizenden mails liepen er meer dan duizend klachten binnen bij de provider. Tevens kwam de provider op de zwarte lijst van Spam-vriendelijke providers. Op basis van een vage omschrijving in het contract dat het hun systemen niet mag gebruiken voor dingen die ongemak kunnen veroorzaken, werd dan ingegrepen tegen de spammer.

Straf voor bedreiger
In de VS werd een muzikant voor de rechtbank gebracht die op internet teksten had verspreid waarin Bill Gates en regeringsverantwoordelijken bedreigd werden. Dat gebeurde in de Cyberpunk mailing list, een online discussieforum bevolkt door een anarchistisch allegaartje van encryptie en privacy voorstanders. In augustus werd Johnson opgepakt, en midden april kwam hij voor. De beschuldigde vindt dat men die teksten niet zo serieus moet nemen, en beroept zich op de vrije meningsuiting. De rechter, van wie een collega ooit slachtoffer werd van een bomaanslag, vond dat de rechtbank de teksten wel serieus moest nemen, en weigerde twee keer de vraag van de beschuldigde naar een andere advokaat. Het openbaar ministerie vordert 7 jaar.

Toegangscontrole door computer
Er komen steeds meer produkten op de markt die computers en software laten bepalen wie ergens binnenkomt. De verhalen over stemherkenning, vingerafdrukken en irispatronen doen al lang de ronde. Nu zijn echter produkten op de markt die daar gebruik van maken. Zo is er een pakket dat bestanden versleutelt door gebruik van de stemherkenning. Een toetsenbord, een camera en een micro zijn nodig om iemand te identificeren over het internet: op basis van een password, gecombineerd met een beeld waarop de computer het gezicht herkend, en een stemonderzoek geeft de computer zijn fiat.

Twee gereputeerde mannen spreken
Op de Lente Comdex in Chicago spraken ook nu weer de technologieleiders het volk toe. Een van hen heeft zijn reputatie opgebouwd als meest succesvolle verkoper van commerciele software. Een andere heeft zijn reputatie opgebouwd als succesvol coordinator van ontwikkeling van vrije software.
Bill Gates kondigde de volgende produkten aan in de Windows-reeks, dit jaar zonder te crashen in het midden van zijn demonstratie.
Linus Torvalds kreeg in een kleiner auditorium een staande ovatie bij aanvang van zijn terug-en vooruitblik op de Linux ontwikkeling. Hij benadrukte dat volgens de Linux licentie iedereen die veranderingen aanbrengt aan de broncode van Linux, die ook moet openbaar maken. Hijzelf werkt aan de "kernel" van het besturingssysteem, andere ontwikkelaars werken aan gebruikerssoftware of andere versies van het besturingssysteem. Zo draait Linux onder andere op de PalmPilot, op 64 bit platformen als Alpha en UltraSPARC, en op supercomputers.
Woensdag Webgang: 14/04/1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Apple met nieuwe schil, nieuwe pit
De i-mac is toe aan "revision D", die zou voorzien zijn van een G3 aan 333 Mhz, maar wel dezelfde kleuren houdt. Verder zouden de specificaties evolueren naar 64 Mb ram, DVD lezer, 8 Mb videogeheugen, en firewire connector. Het zwaardere gamma G3's zal opgevoerd worden tot 350, 400 en 450 Mhz, en deze laatste voorzien van Ultra-2 SCSI. Dus over een aantal maanden weer koopjes bij de "verouderde" toestellen! Ondertussen lijkt Mac OS 8.6 klaar te zijn. Die zou in mei van de FTP site van Apple te downloaden zijn. Hij bevat een nieuwe kern, nieuwe versies van extensies, USB en firewire voorzieningen, en een beter TCP/IP gebruik. De volgende versie van het besturingssysteem, Mac OS 8.7, zou een grotere stap betekenen naar preemptive multitasking, waardoor niet meer dezelfde versies van software kan worden gebruikt.

Koekjes van eigen deeg?
Een tijd geleden nam Microsoft de website "Hotmail.com" over waar internetters een gratis e-mail adres kunnen gebruiken in ruil voor reklameboodschappen. Vorige week waren de gebruikers van die dienst niet zo gelukkig. Ze waren niet meer in staat om hun e-mail te lezen. Als melding gaf hun Internet Explorer dat de site niet benaderd kon worden zonder "cookies" gebruik. Dat betekent dat je de internetsite toegang geeft tot het bewaren van informatie op je harde schijf, een keuze die in- of uitgeschakeld kan worden. Nochtans stond bij hen die mogelijkheid wel ingeschakeld. Mogelijk probleem was dat de site niet als "veilig" werd herkend door de programma's. Het eerste mailtje dat gebruikers kunnen lezen nadat deze fout is hersteld, is waarschijnlijk de aankondiging van de nieuwe mogelijkheden van de browsers.

Domeinnamen
In 1993 besliste de federale regering van de VS dat ze zich wilde terugtrekken uit de toewijzing van geregistreerde domeinnamen op het internet. Sinds toen kon je nog maar op 1 plaats terecht om je domeinnaam in de VS te registreren, nl InterNIC. Dat is een overeenkomst tussen de regering (het ministerie van handel) en Network Solutions Inc, dat hierdoor het alleenrecht heeft op het register van de internet namen die eindigen op ".com", ".org" en ".net". Het is een prive bedrijf dat genoteerd is op de beurs, en op het internet de bijnaam heeft "dot com". Op hun site kan je bv ook zien of een bepaald adres al geregistreerd is. Binnenkort zullen echter vijf bedrijven ook de toestemming krijgen om namen toe te wijzen. Ze worden volgende week aangeduid door de ICANN, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Later zullen er nog meer licenties uitgedeeld worden, maar eerst moet het Shared Registration System getest worden, de software die zal toelaten de registraties te coordineren. Het is de bedoeling dat de centrale database, met gegevens van ondertussen 4 miljoen adressen, bij Network Solutions blijft. De andere registratiekantoren zullen zelf nieuwe namen kunnen toevoegen aan de centrale database, waarvoor ze een bijdrage betalen voor het gebruik daarvan.
Linux mogelijk slachtoffer van eigen succes.
Het feit dat Linux plotseling zo succesvol is geworden heeft enkele gevolgen die het succes zouden kunnen afremmen. Door de verhoogde interesse van grote spelers in de informaticawereld, is er een grotere nood op de arbeidsmarkt aan Linux specialisten. Als die nu allemaal van hun hobby hun beroep maken, wordt de Linux gemeenschap misschien minder flexibel. Aan de andere kant wordt er geknabbeld aan de bestaansreden voor Linux. Grote firma's lijken interesse te krijgen voor de markt van gespecialiseerde taken aan een lage prijs. Ze gaan nu in de richting van het uitbrengen van een "zwarte doos", een computer die vooraf klaar geinstalleerd is voor de functie waarvoor je hem koopt. Inpluggen en werken is de bedoeling, en de nodige wijzigingen aan de instellingen kunnen gebeuren met een browser vanop een andere computer op het netwerk. Binnenin kan evengoed een Linux systeem draaien als een "gestripte" Windows versie, waar Microsoft naarstig aan zou werken.

Aanklacht wegens valse i-dentiteit.
In Nashville in de VS is een restaurantketen behoorlijk op zijn tenen getrapt door valse geruchten op het internet. De keten baat zo'n 1200 restaurants uit onder verschillende namen en in verschillende staten. Het eerste kwartaal leden ze een verlies van bijna 16 miljoen dollar. Er werden vorig jaar 104 restaurants gesloten, en dit jaar worden er nog 47 aangekondigd. Over die sluitingen werden berichten verspreid in een discussieforum, waarin gesproken werd over de slechte resultaten en zelfs faillissement. Ze waren bedrieglijk ondertekend met de namen van kopstukken van de firma. De firma vraagt nu de rechter om de provider te dwingen de identiteit van de daders vrij te geven om ze te kunnen vervolgen.

Jaar 2000: geen paniek.
Volgens Bill Gates, baas van een bekende softwarefabrikant, moeten we ons niet laten af schrikken door de gruwelverhalen over computers en het jaar 2000. Volgens hem zal het voor de meeste mensen om een klein ongemak gaan. Deze uitdrukking komt heel wat informatika gebruikers bekend voor.

Privacy machine
Aan het MIT (Massachusetts Institute of Technology) is een onafhankelijke onderzoeksgerichte universiteit, die gespecialiseerd is in wetenschap en technologie. Ze is gevestigd in Cambridge, Massachusetts. In het "Computerscience lab" werd een soort anonimiteitsmachi ne ontwikkeld. Een van de ontwikkelingen die nu ter diskussie staat. Het komt erop neer dat je een e-mail stuurt waarbij je anoniem wil blijven, en daarvoor deze "re-mailer" gebruikt. Het is niet echt 1 machine, maar wel een programma dat verschillende computers gebruikt die met elkaar gekoppeld zijn. Het gaat de e-mail langs een hele reeks servers sturen zodat de uiteindelijke bestemming de weg naar de afzender niet meer kan volgen. De voorstanders zien het als een manier om mensen hun privacy te garanderen tegen de oprukkende commer ciele inbreuken. De tegenstanders zijn bang dat er vooral kriminelen gebruik van zullen maken, gecombineerd met versleuteling van de inhoud. Eender welke van de twee stroming en gelijk heeft, het feit is dat de mogelijkheid nu bestaat, en of het MIT ze nu beschikbaar stelt of niet, ze zal toch ook op andere plaatsen opduiken.
Wraak om Kraak.
Voor het boek en een reeks voorpagina-artikels voor een krant werd naar verluid een voorschot van 750.000 dollar betaald, wat Markoff en Shimomura onderling zouden verdeeld hebben. Hierin werd Kevin Mitnick voorgesteld als een hacker die een bedreiging was voor de samenleving, met een indrukwekkende kerfstok. Hijzelf vindt dat hij door deze mythische voorstelling zwaar benadeeld is. Uiteindelijk bestaat de aanklacht uit veel minder zware zaken dan hem in de media worden toegedicht, en hij nooit echte schade heeft aangericht. Hij zit nu al vier jaar vast, en het ziet ernaar uit dat hij een overeenkomst zal moeten tekenen om geen digitale apparaten als een computer en een gsm aan te raken voor de eerstvolgende jaren. Iets wat hem ook onmiddellijk zou broodroven. Er werd 9 Gigabyte bewijsmateriaal ingebracht tegen Kevin.

Foutje? Geen probleem voor Microsoftgebruikers.
Voor de komst van de i-mac was het beste nieuws sinds lang bij Apple dat het kantoorsoftware pakket Office 98 door Microsoft zou uitgebracht worden voor de Mac. Het was een van de elementen van een grotere overeenkomst waarbij Apple ook geld toegeschoven werd. Microsoft probeerde als wederdienst een aantal van zijn eigen standaarden door te drukken op het Mac platform, zoals zijn browser IE. Met het huidige succes van de i-mac heeft de deal Ms waarschijnlijk geen windowseieren gelegd, het is immers binnen het grafische Apple gamma het lichtere toestel, maar wel perfect geschikt voor kantoortoepassingen. Ondertussen is Apple toch niet zo gewillig gebleken, en liggen biede firma's vooral overhoop over nieuwe geluid en bewegend beeld-standaarden, en werd het duidelijk dat Microsoft niet van plan bleek de softwarelijn voor het Mac platform voort te zetten. Doordat de Office programma's herhaaldelijk in het nieuws kwamen vanwege allerlei mankementen, vooral inzake veiligheid, werden verschillende stukjes oplapcode ter beschikking gesteld. Deze dienden om het identificeren van de afkomst van een document uit te schakelen, fouten te verbeteren ivm het gebruik van harde schijfruimte oa van buitenaf, en samenwerkingsproblemen met het besturingssysteem Mac OS 8.5 op te lossen. Door met een browser op de Microsoft website te kiezen kan je de verbeterde stukken software naar je eigen computer kopieren. Toen de Mac gebruikers met hun Netscape probeerden die kopie te maken, bleek dat echter niet te lukken. Na een reeks klachten van gebruikers, verklaarde een Microsoft woordvoerder dat ze er zich niet van bewust waren, en dat het met de Microsoft browser geen probleem was. Ze zeggen ook dat de fout wordt opgelost.


Melissa-virus wel.
Hoewel Microsoft beweert dat hun Office-Explorer-Outlook de facto standaard is geworden door de vrije keuze van de gebruiker, heeft de werkelijkheid bewezen dat dit niet alleen maar ten voordele van de gebruikers is. Heel wat computergebruikers die nog nooit van netiquette gehoord hebben sturen een tekst-attachment steevast als Word document, liefst (nog de allernieuwste versie). Dat gebruikers met een oudere versie de tekst niet kunnen lezen, ontgaat hen, en gebruikers van andere tekstverwerkers tellen al helemaal niet meer mee, wat tot heel wat frustratie leidt.
Een biologische soort die zijn variatie verliest omdat andere varieteiten worden uitgeroeid ten voordele van 1 overblijvende, wordt natuurlijk zeer kwetsbaar voor veranderingen in het milieu of ontstaan van nieuwe ziektes. Ook in de softwarewereld heeft dit fenomeen zich nu doen voelen. Toen vorige week Melissa, een virus speciaal voor de standaardsoftware geschreven, zich een weg baande over het internet (Where do you want to go today?), sloeg de paniek toe. Duizenden gebruikers kregen een mailtje binnen, dat als ze erop klikten, een tekst bleek te bevatten die op dat ogenblik doodleuk werd voortgestuurd naar de eerste 50 e-mail adressen van de gebruiker. Door dit exponentiele effect werden ondertussen waarschijnlijk al ruim honderdduizend bedrijven getroffen, die door deze e-mail explosie hun mailserver zagen crashen, of net op tijd konden uitschakelen. Er lijkt weinig onderscheid te zijn tussen bedrijven, overheidsinstellingen en defensiesystemen. Alleen wie niet met Word en Outlook werkt, blijft gevrijwaard. Microsoft zegt dat er aan het probleem wordt gewerkt.
Door in computersystemen het spoor in de omgekeerde richting te volgen, heeft de FBI ondertussen in New Jersey de vermoedelijke verspreider gevat. Wie het virus eigenlijk geschreven heeft lijkt nog niet vast te staan, maar de anonimiteit van het internet is wel gerelativeerd. Zijn motivatie is nog niet duidelijk, en mogelijk was het effect ook veel sterker dan hij verwachtte. Hij liet het virus bv geen gegevens beschadigen in de computer van de ontvanger, alleen de verspreiding zelf zorgde voor problemen bij de electronische postkantorens. Aangezien het virus nu wereldwijd is uitgezaaid wordt verwacht dat na korte tijd mutaties zullen opduiken.
Woensdag Webgang: 31/03/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Vrijheid van besturingssysteem
VMWare is een "startup" bedrijf in California, dat ontstaan is in 1997, toen onderzoekers van de universiteit van Stanford software begonnen te ontwikkelen onder die naam. Onder de oprichters Mendel Rosenblum, een informatica prof in Stanford, en twee graduaat studenten, Eduoard Bugnion en Scott Devine, en Edward Wang van de universiteit van California. De VMWare software moet toelaten om verschillende besturingssystemen te gebruiken op een typische pc. Normaal start de pc in het besturingssysteem dat geinstalleerd is. Ook nu kunnen bepaalde kombinaties al, als je bv een primaire partitie maakt voor dos met daarop windows, en een secundaire met bv Linux. Dan moet je vanuit dos de Linux sessie opstarten door middel van een speciaal programma, bv "loadlin". Ook de goede oude Novell server software werkte door eerst op te starten onde dos, en van daaruit het besturingssysteem te starten. Je moet er dus wel meer dan doorsnee technische kennis voor hebben. De meeste gebruikers zaten dus vast aan hun meegeleverde windows. Van VMWare werd een testversie verspreid, en op termijn willen ze in staat zijn om Linux, Windows 95 en NT, IBM OS/2, Sun Solaris, en BeOs, allemaal platformen voor de intel processor architectuur. Het is hier wel degelijk de bedoeling de systemen naast elkaar te installeren, waarbij ze, desnoods tegelijk naast elkaar kunnen werken als je een krachtige computer hebt. Dat betekent dat als een programma in het ene systeem, eventueel met systeem en al, crasht, dat geen uitwerking heeft op het andere werkende besturingssysteem en programmas. Dit in tegenstelling tot een emulator, waar een programma doet alsof het een ander besturingssysteem is, en dus trager en minder stabiel is. Er werken 24 personen bij dit nieuwe bedrijf, dat het grootste deel van de verkoop via het internet wil doen, en door licenties met grote bedrijven. Ze denken aan software ontwikkelaars, helpdesk medewerkers, maar ontvingen al veel intersse bij gewone gebruikers, die bv Linux naast hun windows willen draaien. Diane Green, voorzitster van VMWare, richtte vroeger mee VXtreme op, een internet video bedrijf, waar Microsoft in 97 ongeveer 75 miljoen dollar voor bood. Een deel van dat geld en opgedane kennis stak ze in dit project, dat er nu juist voor zorgt dat er naar Microsoft gemakkelijker andere besturinssystemen kunnen gebruikt worden.


Amerikaanse senaat bemoeit zich met jaar 2000
In de Amerikaanse senaat werd door de republikeinen een voorstel van wet ingediend om high-tech bedrijven te beschermen tegen het jaar 2000 probleem. Voor die bedrijven is het probleem dat er heel wat processen zullen aangespannen worden om de verantwoordelijkheid en de schadevergoeding te bepalen bij het in de fout gaan van hun produkten door de milleniumfout. Enerzijds zou er een sperperiode ingelast worden van 90 dagen, en schadeclaims zouden beperkt worden tot 250.000 dollar tov het bedrijf, en tot 100.000 dollar tov verantwoordelijke personen. Ook de voorwaarden om schade te claimen zouden verstrengen. Vooral de duizenden computerbedrijven zouden dit wetgevend initiatief steunen. Het ministerie van justitie waarschuwt echter dat de wet vraagt naar misbruik, en dat ze de inspanningen ondermijnt om informaticatoepassingen jaar 2000 klaar te krijgen. De democraten zijn van plan om amendementen in te dienen om de consumentenrechten te verzekeren.

Wordperfect Revival?
Volkswriter, Word, Wordperfect 4.2 zal veel computergebruikers nog bekend voorkomen als de naam van de eerste dos-tekstverwerker die ze op de pc gebruikten. Er volgde van WP een versie 5.0 en 5.1. Daarin kreeg je bv menu's bovenaan het scherm die je met de muis kon bedienen, spellingscontrole enz. Het was ongetwijfeld de standaard in de dos wereld. Maar ondertussen was Windows aan zijn opmars begonnen, en WP¨slaagde er niet in om snel een Windows versie te ontwikkelen. Daar is de alleenheerschappij van Word for Windows begonnen, nu ook gewoon Word genoemd. Er is wel een Wp for windows versie 5.1 verschenen, en daarna een goede WordPerfect versie 6, die zowel voor Windows als voor dos is uitgebracht, maar op dat moment al ingehaald werd door Word. Het bedrijf WordPerfect werd dan overgenomen door Novell, gespecialiseerd in besturingssystemen, die dachten op die manier de concurrentie met de gebruikerssoftwarepakketen van Ms aan te kunnen. Helaas liep het slecht af, er kwam wel een versie 7 uit, en een kantoorbundel met database en andere tools, maar niet sterk genoeg om tegen Ms Office op te kunnen. Novell werd ondertussen bedreigd op zijn oorspronkelijk succesdomein, serversoftware, en verkocht de tekstverwerker aan Corel Corporation, die op dat moment een succesverhaal met CorelDraw beleefden, en zich ook met andere software op de markt wilden begeven. Ze brachten een versie 8.0 uit, die ook in een kantoorbundel aangeboden wordt, maar de achterstand is zodanig groot geworden dat er niet meer gerekend kan worden op de trouwe WP klanten. En Corel kwamen tegenover MS te staan. Dat benadrukten ze nog door openlijk steun te betuigen aan JAVA, waarvoor ze een JAVA versie van hun software maakten op het moment dat MS java tegenwerkte. Dat brak niet echt door, mogelijk omdat het te traag werkte op java, en omdat de client/server ideologie niet genoeg aanhangers kreeg. Onlangs kondigden ze aan de tekstverwerker WordPerfect voor het Linux platform te ontwikkelen en gratis beschikbaar te stellen. Dat leek een goede zet in de strijd tegen Ms, tot er geruchten opdoken dat Ms zijn office produkten zou beschikbaar maken op Linux. Het laatste nieuws lijkt echter nog eens goed nieuws te zijn voor WordPerfect: er is een overeenkomst gesloten met een hardwarefabrikant om WP bij hun computers te leveren. Vooraf installeren van software is een veelgebruikte praktijk, en men hoopt dat de klant dan deze software begint te gebruiken als standaard voor zijn werk, in plaats van andere te kopen en te installeren.
Woensdag Webgang: 24/03/1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Postsorteercentrum ingestort.
De e-mail gebruikers van de internetverbinding van IBM in de VS stelden een onderbreking vast in de aanlevering van hun e-mail. Van 10 tot 13 of 14 maart is de ontvangs van mail verstoord.
IBM gaf toe dat op 10 maart hun "pop4" mail server in Schaumburg (Illinois) een technisch defect ondervond. De storing duurde 6 uren, en IBM zette de e-mail abonnementen over naar een reserve computer. De onderbrekingen traden tussendoor nog op tot 14 maart, waarschijnlijk omdat IBM de defecte computer weer probeerde te starten. Op IBM's webpagina met de netwerk toestand verscheen donderdag een bericht, waarin gezegd werd dat alle post afgeleverd zou worden, alhoewel sommige post op het defecte toestel kan vastzitten. Die zal alsnog bezorgd worden.
IBM heeft ongeveer 1 miljoen klanten voor zijn internet diensten. Voor de e-mail hebben ze 6 servers, dus gemiddeld zo'n 166 duizend e-mail klanten per server.
Heel wat klanten maakten zich niet alleen zorgen over het technisch falen van het systeem. Ze zijn ook boos over de reaktie van IBM. Dat gaat van late en ontwijkende antwoorden, het niet geven van informatie over de werkelijke toedracht, tot het opkuisen van newsgroups. Er waren op betreffende berichtensystemen nogal wat klachten van gebruikers geplaatst.

Buitenwipper bij WebPortaal.
In november 1998 kocht AOL voor 4,2 "billion dollar" Netscape, eigenlijk een fusie door een aandelenoperatie. Om de ongeruste werknemers van Netscape te doen blijven kregen ze een extra maandloon beloofd. De medeoprichter Marc Andreessen bleef en werd "Chief Technical Officer" bij AOL. Andere werknemers verlieten het 5 jaar jonge bedrijf en richtten zelf nieuwe bedrijven op.

Internetkunst wedstrijd.
VDAB schrijft een wedstrijd uit voor zijn tiende verjaardag. De bedoeling is een werk in te zenden (scenario en htmldocumenten), dat als thema heeft "mens en werk in het nieuwe millenium". Vijf bekroonde werken worden uitgevoerd en komen in een virtuele galerij op de site van de VDAB. De prijzen bedragen tot meer dan 100.000 Bfr /2.500 Euro.

Be a winner.
"Be Inc." heeft een contract getekend met Fujitsu Computers om het BE besturingssysteem vooraf te installeren op hun computers. Er is een speciale optie ingebouwd die de gebruiker bij het opstarten de vraag stelt of hij met Windows of met Be wil starten. Het heeft heel wat moeite gekost om tot zo'n overeenkomst met een computerbouwer te komen, omdat MS een omstreden politiek voert waarbij druk wordt uitgeoefend om alleen hun programma's te installeren. Vooral in de Europese en Aziatische markt lijkt daarom een alternatieve mogelijkheid te blijven voor andere besturingssystemen.
Linux voorgeinstalleerd op Dell
Het bedrijf beweert al geruime tijd Linux te installeren voor de groter klanten, als die erom vragen, en is daarmee een van de eersten om servers en werkstations met Linux te leveren. Ze gebruiken daarvoor de RedHat 5.2 OEM System Builder Edition, die drivers bevat voor SCSI en grafische kaarten.
Alhoewel het besturingssysteem gratis is, vraagt Dell 20$ voor installatie van Linux op een werkstation, en 99$ op een server. Verdere ondersteuning is daarbij niet inbegrepen.
Linux is vooral bekend om zijn stabiliteit. In het CERN, het Europees laboratorium voor deeltjesonderzoek, wordt Linux gebruikt op een groep van 30 computers, ieder uitgerust met 2 processoren. Deze opstelling draait een simulatieprogramma dat het ontstaan van het universum onderzoekt. Het draait nu al een jaar lang, 24 uur per dag.

Klokhuis onthuld.
Apple begon vorige week met het verdelen van zijn serverbesturingssysteem, OS X "Mach" genoemd, en kondigde aan om de microkern daarvan beschikbaar te stellen in de vorm van broncode. Die zou te downloaden zijn van de website. Programmeurs kunnen de kern dus wijzigen op de manier die ze willen, zolang ze de wijzigingen maar publiek maken. Aangezien Apple nogal wat gebruikers heeft in het onderwijs, bieden ze hiermee onderwijsinstellingen een mogelijkheid om bij hun platform te blijven, en het aan te passen aan eigen gebruik. Ook is het de eerste stap van Apple in de wereld van de server besturingssystemen. In januari werd het systeem aangekondigd aan 999 dollar, maar nu wordt gesproken van 499 dollar. (ong 19.000 Bfr)

Prijzen-schijnbeweging.
In Belgie bestaat 20% van al het telefoonverkeer uit internetverkeer, wat misschien verklaart waarom er zoveel wijzigingen optreden in de politiek daaromtrent. Zo herinneren we ons de wijzing van bellen naar de aanliggende zone voor gelijkblijven tarief, waardoor heel wat inbelcentra van providers werden aangepast, en dus ook de klanten de instellingen moesten aanpassen op hun computer.
Sinds kort maakt Belgacom een onderscheid tussen een telefonische verbinding naar een internetprovider en een andere telefonische verbinding. Er is ook een nieuw idee om een directe internettoegang op een telefoonnummer te creeren, waarbij je het internetgebruik mee aangerekend krijgt met het telefoongebruik, met een prijs schommelend volgens piek en daluren. Tevens wil Belgacom 078 nummers introduceren, die voor de gebruiker een goedkoper tarief hebben. Maar het zijn de internetproviders die daar aan de andere kant voor zullen moeten betalen.

Free Kevin Mitnick
De zaak rond Kevin Mitnick is een van de vreemde voorbeelden van het gedrag van het rechtsapparaat in de VS. Hij is nu 35 en zit vier jaar in de gevangenis zonder proces, voorarrest zeg maar. Hij heeft uiteindelijk beslist om schuldig te pleiten voor computermisdaden. Er worden hem 25 feiten ten laste gelegd, waaronder het gebruiken van computers om creditcard nummers te stelen, en voor miljoenen dollars software. In 1996 pleitte hij onschuldig op alle aanklachten.
In 89 was hij al veroordeeld voor het ontvreemden van computerprogramma's, en het inbreken in bedrijfsnetwerken, waarvoor hij 8 maanden uitzat. In 96 kreeg hij 22 maanden voor het in bezit hebben van meer dan 15 maanden voor het in bezit hebben van "ongeoorloofde toegangsmiddelen", waaronder bv verstaan wordt gekraakte telefooncodes.
Het feit dat Kevin zolang effectief vast zat gedeeltelijk zonder veroordeling, maakte heel wat reaktie los in de VS. Dat ging van oproepen op een sticker op de achterruit van de wagen, tot kraakacties van sympatiserende hackers. Zo braken ze in december 97 in op de site van Yahoo, en eisten de vrijlating van Kevin, een bericht dat 15 minuten standhield voor de beheerder optrad. Er zijn verschillende boeken over hem verschenen, en er wordt ook een film verwacht..
Woensdag Webgang: 17/03/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Internet Radio
Er duiken steeds meer radio's op op het internet. Omdat het een nieuwe techniek is, zijn het meestal gespecialiseerde uitzendingen. Er komen zowat 50 radio's bij per maand in de VS. Ook politie en brandweer zenden uit via het net, en zelfs sommige controletorens zijn via het net te beluisteren. Centraal heeft zelf een experiment achter de rug, maar beschikt op het moment niet zelf over de infrastruktuur en het geld om uit te zenden op het net.

Gemakkelijker software omzetten naar Linux

Cygnus Software kondigde nieuwe GnuPro hulpmiddelen aan waarmee het eenvoudiger zou worden om toepassingen verregaand compatibel te maken met Windows programma’s. GnuPro bevat een aantal hulpmiddelen om programma’s, die in C geschreven zijn, te compileren naar het Linux platform. Oorspronkelijk waren de Gnu tools eigendom van de Free Software Foundation. Cygnus heeft de tools verder uitgebreid, en biedt er ook ondersteuning voor.

Corel gaat die technologie gebruiken om meer toepassingen om te zetten naar Linux. Vroeger al werd aangekondigd dat WordPerfect 8 zou beschikbaar gesteld zou worden voor Linux.


Dubbele nominatie voor Big Brother Award.

De Pentium III chip van intel is omstreden wegens het ingebouwde serienummer, dat door programmas , over internet bv, opgevraagd kan worden, en een computer uniek identificeert. Een ongeruste gebruiker van een huidige pentium II chip ontdekte echter dat zijn chip ook een identificatie code had.

Intel gaf vorige week toe dat het systeem van een opvraagbaar serienummer reeds ingebouwd werd in sommige Pentium II processoren, namelijk de "mobile version". Dit om de produktielijn te testen die moest dienen voor de produktie van de Pentium III. Normaal werd het circuit met dat nummer dan weer onbruikbaar gemaakt voor de chip buitenging. Maar op 1 produktielijn ging iets fout, en bleef het nummer bestaan. In principe was het niet de bedoeling om het reeds te introduceren op notebooks, en ze zullen een programmaatje beschikbaar stellen om het nummer "af te zetten", alhoewel er geen eensgezindheid bestaat over de absoluutheid daarvan.

Op internet doken al verschillende geruchten op over programma’s die het serienummer kunnen uitlezen. Zero Knowledge Systems creeerde bv een programma dat het nummer uit de processor leest, en op de harde schijf bewaart als cookie, waardoor een webserver het kan lezen van de surfende computer. Een Duitse programmeur had in februari in minder dan een dag tijd een programmaatje gemaakt dat de leesbaarheid van het nummer aan of af zette.Bijkomende Windows 98 versie?

Na het uitkomen van een "major release", verschijnt meestal een update of "service pack" met een aantal kleine aanpassingen en verbeteringen, soms ook te downloaden van het internet, en voorgeinstalleerd op nieuwe computers. Zo ook met Windows 98, alhoewel het ernaar uitziet dat het eerder om een andere uitgave gaat, waarvan de naam nog niet bekend is, maar voorlopig "second edition" wordt genoemd. Het is enigszins verwarrend, want er werd voorheen alleen gesproken van Windows 2000, gebaseerd op een NT kern.Spelletjescomputer laat pc achter.

De volgende generatie spelcomputers zal met een 128-bit processor werken, en daardoor 3 maal sneller zijn dan een huidige Pentium III, zal een grafische chip hebben die 2 keer sneller is dan de huidige Silicon Graphics, een DVD lezer die nu nog niet standaard is in PC’s, en misschien zelfs een mogelijkheid tot internetconnectie, en dus een browser. Nochtans is Sony bang dat de playstation 2, met die mogelijkheden, te ver afwijkt van het eigenlijke doel: een spelletjes console voor de TV. Van de vorige versie werden 50 miljoen stuks verkocht. De beslissing om bv DVD te integreren kan verstrekkende gevolgen hebben, want het zou ook een grote markt creeren voor de audio en video afdelingen van het bedrijf. Ondertussen is Connectix Playstation emulator voor de G3 Macintosh beschikbaar. De ontwikkeling van de Windows versie werd tijdelijk opgeschort vanwegen een proces dat Sony Connectix aandeed.

Woensdag Webgang: 10/03/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Het slot op de muziek:
De muziekindustrie in de VS richtte een organisatie op, SDMI, die belast werd met het creeren van een digitaal muziekformaat dat piraatbestendig is. Vorige week kwamen daarvoor meer dan 50 vertegenwoordigers van de muziekindustrie, consumentenelektronica, en verdelers die het internet gebruiken, voor het eerst bij elkaar. Door de druk van de tijd stelden ze snel een specificatie op voor draagbare spelers. De eerste bekommernis was de technische richtlijnen klaar krijgen tegen juni, zodat de eerste produkten op tijd klaar kunnen zijn tegen kerstmis. Maar misschien hebben ze het tempo te hoog gemaakt. Er wordt namelijk ook aan een lange termijn oplossing gewerkt naar midden van het jaar 2000. Waarschijnlijk zal die niet compatible zijn met de nu ontwikkelde standaard. Er zouden een groot aantal variaties van handel in digitale muziek voorzien worden, waarbij je bv de muziek "volledig koopt", of een soort huurformule, waarbij je de muziek tot een bepaalde datum kan spelen, of een bepaald aantal keer. En de bedenkelijkste vorm wordt het inbouwen van sponsoring in de digitaal verdeelde muziek, die dan gratis beschikbaark komt. Ongeveer over een week wordt een tweede bijeenkomst gepland. Ondertussen zijn MP3 spelers op de markt zonder beperkingen, waarvan RIO, de 30 tot 60 minuten internet-muziekspeler, de bekendste is. Een woordvoerder van de SDMI gaf toe dat ze eigenlijk een jaar te laat zijn begonnen met hun werk.

Big Brothers Awards
Een mensenrechten groepering "Privacy International" genaamd, kondigde aan dat ze een prijs toekennen aan diegenen die het meeste moeite doet om in te breken op de privacy van het individu. Eerste kandidaat lijkt in ieder geval Intel te zijn met zijn identificatiekode in zijn Pentium III processor.

China in zicht
Het aantal internetgebruikers in China zou dit jaar verdubbelen volgens voorspellingen. Al lang kijken fabrikanten halsreikend uit naar deze gigantische nieuwe markt. Maar er wordt nogal wat gekopieerd tot hun grote ergernis. Microsoft won bv pas een proces tegen software piraten, waarbij die veroordeeld werden tot het betalen van zo'n 91.000 Euro (3,5 miljoen Bfr.).

Weer een Big Brother Award.
Microsoft gaf zondag een foutje toe in zijn Windows 98 software. Een gebruiker die zijn software officieel registreert via het net, maar in de keuze opgeeft om geen gegevens over zijn computer mee te sturen, merkt niet dat een uniek hardware identificatienummer wordt opgestuurd. In de volgende "update" zou het probleempje verholpen zijn. Microsoft zei bekommerd te zijn over de privacy van de gebruikers, en maakte ook bekend dat ze de het koppelen van een identificatienummer aan Word en Excell documenten in "Office 97" zullen uitschakelen. Maar de programmeur die het "foutje" ontdekte, denkt er anders over. "Ik denk niet dat dit een foutje is, ik denk dat het de bedoeling is". Hiermee kan MS een database opbouwen met de machinenummers, en zou het mogelijk maken na te trekken waar computerdocumenten vandaan komen. MS beweert dat ze de gegevens alleen gebruiken als gebruikers bellen voor technische bijstand. Ze ontkennen ook dat ze de gegevens zouden gebruiken om illegale softwarekopieen op te sporen. "De meeste mensen begrijpen helemaal niet hoe een computer werkt, en zijn daarom overdreven achterdochtig", verklaarde een woordvoerder.

Anonieme roddels op bulletin board.
De website van Yahoo! heeft o.a. een diskussieforum waarop allerlei gebruikers hun commentaar kunnen uitwisselen, ook anoniem door gebruik te maken van een schuilnaam bij het inloggen. Recent misbruik leidde tot een rechtzaak. Zo was er een onjuist bericht dat de oprichter va een bedrijf zou gearresteerd zijn wegens fraude, wat mogelijk bedoeld was om de aandelenkoers van dat bedrijf te kelderen. In een ander geval werden werknemers beschuldigd technische en financiele bedrijfsgeheimen te hebben gelost op het bulletin board. Yahoo! reageerde dat de mensen de financiele babbalbox van Yahoo! niet zo serieus moesten nemen als de Wall Street Journal. Ze zullen de namen alleen vrijgeven als ze daartoe gedwongen worden door de rechtbank.

Computers beinvloeden mode
Het invoeren van kleurtjes door de i-mac was een grote verandering in de computerwereld. Die vindt nu zijn afstraling in de modewereld, waar in de lentecollectie van Bloomingdale, New York City, de kleuren werden overgenomen.
Woensdag Webgang: 03/03/1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

i-cab niet alleen op i-mac.
Op een jaar tijd ontwierpen aan de universiteit enkele vrienden de code voor een browser. Alhoewel aanvankelijk de nood aan een browser klein geworden leek, is het project nu uit de koelkast gehaald. Het is de bedoeling hem af te werken als een extra lichte browser, die vooral de nieuwe Mac-technologie moet ondersteunen. De browser zou beschikbaar worden als shareware.

FireWire lijkt lopend vuurtje.
Zes grote fabrikanten hebben hun onvoorwaardelijke steun toegezegd aan FireWire. Ze zijn van plan om een certifieringsgroep te vormen om de norm volledig vast te leggen. De naam FireWire staat voor de snelle digitale interface IEEE1394, die moet dienen om electronische toestellen met de computer te laten communiceren. FireWire is ontwikkeld door Apple, maar ook pc-fabrikanten zitten in deze groep van ondersteunende multinationals.

Goody bijt Apple
Op de website van de 16 jarige Canadese student Abdul Traya staat een foto van zijn hond, Goody. Op zich niets speciaal, maar Abdul kijkt erg op naar een bepaald model van computer en heeft er ook zijn website naar genoemd. Hij heeft een tijdje geleden officieel de bevestiging gekregen van de door hem aangevraagde domeinnaam www.appleimac.com. De hierin vermelde fabrikant is er niet gelukkig mee. Ze lazen er onder andere "Als ik groot ben wil ik FBI agent worden of rechter ..." en "Ik haat computers ..." en dreigen met een proces. De 16 jarige lijkt voorlopig nog niet onder de indruk, en heeft alvast een advokaat onder de arm genomen.

Spamverbod
Virginia, in de VS, is na California, de tweede staat waar het massaal sturen van ongevraagde electronische post, ook spam genoemd, verboden wordt. Deze manier van post sturen is heel gemakkelijk, maar brengt enerzijds veel ongemak voort, anderzijds veroorzaakt het heel wat kosten, en in het ergste geval leidt het tot computercrashes. Vooral service providers zouden gebruik kunnen maken van de nieuwe wet, en schadevergoeding eisen van 10 dollar per bericht of 25.000 dollar per dag, naargelang wat het hoogste is. In principe kunnen ook gebruikers daarvan gebruik maken. In de VS bestaat ook een wet op het sturen van een "junk-fax". Tegenstanders van de wet vinden ze overtrokken en een beperking van "freedom of speech", of recht op vrije meningsuiting.

Spelletjes en geld.
Verkoop van computerspelletjes is in de VS met 25 procent gestegen tot 5,5 miljard dollar vorig jaar. Online spelen op het internet is nog beperkt gebleven tot 5 procent van de inkomsten, omdat de infrastruktuur nog geen echt snelle interactie toelaat. Ondertussen heeft de overnamegolf ook in die sector toegeslagen. Vier vijfde van de inkomsten komen bij 20 bedrijven terecht, en er valt te verwachten dat er nog meer overnames volgen.

Het jaar van de pinguin.
Grote namen gokken op Linux, en denken daar natuurlijk ook munt uit te slaan. Intel investeerde in een bedrijf dat Linux verdeelt. Linux software moet immers draaien op computers, en daar zit een processor in. Hp zoekt een opening naar ISP's, waar Linux nu al ingeburgerd is. Netscape haalde de pers bij het vrijgeven van zijn broncode, volgens het Linux model. Infoseek merkte dat bij het downloaden van software, 13 procent Linux gebruikers waren. Universiteiten en studenten zijn meestal vertrouwd met de gratis maar stabiele web- en mail-servers op Linux systemen. Verschillende fabrikanten beloven Linux aan te bieden als systeem op hun servers.
De aandacht voor Linux zal nog toenemen door de beurs "LinuxWorld Conference and Expo", die gisteren gestart is in California. Er worden heel wat aankondigingen verwacht.
"We zien Linux als een betekenisvolle kracht in de industrie, die zal uitgroeien tot een belangrijke keuze in de markt van elektronische handel en internet dienstverlening." zei Wayne Caccamo, een woordvoerder van de pas door HP opgerichte Open Source Solution Operation. Ze gaan ook ondersteuning voorzien voor Linux op hun servers. Ze gaan daarvoor geen eigen ontwikkeling doen, maar gaan technische steun en apparatuur leveren aan "The Puffin Group", een groep van hoog niveau ontwikkelaars die een consulting groep hebben opgericht rond Linux. Ze gaan ook zorgen voor opleidingen en een database met gratis ondersteuningsinformatie. HP heeft ook een eigen Unix versie, die speciaal afgestemd is op hun eigen apparatuur. Vandaag raakte trouwens bekend dat HP in twee onafhankelijke bedrijven zou opsplitsen. Huidig voorman Lew Platt zou opstappen.
Op dit moment zouder er zo'n 7,5 miljoen computers Linux gebruiken, vooral voor servertoepassingen. De "kernel" is nu aan versie 2.2.0.

Anonieme vrijheid
Na de berichten dat Intel processors bouwt met een opvraagbare identificatiecode, hebben heel wat consumenten en organisaties hun bezorgdheid geuit, en er werden zelfs boycotacties gestart. Intel denkt dat het wel over zal waaien, blijft bij zijn politiek, en zal het systeem zelfs uitbreiden naar al zijn produkten. David Aucsmith, veiligheidsontwerper bij Intel, vindt dat juist de consument zelf een gevaar vormt; met al de mogelijkheden om teksten, programma's, muziek enzovoort met enkele toetsaanslagen te kopieren via het net. Daarom vindt hij het nodig dat internetverkeer getraceerd kan worden. Zo'n bericht op het net lokte weer een storm van reakties los. Ook software makers spelen in op de privacy gevoeligheid van de consumenten. Zero Knowledge heeft nu een programma gemaakt dat in testversie volgende maand te kopieren is. Het heet Freedom, en laat toe vijf anonieme identiteiten te creeren. Intel heeft ondertussen ook een "antitrust"-zaak boven het hoofd hangen. Nadat drie grote computerconstructeurs Intel aanklaagden woor schending van patenten, sneed Intel hen af van levensnoodzakelijke informatie voor ontwikkeling van Pc's.

Woensdag Webgang: 24/02/ 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Het proces: geheugenverlies en hard gelach.
Deze week kwam Dan Rosen op de getuigenbank. Hij is "general manager of new technology", en werd gevraagd te getuigen over de verstandhouding tussen MS en Netscape Communications. Eerst ontkende hij dat hij tussen 95 en 97 ooit het woord "browser" of "browser oorlog" gehoord had. Hij verklaarde dat MS geinteresseerd was om de technologie te delen, en ontkende dat Microsoft probeerde marktaandeel te winnen met Internet Explorer. Ze beschouwden Netscape als een mogelijke partner, en niet als een concurrent. Bij sommige verklaringen barstte pers en publiek in lachen uit. Daarna haalde Boies, de aanklager, een aantal bewijsstukken boven, waarvan een getiteld "Internet Direction", waarin de getuige ervoor pleit de controle over de desktop te verwerven, en Netscape van zijn leiderspositie als "client" te stoten. Op de vraag hoe Netscape aan die leidende positie was gekomen, antwoordde Rosen dat Netscape niet echt de bedoeling had om de markt te beheersen.
-"Waarom moest je ze dan VAN hun leiderspositie STOTEN?"
-"Leiderspositie overnemen, bedoel ik." -"Overnemen? Ze wilden het zo geven, je moest het gewoon maar aanpakken?" vroeg Boies ongelovig. -"Ja", antwoordde Rosen.
Rond het einde van deze week zou de ondervraging van de Microsoft getuigen worden afgerond. Daarna volgt een reces, en zal de rechtszaak terug hervat worden op 12 april.

Be
Een van de minder bekende besturingssysteem bouwers die last had van de Microsoft praktijken is Be. Zij hebben o.a. onderhandeld met Compaq over het vooraf installeren van hun besturingssysteem BeOS. Tijdens het proces zijn ze dan te weten gekomen dat Compaq, onder druk, informatie over Be heeft doorgespeeld aan Microsoft. De advocaat van een consumentenvereniging die de 6 grootste computercontstrukteurs aanschreef om te vragen de klanten de vrije keuze te laten tussen verschillende besturingssystemen, kreeg alleen van Dell Computer een formeel antwoord. De rest lijkt te bang om MS voor het hoofd te stoten. De oneerlijke concurrentie brengt Be ertoe ten einde raad de computerconstructeurs uit te dagen zijn besturingssysteem Be OS gratis te installeren. Daarmee zullen ze nu duidelijk stelling moeten nemen.


Onrust
Ballmer, een van de kopstukken van MS zou zich eind vorig jaar op een managersmeeting ongerust hebben gemaakt over een aantal evoluties. Hij vindt dat er werk gemaakt moet worden van de planning, van prioriteiten uitstippelen, en van de ontwikkeling. Op dit moment voert men vooral een strijd om produkten buiten te krijgen en de werkdruk de baas te blijven. Hij vond dat zowel het besturingssysteem Windows als het recent opgerichte Microsoft Network MSN, probleemgevallen zijn. Het eerste vanwege de onduidelijke plannen over het laten samenkomen van de windows versie met de NT versie. Daarbij zijn voortijdig bijna alle programmeurs van de ene groep naar de andere getransfereerd, waarna men tot de ontdekking kwam dat men toch nog een tussenversie van Windows wil laten verschijnen alvorens volledig op NT over te stappen. De laatste vanwege de steeds veranderende ideeen over MSN. Er gaan al lang geruchten dat de werkdruk bij Microsoft te groot zou zijn. Niet alleen doen er op het internet grapjes de ronde over onbevredigde partners van MS werknemers, maar ook in de gebreken van software die uitkomt zijn de problemen zichtbaar. Ook het beleid heeft daartoe bijgedragen. De software is zo overdadig beladen met allerlei bijkomstigheden, denk maar aan de gehate paperclip-filmpjes, dat de gebruiker enerzijds verloren loopt, en zich anderzijds vragen begint te stellen over de noodzaak van dit alles. Dit leidde onder andere tot twee nieuwe rechtszaken, door prive personen aangespannen, en de "Windows Refund" akties, van klanten die geen Windows op hun computer willen, en er ook niet voor willen betalen.Woensdag Webgang: 17 02 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
AMD 3D:
Onlangs zakte het aandeel van AMD nog nadat ze verwittigden verlies te zullen lijden in het eerste kwartaal. Maar spelontwikkelaars hebben nu een lange lijst van spelen gepubliceerd die gebruik maken van AMD's 3DNow technologie. Voor AMD is het een aanmoediging om door te gaan met hun 3D technologie. Intel wordt verwacht hun Katmai en SIMD uitbreidingen in te bouwen in hun nieuwe Pentium III processor, die over enkele weken uitkomt. Een mogelijkheid voor AMD zou ook zijn een licentie te nemen op die technologie van Intel, zoals ze deden met de MMX instructieset. Dat was wel een modeterm geworden, maar er waren maar weinig toepassingen die er echt gebruik van maakten. AMD's 3DNow technologie bestaat uit 21 instrukties die men overeen is gekomen met National Semiconductor en Integrated Device Technologies, met het doel 3-D en multimedia op de computer te versnellen. Binnen enkele weken komt AMD's nieuwe K6-3 processor uit, waarop meer geheugen zit, en die door de bestaande ondersteuning onmiddellijk toepassingen heeft.

Het Proces: MS in de verdediging.
Een van de argumenten van Microsoft in verband met de verspreiding van de browsersoftware, was dat Netscape zijn vrije verspreiding kende via het net, en dat het daarom geen bedreiging was dat MS zijn browser meeleverde met Windows, of er zelfs in inbouwde. Uit hun eigen onderzoeksdocumenten bleek echter duidelijk dat het downloaden van browsers maar een futiliteit betekent. Tevens toonden cijfers aan dat het downloaden van IE afnam, dat van Netscape Navigator gelijk bleef, maar dat het marktaandeel van IE wel tot 48 procent opliep en dat van Netscape op 7,4 procent terugviel.
De verdediging van Microsoft is nu zowat halfweg in het al 15 weken durend proces. Ondertussen maken de aanklagers zich op om te bedenken wat er moet gebeuren als ze het proces winnen. Er zijn een viertal ideeen.
Ten eerste zou men het bedrijf in verschillende evenwaardige stukken kunnen opsplitsen, waarbij ieder stuk een kopie krijgt van de kennis van het huidige bedrijf. Een voormalig rechter stelde voor het bedrijf op te splitsen in drie mini-microsoftjes, een vertikale verdeling dus.
Ten tweede zou men een onderscheid kunnen creeren tussen de ontwikkeling van het besturingssysteem, en de ontwikkeling van gebruikssoftware. Om aldus het bedrijf horizontaal op te splitsen in twee delen, moet het wel duidelijk zijn wat bij het besturingssysteem hoort, en wat toepassingssoftware is, en deze vage grens is nu al een probleem.
Een derde mogelijkheid is dat men Microsoft verplicht zijn broncode in licentie te geven aan concurrenten. Dit laat echter de deur open tot discussie over de voorwaarden en de prijs van de licenties. Ook welke code op welk moment wordt gegeven, en later, wat er met de code gebeurt, kan aanleiding geven tot oneindige discussies.
Ten vierde zou de rechter het verbod kunnen opleggen om bepaalde praktijken, die door de overheid als illegaal beschouwd worden, verder te hanteren. Daarbij is het goed te weten dat de overheid in 95 al een aantal dingen had verboden, en daarover een akkoord had met Microsoft, om hen dan in 97 voor de rechter te slepen wegens het niet naleven van die akkoorden.
In het iets eenvoudigere proces tussen Sun en Microsoft wegens schending van de overeenkost over Java, werd MS op 17 november 98 veroordeeld tot het uitbrengen van een gewijzigde versie van Internet Explorer (met name de Java Virtual Machine).

Aandelen manipulatie
In heel wat technologiebedrijven krijgen kaderleden de mogelijkheid om aandelen van het bedrijf te kopen. Ze kunnen zelf beslissen hoeveel aandelen ze kopen, aan een bepaalde prijs. Het is geen uitzondering dat de aandelen van succesvolle bedrijven verdubbelen. De gelukkige koper van een groot aantal aandelen boekt een mooie winst als hij op het juiste moment verkoopt. Natuurlijk kan het ook zijn dat de aandelen zakken, en er zelfs geld op verloren is. Sommige bedrijven in de VS lijken echter vals te spelen. Ze voeren een herziening door, verkopen de aandelen aan een nog lagere prijs, een regeling met terugwerkende kracht, waardoor de kaderleden toch nog winst doen. De traditionele aandeelhouders zijn over deze praktijk niet te spreken. Zij komen natuurlijk niet in aanmerking voor een herziening. Uiteindelijk heeft een investeringsmaatschappij het initiatief genomen om in de algemene vergadering van General Datacom Industries een regel voor te stellen dat deze herzieningen door de directie moeten voorgelegd worden aan de aandeelhoudersvergadering. De stemming was krap, door de stemmen van de kaderleden-aandeelhouders tegenover de gewonene aandeelhouders die voor waren, het voorstel haalde toch een meerderheid. .

Terugstort dag.
Twee weken geleden maakten we gewag van een aktie van ontevreden consumenten, die een computer kochten met Windows besturingssysteem, terwijl ze een ander systeem willen gebruiken. Ze kunnen bv Linux installeren, maar het geld voor Windows, dat inbegrepen was bij de aankoop, willen ze graag terug, wat volgens de kleine lettertjes ook kan. Ze startten op de website van The Noodle een "Windows Refund Centre" met een praktische beschrijving hoe je je geld terug kan krijgen. Dat kende zo'n groot succes dat de werking van "the Noodle", in het gedrang kwam, en er een aparte site moest gestart worden.
Alhoewel een enkeling erin gelukt is, blijken constucteurs niet erg geneigd om op het verzoek tot terugbetaling in te gaan. Een van de mogelijke problemen is dat de prijs die ze betalen aan Microsoft voor een voorgeinstalleerde Windows geheim is. Don Marti organiseerde nu een Windows "Refund Day". Een groep aktievoerders trok naar het kantoor van Microsoft in Foster City, California. Toen ze met de lift de 9e verdieping bereikten, bleken de deuren vergrendeld. Uiteindelijk kwam wel een vertegenwoordiger naar beneden. Op de parking kwam hij uitleggen dat de ontevredenen zich maar moesten wenden tot de computerverkoper. Verschillende aktievoerders waren het daar niet mee eens. Voor velen gaat het niet over die enkele tientallen dollars, maar is het een principiele zaak: ze vinden dat Microsoft geen recht heeft hen met deze koppelverkoop op te zadelen. Een aktievoerster die erin geslaagd was 26 dollar terug te krijgen, droeg een bord met de slogan "What part of 'REFUND' don't you understand?", daarmee verwijzend naar de ontwijkende antwoorden van Bill Gates in de ondervraging tijdens het lopende proces.
In New York City logeerde een groep linux-sympathisanten en advocaten in een hotel aan de overkant van de straat van het Microsoft kantoor. Ze kochten in de buurt een nieuwe computer, en stelden vast dat de licentieovereenkomst voor het gebruik van de Windows-software onzichtbaar in een gesloten verpakking zat. Meestal staat in die overeenkomst dat je de overeenkomst aanvaardt door het openen van de verpakking. Ze verwijderden de voorgeinstalleerde Windows van de computer, en brachten de ongeopende pakjes disks naar de overkant van de straat. Ze werden afgescheept door een pr-verantwoordelijke van Microsoft, vergezeld van geuniformeerde bewakers.

Belastingen browsen.
In Belgie laten veel belastingsplichtigen hun belastingen berekenen via vrienden of kennissen, via de bank, of thuis met een softwarepakket. In de VS is dergelijke software een miljoenenmarkt, er wordt geschat dat 8 miljoen aangiften met de computer werden voorbereid. Dan is het nog maar een kleine stap naar een berekening via het internet. Op verschillende websites worden berekeningen aangeboden, voor prijzen tussen de 10 en 20 Euro, tot zelfs gratis. In het ene geval liggen er mogelijk mooie inkomsten in het verschiet, en ook gratis brengt op. Denken we maar aan de moeite die Web Portalen doen om bezoekers op hun pagina te krijgen, gedreven door reklame inkomsten. Een groot aantal gebruikers doet de snelheid van de belastingsberekening dalen, maar komt misschien ten goede aan de anonimiteit. Denkende aan de toestroom aan de brievenbus op de Italielei op de laatste avond, zou het wel eens kunnen dat ook de websites het begeven tijdens de laatste dagen.
Woensdag Webgang: 10 02 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Koyaanisqatsi: wereld in beweging.
De cult-film Koyaansiqatsi beleeft een comeback. Voorbije zondag werd de volledige film op het internet uitgezonden. Helaas kon niet iedereen de film bekijken, het ging hier meer om een demonstratie, gekoppeld aan de jaarlijkse beurs "Multicast Summit". In een speciaal uitgeruste zaal konden de bezoekers de uitzending bekijken, maar in principe was dat ook van thuis of het werk mogelijk. Op voorwaarde dat je provider technisch klaar was voor de "IP-multicast"-techniek, waarvan gebruik gemaakt werd, voor de anderen was ook en versie van lagere kwaliteit beschikbaar. "IP-multicast" is een set van protocols die het mogelijk maakt om goede kwaliteit video en audio bestanden over het internet te zenden, zonder het hele netwerk op te stroppen met grote bestanden die naar iedere kijker moeten verzonden worden. (zoals nu het geval is bij audio). Het komt erop neer dat de zendinstallatie slechts 1 enkele kopie van het bestand moet doorsturen, die dan op een intelligente manier wordt vermeningvuldigd in het netwerk zelf. Het blijft natuurlijk een zware belasting, ook voor je modem. Een 56K modem zal geen spectaculair bewegend beeld opleveren, en dus spreken we eigenlijk over de internetverbinding via de kabel. De maximum capaciteit daarvan worden nu dikwijls niet benut.

"Victoria's Secret" bewogen lingerieshow.
De firma "Victoria's Secret" hield een lingerie-modeshow, die live werd uitgezonden op internet. Broadcast.com verzorgde vorige woensdag de uitzending op het internet, en meldde dat al zeer vroeg op de dag kijkers inlogden. Voor de eigenlijke live-show begon, werden stukjes uit vorige shows vertoond, afgewisseld met videoclips. Er waren al piekmomenten van 50.000 kijkers geregistreerd voor de show startte. De eigenlijke show was gepland om 19:00, maar zoals het een goede show betaamt, startte hij een half uur later, omdat de voorbereidingen iets uitliepen. De modeshow zelf duurde zo'n 15 minuten, en haalde kijkcijfers tot zo'n 1,5 miljoen, mogelijk 2 miljoen. Deze massale interesse was opgewekt door een reklamespotje van 1,4 miljoen dollar tijdens een veelbekeken sportwedstrijd. De show zelf was eigenlijk ook 1 grote reklamespot voor het lingeriebedrijf, dat aan 20 Kbit/s een schokkerig beeld leverde in een venstertje van 3,5 op 5 cm.

eMedia's laatste beweging
Mac publishing LLC startte in augustus 1998 met een wekelijks nieuwsmagazine, "eMediaweekly". Het was gericht op de beroepsmarkt van de digitale media gebruikers, die voor verschillende doelen inhoud publiceren over verschillende platforms, zoals drukwerk, internet en multi- media. In de publicatie verschenen bv artikels over 3D op het web, scanners, grafische computers en monitors, aansluiting van randapparatuur in de prepress, opmaakprogramma's voor pagina-lay-out en het internet, enzovoort. De publicatie had het in 98 al moeilijk, en verwachtte geen verbetering voor 99. Daarom hielden ze ermee op, na de laatste publicatie vorige week.

Politieke Tegenbeweging
E-voter organiseerde een studie naar de gevolgen van negatieve online advertenties van politici, meer bepaald van Peter Vallone, democratische candidaat in New York, tegen de republikeinse George Pataki. Het vertonen van anti-Pakati banners op de website van de New York Times scheen een duidelijk meetbare negatieve invloed te hebben op de voorkeur. Er werd een vragenlijst rondgestuurd naar een willekeurig staal van geregistreerde New York Times website gebruikers op het einde van vorig jaar. 1.357 antwoorden kwamen binnen. Door gebruik te maken van gegevens uit "Cookies" konden de onderzoekers uit deze antwoorden een groep afscheiden die de banners op het scherm gekregen hadden. De andere groep was dan de controle groep, die de bewuste banners niet gezien had. Men ging dan de twee groepen vergelijken, om te kijken wat de invloed van de banners kon geweest zijn. Pataki haalde 42 procent bij de groep die de banners gezien had, en 49 procent bij de neutrale groep. De banner bleek dus een verschil te maken van 7 %.
Anderzijds had niemand op de banner geklikt om meer te weten te komen. Ondanks het feit dan niemand bewust meer wou weten over deze negatieve berichten, had de banner wel zijn effect. De banner bleek geen effect te hebben op hoe men de kwaliteiten van Valloni inschatte.
Ook bleek eens te meer dat de realiteit toch helemaal anders kan uitdraaien dan een poll. In werkelijkheid werd Pataki verkozen met 55 procent van de stemmen, tegen Valoni's resultaat van 33 procent.

Hacker bewoog niet snel genoeg
De twintigjarige hacker die in de computers van het Pentagon zou ingebroken hebben onder de naam Analyzer, is in Israel officieel aangeklaagd. De beschuldiging luidt samenzwering en schade toebrengen aan computer systemen. Ze hebben in ieder geval schade toegebracht aan het imago van het Pentagon. In 97 en begin 98 zouden verschillende computers geschonden zijn door de Ehud Tenebaum en zijn companen, door gebruik te maken van een paard van Troje en een snuffelprogramma. Ze zouden geinfiltreerd hebben de universiteiten van Yale en Harvard, en het MIT, de NASA, en de US navy, en Israelische internet providers. Drie van de vijf werden tevens beschuldigd van het vernietigen van bewijzen.
Het proces: verdachte beweging
Terwijl de regering zegt dat consumenten benadeeld worden door de monopoly praktijken van Microsoft, verdedigt deze laatste zich door te beweren dat de gebruiker juist voordeel heeft gehad bij hun politiek om bv de browser te integreren in het besturingssysteem. Microsoft gebruikte reeds meermaals een videopresentatie om zijn argumenten kracht bij te zetten. Vorige week hoorde je nog hoe MS liet zien dat er concurrentie is, en dat andere besturingssystemen, zoals BEOS, ook een geintegreerde browser hebben. Ondertussen reageerde BeOs, waarbij ze bedanken voor de eer als concurrent gezien te worden. Ze bevestigden dat de "NetPositive browser" bij hen wel degelijk een afzonderlijk programma is dat je eenvoudig kan verwijderen. Daarbij zeggen ze dat ze bewust weg blijven uit de markt van Windows, omdat ze gemerkt hebben dat er door de afspraken tussen MS en de computerfabrikanten toch geen mogelijkheid over is. Ze hebben zich daarentegen gericht op een specifiek, kleiner marktsegment.
Het andere knoeiwerk was mogelijk nog compromitterender voor MS. Ze toonden een videopresentatie waar ze Windows 98 met en zonder Internet Explorer demonstreerden, om te laten kijken dat die zonder veel minder stabiel is en veel meer tijd nodig heeft om verbinding te leggen met het internet. De aanklager merkte echter op, door gewijzigde icoontjes en titlebalk, dat de computers op een bepaald moment veranderd waren in de loop van het filmpje. De rechter was hier verontwaardigd over, maar gaf MS nog een kans om de test in de rechtzaal te doen met echte computers. MS tijfelde, en gaf uiteindelijk toe dat ze de test niet konden overdoen buiten de ideale omstandigheden van hun labo.
Er werd nog een video vergelijking gemaakt om aan te tonen wat het verschil is tussen op het net geraken met Windows 3.1, en met Windows 98, de nieuwere versies met verdergaande integratie. Windows 3.1 dateert van de periode 85 tot 92. Een eerlijkere vergelijking zou zijn geweest tussen 2 dezelfde Windows versies, bv Windows 95, 1 met geintegreerde software, een andere zonder deze geintegreerde software. Boies, de aanklager stelde daarna scherpe vragen over het verschil in snelheid tussen de twee modems. Blijkt dat bij de ene versie een 22.8 K modem gebruikt is, en bij de andere een 55.6 K modem, die minstens aan 33.6 Kbps werkte. Ook hier weer een oneerlijke vergelijking dus.

Commercie beweegt sneller dan privacy
Idealab, een bedrijf in de VS dat onlangs startte, is gestart met een aktie om vergaande informatie over consumenten te verzamelen. Ze doen dat door doorlopend het computergebruikt te onderzoeken, en meer bepaald de reaktie op advertenties. Merchandising bedrijven hebben veel geld over om inzicht te verwerven in het koopgedrag van bepaalde groepen. Zoveel dat bij deze aktie consumenten, die aan een bepaald demografisch profiel beantwoorden, gedurende 2 jaar gratis een computer met internetaansluiting krijgen ter waarde van ong. 1.000 Euro. Zo'n 10 miljoen dollar is daarvoor gereserveerd. De gebruikers moeten beloven de PC minstens 10 uur per maand te gebruiken. Tevens is een rand van het scherm ingenomen door reklame, eender welk programma je gebruikt op de computer. En tenslotte wordt gevolgd hoe de computer gebruikt wordt, op welke advertenties gereageerd wordt, en welke aankopen er gedaan worden via het net. Er worden zo'n 10.000 vrijwilligers gezocht. In principe wordt hun persoonlijke informatie niet bijgehouden, maar alles wordt verwerkt in een ruimere context. Wie zich kandidaat stelt krijgt om te beginnen een aantal vragen voorgeschoteld, als de gegevens van alle gezinsleden, het jaarlijkse inkomen, computergebruik, interesses, bezit van auto's, camera's, gsm, muziekapparatuur, fax, en andere consumentengoederen, en abonnenmenten op tijdschriften en kranten. De bedoeling is met het opgestelde profiel, speciaal op de gebruiker (=consument) afgestemde advertenties te sturen. Daarbij maakt men gebruik van zo'n 2 gigabyte ruimte op de harddisk om zelfs hele reklamefilmpjes vlot op het scherm te krijgen. Men hoopt dat de gebruiker de doorlopend aanwezige rand met reklame boodschappen gaat zien als een toegevoegde waarde, omdat ze inspelen op zijn interesse. Elke keer als de gebruiker op het internet zit, worden in de achtergrond nieuwe advertenties opgeladen. Als de gebruiker te lang niet op het internet gaat, belt de computer zelf naar een nummer binnen de zone om de advertenties op te halen.

Zelfs Nieuwjaar beweegt.
In de verenigde staten heeft de federale regering besloten de feestdag van 31 december pas toe te kennen op 3 januari. De oorzaak is het jaar 2000 probleem. Op deze manier wint men een dag, en moet men de programmeurs die op 31 december zitten te werken niet in overuren betalen.
Woensdag Webgang: 03 02 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Intel Outside (the AMD clone)
Na "Big Brother Inside", nu het vervolg onder "Intel Outside". In de strijd om de markt van de processor van de pc heeft Intel voor heel wat deining gezorgd door zijn aankondiging om elke processor een identiteit te geven die, oa via internet, opvraagbaar zou zijn. In de massa reakties die daarbij loskwamen, bleken heel wat consumenten al voor AMD gekozen te hebben, en anderen dreigden het te doen. Maar een processor is ingebouwd in een computer, en soms kiest een computerconstructeur voor 1 bepaald merk van processor.
Nu lijkt AMD nog een grotere slag geslagen te hebben. Gateway heeft aangekondigd in maart pc's op de markt te brengen met een AMD K6-3 chip. AMD staat voor Advanced Micro Devices. Gateway is een grote speler in de kleinhandel van pc's en levering aan bedrijven, en is gevestigd in North Sioux City, VS. Reeds geruime tijd woedt er een strijd om de goedkopere reeks pc's. De goedkopere concurrenten van Intel zijn op die markt gesprongen, en Intel heeft gereageerd door ook een goedkopere processor uit te brengen, Celeron genaamd, met iets mindere prestaties dan zijn topreeks. Toch waren, volgens PC Data, computers met een AMD chip zo'n 215 dollar ( E BFR) goedkoper dan de toestellen met Intel Celeron, en computers met ingebouwde National Semiconductors MII Chip, een andere concurrent, waren zelfs maar half zo duur. Als we naar de thuismarkt computers kijken, is Presario 5170 de best verkopende computer (met 350 MHz Intel), en blijkt de 2e best verkopende, de Presario 5150 een 350 MHz K6-2 te bevatten. Vroeger was het vergelijken van de processor veel gemakkelijker. Intel gebruikte voor de aanduiding van de processor nummers als 80088, 80286, 80386 enz. Als er een Intel 80486 uitgebracht werd, maakte de concurrent bv een Cyrix 486, die minstens dezelfde eigenschappen had, maar goedkoper was. Intel probeerde er een stokje voor te steken door een proces(sor) in te spannen wegens gebruik van het nummer 486. De rechter oordeelde echter dat een nummer niemand en dus iedereen toebehoort. Na deze uitspraak wijzigde Intel zijn naamgeving, waarbij ze alleen nog met geregistreerde namen werkten. Elke keer een ander naam kiezen vermindert echter de naambekendheid, en daarom startten ze een aktie waarbij hun klanten een sticker met "intel inside" mochten aanbrengen, als een soort "snob" merklabel, en daarvoor tot 66 procent van hun reklamebudget betaald kregen. De parodie daarop bespraken we vorige keer. Bij hun pentium reeks brengen ze een romeins cijfer II en III aan, wat bij de anderen meestal als arabisch cijfer 2 of 3 terug te vinden is. Tevens insinueert AMD bv. de voortzetting van de getallen reeks door K6 en K7 te gebruiken voor het honderdtal uit de oorspronkelijke reeks. Een paar honderd reakties op een bericht over de strijd toont aan dat de gebruikers hier enorm gevoelig voor zijn, de meeste aankondigingen halen maar een 20 tal reakties.

Playstation Outside (the Connectix mutation).
Reeds jaren wordt de PC-computermarkt voorbijgestoken door de computerspelen, bv gebruiken ze 32 bit chips als de pc op 16 bit zit, en stappen ze over op 64 bit, terwijl de pc 32 bit probeert. Op 20 januari meldden we al, naar aanleiding van een verborgen mogelijkheid, dat de spelen voor de spelconsole dikwijls verschijnen op CD-rom, een medium dat ook voor PC leesbaar is. Connectix borduurde daarop voort, en schreef een eigen programma om de spelen van de CD-rom, die eigenlijk geschreven zijn voor de Sony Playstation, te interpreteren. Ze slaagden er dus in software te schrijven die op een i-Mac of een G3 PowerPC Mac een Playstation kan nabootsen, zodat je al 100 van de 350 originele games kan spelen. Het nabootsen van een andere besturingsomgeving wordt emuleren genoemd, zo kan je bv ook een PC emuleren op een Mac, zodat je Windows software kan gebruiken.
Voor 49 dollar wordt de versie 1.1 verkocht, en ze gaat als zoete broodjes van de hand. Eigenaars van een vorige versie kunnen deze gratis van het net kopieren. Sony is daar allemaal niet zo gelukkig mee, en spande een proces in wegens "copyright" overtreding. Sony startte net een aktie tegen illegale spelkopieen. Ze klagen erover dat dit een middel is om de anti-piraterij te omzeilen.
Connectix is van plan om zich krachtig te verdedigen. Ze ontkennen in te spelen op de illegale markt van spelen, en beweren zelfs speciale veiligheidstechnologie te hebben ingebouwd in hun huidige versie om gebruik van illegale kopieen onmogelijk te maken. .

MS Windows Outside. (The Other Species)
In het proces tegen Microsoft kwam al duidelijk naar voor dat computerbouwers een afspraak maken om een bepaald besturingssysteem op voorhand te installeren op nieuwe computers. Ze krijgen dan volumekortingen die een aanzienlijk prijsverschil kunnen uitmaken. Maar ben je dan verplicht om het besturingssysteem te gebruiken dat bij je computer geleverd is? Natuurlijk niet, je kan ook een ander systeem installeren, zoals Linux, BeOs, OS/2, Netware, enzovoort. Maar dan doe je nadeel, want de prijs van het besturingssysteem is inbegrepen in de prijs van de computer. Als je de zegel van de verpakking van de diskettes verbreekt, ga je in op de licentieovereenkomst, of meer, als je je computer voor de eerste keer opstart, maak je al gebruik van het systeem dat erop aanwezig is. In de kleine lettertjes staat echter dat je, als je het niet eens bent met de voorwaarden van die overeenkomst, je ook het besturingssysteem ongebruikt mag teruggeven waarvoor je dan een terugbetaling krijgt van de tegenwaarde. Tot nu toe had daar niemand op gelet. Maar gebruikers van andere besturingssystemen, die geen "lege" computers meer kunnen kopen tegenwoordig, vonden dat ze een onterechte "Microsoft" tax betaalden. Ze onderzochten de mogelijkheden, en startten een aktie "Windows Refund Center". Daar leggen ze haarfijn uit hoe je, gebruik makend van de wettelijke mogelijkheden in bestaande contracten, een terugbetaling kan eisen van de niet-gebruikte Windows software. In grote lijnen komt het hierop neer:
- 1. Je pakt de nieuw gekochte computer uit. Raadpleeg de licentieovereenkomst die erbij zit.
- 2. Je zet de computer NIET aan, en opent GEEN enveloppen met diskettes.
- 3. Je steekt een zelfstartende diskette met een ander besturingssysteem, als Unix, OS/2, etc. in de a:-drive.
- 4. Je zet de computer aan. Hij zal starten van de diskette.
- 5. Je installeert volledig het andere besturingssysteem.
- 6. Je dient een aanvraag in voor terugstorting van het bedrag van het niet gebruikte systeem dat bij de computer geleverd was.
Je kan er ook informatie vinden als een lijst van fabrikanten waarbij het toepasbaar is, een lijst met veel gestelde vragen, een volledig uitgeschreven geval, een nieuwsbrief enz. Op enkele maanden tijd schreven trouwens 2500 mensen in op de nieuwsbrief over dit onderwerp. Iemand die er uiteindelijk in slaagde een terugbetaling te bekomen, toont aan dat het niet zo eenvoudig was om zijn, puur principiele, doel te bereiken, en we kunnen verwachten dat de fabrikanten onmiddellijk hun licentieovereenkomsten zullen aanpassen.

Rio Outside (The Linux Attack)
Vervolg van de oorlog om de muziek(standaard) op het net, en bewijs van de flexibiliteit van Linux, een gratis besturingssysteem dat door een net-community onderhouden wordt. De programmeurs groep "Snowblind Alliance" had de bedoeling een open-source- versie te maken van de software om de MP3 files van net te halen en in de RIO te laden. Zoals open-source code past, werd het programma op het internet gepubliceerd op 14 januari. Op een week tijd hadden 2 verschillende programmeurs software geschreven waarmee je muziek van de Diamond Rio PMP300 speler kan kopieren naar je computer. Een beetje vervelend voor Diamond, dat in een proces verwikkeld is met de Recording Industry Association of America, dat probeert de verkoop van de Rio te laten verbieden. De RIAA vertegenwoordigt de muziekbusiness. In kortgeding besliste de rechtbank dat de verkoop mocht doorgaan, omdat de speler geen digitale output heeft, en dus zijn kopieen niet door kan geven.
Linux als besturingssysteem lijkt het ondertussen goed te doen. Linus Torvalds, initiatiefnemer en coordinator van het Linux project, werd op het net in de "Who is smart" verkiezing 5e. Voor en achter hem alle grote namen uit de commerciele computerwereld, zoals de presidenten van Cisco, Tech Data, Dell, Novell, Pinocar, Monorail, America Online, Computer Associates en Tivoli. (Ps: als u een bekende naam mist, het gaat hier meer over intelligentie dan over marketingstrategie).

USA outside (the European smart card)
De Europese commissie stimuleerde een project om een standaard te ontwerpen voor smart-card lezers. Het project wordt "Finread" genoemd. Meer dan 80 procent van de wereldwijde smart-card markt situeert zich in Europa. De Amerikanen kijken met lede ogen toe hoe de smart card de e-commerce markt verovert.

Het Proces (Internet Explorer Outside?).
Tot op vandaag houdt Microsoft vol dat het programma Internet Explorer (IE) en het besturingssysteem Windows onlosmakelijk verbonden zijn, meer nog, dat het eigenlijk maar 1 programma is. Op het proces heeft men dan de programmabestanden eens bekeken: in een spreadsheet sorteerde men een lijst van 1903 bestanden, waarvan er 690 alleen met het "web browsen" te maken hadden, 1061 werden door beide programma's gebruikt, en 152 hebben exclusief met het besturingssysteem te maken. Hieruit trokken beide partijen echter de conclusie dat ze zelf gelijk hadden, Microsoft dat ze ondeelbaar verbonden zijn, en de aanklager dat het 2 verschillende programma's zijn.
Microsoft probeerde ook aan te tonen dat het integreren van de browser in het besturingssysteem niet diende om concurrent Netscape de wind uit de zeilen te nemen, maar uiteindelijk een goede zaak is voor de consument. Ze vertoonden een video om aan te tonen dat ook andere besturingssystemen met een browser worden verkocht, en dat de browser een eenduidige manier van gebruik van de computer en het internet moet mogelijk maken. De aanklager merkte echter op dat bij de getoonde besturingssystemen de browser wel verwijderbaar is zonder de functies van het besturingssysteem aan te tasten. Alleen al het feit dat Microsoft vorig jaar een overeenkomst sloot met Apple om Internet Explorer bij hun computers te leveren met het Mac Operating System bewijst al dat het 2 verschillende zaken zijn. Tevens moest een vice president van Microsoft toegeven dat een consument het besturings systeem kan kopen, en later apart de Explorer 4, en dat het naar behoren zal werken.
Ook op het internet duiken er nu vervelende bewijzen op. Een Australische bioloog Shane Brooks is erin geslaagd om Windows 98 op zo'n manier te installeren dat er van de hele Explorer-bovenlaag niets overblijft. Hij slaagde daarin door de Windows 95 interface te installeren op een Windows 98 versie. Hij goot deze kennins in een programmaatje dat hij "98Lite" noemt. Dat programma, samen met de installatiediskettes van Windows 95 en 98, slaagt er dus in om een combinatie van de juiste files, en een kleine aanpassing aan de instellingen te installeren als een volledig werkende Windows98 zonder browseruitzicht en werking. Alle andere bestaande software, werkt perfect, ook Netscape bv. Ook vroeger al was er sprake van dat het mogelijk was om de browser te verwijderen uit een Win98 installatie, maar Microsoft beweerde dat je daarvoor diepe ingrepen moest doen in het besturingssysteem, om enkele maar de browser te onderdrukken zonder dat die echt weg was, en dat daardoor trouwens Windows trager wordt in zijn werking. Met "98Lite" echter blijkt echt de browser verwijderd te zijn. Het gevolg is spectaculair, want de "lite" versie werkt veel sneller dan de officiele versie. Men slaagde er zelfs in een aanvaardbare snelheid te halen op een 486.
Woensdag Webgang: 27 01 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Oorlog om muziekstandaarden:
De oorlog om de muziekstandaarden gaat onverminderd voort. Op dit moment is MP3 een populair formaat om muziek te verspreiden via het internet. Er bestaan behalve computers ook apparaatjes die de muziek kunnen opslaan en spelen. De platenfirma's zien echter niet graag aan hun winst raken, die gebaseerd is op uitbrengen van CD's. Vorig jaar in de VS ging het over "3 billion dollar". Ze deden een tegenzet op juridisch gebied, en kondigen het SDMI aan: Secure Digital Music Initiative. Dat moet een standaard worden voor het afleveren van beschermde muziek. Ondertussen zijn heel wat radio's op het internet te ontvangen in de Real Audio Player G2, waarbij het eventueel ook mogelijk is geluidsbestanden later te beluisteren. Op dit moment is trouwens ook deze uitzending op die manier te beluisteren.
Andere betrokken partijen zijn de Recording Industries Association of American, bekend als RIAA, die zich vooral afzetten tegen de mogelijkheden tot piraterij, en de sites waarop de muziek te vinden is, zoals Liquid Audio en MP3.com. Zij hebben enerzijds een paar tracks ter beschikking gekregen van bekende artiesten, an anderzijds een groot aantal kleine, onbekende groepen, die aan een 50% royalties contract meedoen, waar dat in de traditionele platenfirma's 15 tot 20% is. Ondertussen staat QuickTime 4.0, een Macintosh produkt, op het punt uit te komen, tevens voorzien van streaming.

Strijd om klanten.
Na een woelig voorbij jaar op gebied van internetproviders, waarbij overnames schering en inslag waren worden de klanten weer opgeschrikt. Deze keer probeert men door een prijzenslag de twijfelaars te overtuigen. Tegen 2000 verwacht men in Belgie zo'n miljoen internetgebruikers. De tarieven gaan van zo'n 10.000 Fr/jaar (250 E) voor onbeperkte toegang, tot promotieakties van 1000 Fr (25 E) tot het einde van het jaar beperkte toegang. Meestal is daar dan standaard e-mail en Webpaginaruimte inbegrepen. Het allergoedkoopst blijft natuurlijk de stadcomputer DMA, waar je alleen op de DMA pagina's kan rondkijken, maar wel echte, wereldwijde e-mail kan gebruiken, webpagina's maken die voor iedereen bereikbaar zijn en dat alles gratis. Als je een recente computer met modem, een telefoonlijn en wat tijd hebt kan je terecht op Telepolis voor meer uitleg. Ook in de US bestaan gratis ISP's. Het zijn bedrijven die de bedoeling hebben te overleven van reklameinkomsten, wat bij "bigger.net" vorig jaar tot faillissement leidde na 3 jaar bestaan en 40.000 abonnees. Ze rekenden wel zo'n 50 E eenmalig aansluitingsgeld aan, en probeerden stad na stad het netwerk uit te breiden. NetZero denkt van die fouten geleerd te hebben en start onmiddellijk over heel het land, en rekent ook geen startgeld aan. Na 11 weken beweren ze 200.000 leden te hebben, en een 40-tal adverteerders.

Compaq neemt afscheid van Alta Vista
Compaq kocht vorig jaar Digital op, een van de grote en belangrijke overnames van het jaar. De buit bevatte een bedrijf met een interessant klantenbestand, hoogstaande processortechnologie, en de zoekmachine. AltaVista was een van de beste zoekmachines op het internet. Compaq breidde het uit met het voor 220 miljoen dollar overgenomen "Shopping.com". Nu gaat Compaq het bedrijf afsplitsen zodat het zich beter op zijn doelaktiviteit kan concentreren. Tegelijk werd bekendgemaakt dat Microsoft licentieovereenkomsten gaat sluiten met het nieuwe bedrijf, waarbij ze hun e-mail service aanbieden (van de ook vorig jaar aangekochte HotMail), in ruil voor gebruik van de zoekmachine.

Paard van Troje
Bij computers is een Paard van Troje een stukje programma dat, er onschuldig uitziend, je computer binnensluipt. En, alhoewel het niet de voortplantingseigenschappen van een virus heeft, kan het dan in werking treden. Het "picture.exe" e-mail attachment, een trojaans paard, bestaat ondertussen in 3 varianten. Versie 2 zou op de computer van het slachtoffer een lijst aanleggen van elk document, en het verzamelt ook alle e-mail adressen die het kan vinden in de aanwezige gegevens. Dan wordt deze verzameling gegevens per e-mail verstuurd, naar een e-mail adres ergens in China. Een andere versie zou de internet gebruikersnaam en wachtwoord uit de computer proberen te halen. Hoewel China groot is, moeten de bestemmelingen van de mail toch te traceren zijn. De Chinese overheid registreert iedereen die internet toegang heeft.

NameJackers de pas afsnijden
Op het einde van vorig jaar werden nieuwe afspraken gemaakt over het DNS, de registratie van domeinnamen op het internet. Die werd beheerd door de regering, maar de voorbije 5 jaar uitbesteed aan Network Solutions Inc voor de domeinen ".com", ".net", en ".org".
De onderliggende nummers, die je als gebruiker niet ziet, werden beheerd door de IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Dat is een prive bedrijf geleid door Jon Postel, de man waarvan men zegt "He runs the internet". Alle namen moeten eerst gebonden worden aan een nummer voor ze werkbaar worden.
Een domeinnaam aanvragen moet eenvoudiger worden, en door privatisering moeten meer diensten en concurrentie groeien rond de domeinnaam aanvraag, vooral interessant voor internet providers. Er moet nog wel het probleem van de merknamen worden opgelost. Op dit moment krijgt de eerste die een domeinnaam aanvraagt, hem voor 100$ toegewezen. Grote merknaambedrijven zijn het daar niet mee eens. Nu moeten ze soms namen overkopen van slimme zakenlui die bestaande namen registreren met de bedoeling er geld uit te slaan. Er is nu een richtlijn opgesteld vanuit de United Nations, met een wettelijk kader voor de bescherming van merknamen. Er zijn nu bijna 5 miljoen domeinnamen geregistreerd, en er komen er iedere week 70.000 bij.

Big Brother Inside
Intel zal een 64 bit getal als unieke identificatie code opnemen in zijn volgende reeks processoren. Gecombineerd met een produktienummer dat aangeeft wanneer en in welke fabriek de processor gemaakt is, geeft dat een 96 bit getal, zodat er evenveel nummers kunnen gemaakt wordt als er deeltjes zij in het heelal. Dat nummer zou door software kunnen worden uitgelezen om de identiteit vast te stellen in functie van software licenties, banktoepassingen, diefstalbescherming, enz.
Vooral software fabrikanten zouden blij zijn met de technologie. Zo zou het mogelijk worden software slechts bruikbaar te maken voor 1 processor, geidentificeerd door zijn nummer. Critici wijzen er echter op dat een processor upgrade de software onbruikbaar zou maken, en dat het nummer van de computer waar je de software "download" niet altijd dezelfde is als waar je de software installeert en gebuikt.
Gebruikersgroepen die de privacy van gebruikers willen beschermen hebben al gereageerd. Ze hebben opgeroepen tot een boycot tegen Intel. Ze vrezen dat de identiteit, die door software kan worden uitgelezen, vooral gebruikt zal worden om consumenten op het net te bespieden. Ze kondigden dan ook een aktie aan waarbij ze als parodie op het "Intel Inside" logo "Big Brother Inside" gebruiken. Terwijl gebruikers hopen dat concurrenten van Intel zich zullen onderscheiden door de techniek niet toe te passen, lijkt het er eerder op dat ze niet incompatible willen zijn. Cyrix zou de techniek ook gaan toepassen, AMD evalueert ze nog.
Een massa reakties, zoals zichtbaar in lezersbrieven op het net, heeft Intel ertoe aangezet een wijziging door te voeren. Ze hebben aangekondigd dat de leesbaarheid van het nummer standaard zal "af" staan, en door de gebruiker moet "aangezet" worden. Dit overtuigt de privacy-verdedigers geenszins. Er zijn trouwens al een deel chips gefabriceerd met de standaard instelling op leesbaar, en die zullen ook gebruikt worden.
Als effectief een groot aantal toepassingen het nummer gaan gebruiken, wordt het praktisch onmogelijk om de leesbaarheid van het nummer "af te zetten". Gevolg is dat het blijft opstaan en zo het individue doorlopend getraceerd kan worden. Beveiligingsfirma's vermoeden trouwens dat het te gemakkelijk zou zijn het systeem te omzeilen.
Een greep uit de reakties, waarbij veel van mensen uit de sektor, die goed geplaatst lijken om te begrijpen wat allemaal mogelijk wordt:
Een softwareingenieur uit Palo Alto merkt op dat Unix machines al lang een uniek identifikatienummer hebben dat o.a. gebruikt wordt voor software licentiebeheer. Alhoewel hij vragen heeft bij het gebruik op het net in functie van e-commerce, merkt hij ook op dat iedereen die op internet zit een uniek IP nummer heeft. (NVDR: dat nummer behoudt je echter niet als je werkt via een inbel provider, je krijgt dan telkens een tijdelijk nummer. Unix machines werden veelal gebruikt als server, en dus kon je er geen individu mee identificeren.)
Een technieker uit Dublin, USA: dit is vreselijk. Sociale zekerheidsnummers zijn al erg genoeg (NVDR: dan heeft hij nog niet van onze SIS kaart gehoord...)
Een technologisch bediende uit Quebec, Canada: citeert uit een persbericht "en ze zullen de id-nummers van de processors niet combineren met namen uit een database ... ha ha ha." Hij hoopt dat concurrent AMD niet meedoet, en dat kopers dit bewust zullen laten merken in hun koopgedrag.
Een vertegenwoordiger uit Seattle plaatst het in het rijtje van registraties als vingerafdrukken, dna-identificatie enz. Vreselijk, gewoon vreselijk!
Steven McNeal, die weigerde zijn woonplaats en beroep te vermelden, zegt eenvoudig: Ik wil geen chip-identiteit !
Een eenzame noot vormt de mening dat het traceerbaar maken van processor gebruikers alleen onrustwekkend is voor wie zich met illegale aktiviteiten bezighoudt. Ook het traceren van mobiele telefoons is nuttig binnen de wettelijk voorziene beperkingen meent iemand uit Seattle, die echter zijn identiteit niet helemaal vrijgeeft.
Ook powerpc-gebruikers (zoals Mac) lachen in hun vuistje (voorlopig toch nog)
Frank Johnson zegt dat hij best van Intel houdt, maar dit als een invasie van zijn priveleven beschouwt, en als dat doorgaat doet hij zijn hele voorraad Intel van de hand voor een andere processor.
Een student uit Florida bekijkt het genuanceert: Hij gelooft niet dat dit systeem een betrouwbare beveiliging biedt, evenmin dat het een echte bedreiging voor de privacie vormt, daarvoor is het te gemakkelijk te omzeilen. Wel ziet hij hierin een marketing stunt van Intel, dat bedreigd wordt door lage prijzen van andere processorfabrikanten. Het serienummer maakt de processor niet sneller, noch is het een technologische vernieuwing waarom de consument blij zou moeten zijn. Door zelf een "veilige" chip uit te brengen suggereert Intel wel dat andere processoren "onveilig" zijn voor handel over het internet, toch de belangrijke groeimarkt voor de toekomst. Die paar duizend boycotters zal hen niet afschrikken, denkt hij, en het is een volgende stap in het rijtje van vuile truken om de concurrentie een hak te zetten.
Een computer en netwerkverkoper stelt vragen bij de mogelijkheid om het nummer af te zetten: "Heb je al eens geprobeerd "Cookies" af te zetten, en dan internetpagina's te bekijken? Veel geluk! Door de toepassingen zal je verplicht worden het serienummer te gebruiken. En als je geen toepassingen gebruikt heb je geen processor nodig. Ik blijf bij een AMD en draai Linux, dank u."
Een aankoper uit Kentucky vraagt zich af waar het naartoe gaat als ze het bv nog combineren met het cameratje dat je tegenwoordig op het scherm gemonteerd krijgt.
Een regeringsfunctionaris is blij al een AMD gebruiker te zijn, en is daar nu in bevestigd.
Een netwerkadministrator uit Charlottesville is duidelijk: Ik ben slechts 1 persoon, maar ik beslis wel over de aankopen van een keten van 14 warenhuizen. We zullen Intel boycotten tot ze de identificatie hebben afgeschaft!

Woensdag Webgang: 20 01 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:

Meer uitgeven.
Bill Clinton wil de jaarlijkse budgetten voor research optrekken tot 366 M dollar. Hij maakte zich ook ongerust over de jaar 2000 geschiktheid van overheidscomputers; slechts 61 procent van de systemen is er klaar voor.
Dubbele bodem.
Tiger Woods is een electronisch golf spel voor een spelconsole die op een tv-toestel aangesloten wordt. Deze console gebruikt cd-roms om een spel in te laden. Als je deze cd echter in de computer steekt wordt je getrakteerd op een verborgen eigenschap: er staat nog een extra spel op dat je alleen op de computer kan gebruiken. Het blijkt een spel met "M" rating te zijn, en dat betekent in de verenigde staten niet dat het een middelmatig spel is, maar dat het een + 18 game is, met expliciete taal en/of beelden.

Microsoft's aprilgrap uitgelekt.
In een module die programmeurs gebruiken zou een fout zitten die ervoor zorgt dat de computer de eerste week van april 2001 zich een uur vergist. Een programmeur, Richard Smith, ontdekte de fout, waarbij op 1 april de computer denkt dat het een uur vroeger is dan het eigenlijk is. Je kan de fout niet zelf herstellen. Ze zou zeer vervelden kunnen zijn voor gebruik van electronische agenda's, sturing van bepaalde processen, en banking software, omdat die soms strikt de datum en tijd controleert om fraude te vermijden.

Eigen agenda op internet.
Om het voorgaand probleem te vermijden zou je een agenda op het internet moeten hebben. Deze mogelijkheid komt in zicht. Door je agenda, je afspraken en je addressen te bewaren op het internet, alleen toegankelijk met je eigen code, komer er extra mogelijkheden binnen bereik. Zo zouden afspraken en vergaderingen automatisch kunnen gesynchroniseerd worden met de agenda's van medewerkers. Als je je agenda opent is die dagelijks voorzien van nieuws of berichtgeving die je interesseert. Je hoeft nooit je boekje mee te zeulen, maar kan het toch overal raadplegen waar een web-connectie is. Vooral het vergeten tussen kantoor en thuis wordt vermeden. Mogelijk verschijnen er gratis websites met een persoonlijke agenda, waarbij de reklamegelden de kosten van de dienst terugverdienen. Dan wordt je wel verregaand afhankelijk van die website. Blijft ook de vraag wat je doet als je eens iets wil opzoeken uit een agenda van een paar jaar geleden?
Tiener vindt sleutel.
Een Iers meisje van 16 jaar, Sarah Flannery, heeft een nieuw algoritme uitgevonden om gegevens te versleutelen, en won daarmee Young Scientists and Technology Exhibition Award. Ze kreeg al verschillende aanbiedingen, maar ze lijkt niet van plan de uitvinding te verzilveren, integendeel zou ze het willen publiceren. De bekendste encryptie-partij, RSA, reageerden voorzichtig. Zij zijn het beste geplaatst om het algoritme te beoordelen, maar ze zullen er waarschijnlijk weinig belang bij hebben te erkennen dat het algoritme van een 16 jarige beter en sneller is dan het hunne. Hoe goed een algoritme is hangt af van hoe lang het duurt eer het wordt gekraakt, en dat weet je dus pas achteraf. In het algemeen is de veiligheid op het internet een van de grootste problemen die de internet handel hindert. Ofwel creeer je een parallel netwerk, zoals de Belgische banken met weinig succes gedaan hebben, ofwel zoek je de perfecte beveiliging, en gebruik je het bestaande net. Ibm gaf onlangs de PKI standaard vrij. Die werd erkent door de IETF, de Internet Engeneering Task Force, die de standaarden van internet beheert. PKI staat voor Public Key Infrastructure en dient om het bij electronisch verkeer met zekerheid de identiteit van de communicerende partijen te bevestigen. Tevens moet voorzien worden in de integriteit van de gegevens, die moeten gegarandeerd door de andere partij zelf zijn verzonden, zonder onderweg veranderd te zijn.

Het Proces
Een Prof van het MIT, Dean Richard, die getuigde in het monopolie-proces tegen Microsoft, gaf toe dat het samenvoegen van verschillende programma's in het besturingssysteem niet per definitie beter is voor de consument. En als de bundeling dan ook nog andere programma's verhinderd van goed te werken is het zelfs schadelijk voor de consument, gaf hij toe. In het Microsoft kamp kromp men waarschijnlijk in elkaar bij het aanhoren van de door hen opgeroepen getuige. Netscape zou 60 miljoen dollar per kwartaal verloren hebben in de strijd tegen Microsoft.Millenium Party
In de stille oceaan ligt een afgelegen eilandengroep, de Chatham Eilanden. Ze zijn zelfs niet interessant genoeg om satteliet-tv-programma's naar door te stralen. Alleen het avondnieuws van Nieuw-Zeeland kan men er bekijken. De eilandengroep ligt een 400 zeemijl ten oosten van Nieuw Zeeland. Razende westewind gaat te keer op de kusten, en veroorzaakt torenhoge golven die op de kust inbeuken. Storm, regen, mist en eenzaamheid zijn de ingredienten van een verblijf daar. Niet te verwonderen dat de bevolking sinds 1900 teruggevallen is tot een derde, en nu uit zo'n 750 boeren en vissers bestaat. Ze leven in rustig en brouwen hun bier zelf. Nu worden ze echter bedreigd door een milleniumbom, en geen computerprobleem deze keer.
Terwijl de burgemeester, Pat Smith, het als een grote eer beschouwt om als eerste de zonsopgang van 2000 te aanschouwen. Hij wil dat dan ook delen met de wereld. De eilandbewoners denken er anders over. Ze hebben een Task Force opgericht om op het onheilsvisioen te reageren. Oudjaar 1999 zouden honderden jachten uit de hele wereld, tot zelfs cruises toe de roestige vissersboten uit de haven van hun ankerplaats verdringen. Het trekt hen niet aan de focus van de Global Village te worden, om aangestaart te worden om de invoer van Nieuwzeelandse melk en de zelfbedruipende marihuanavoorziening. De mannen verdienen er 15 Euro/kg (600 Bfr/kg) met het opduiken van Paua-mosselen, wat menig duiker reeds een arm koste. Die kwam dan terecht in de maag van een van de haaien, die op hun beurt dan weer begeerde trofeeen zijn voor aan de muur.
Het eiland dankt zijn naam aan het eerste Europese zeilschip dat in 1791 aanlegde. Op dat moment woonden er ongeveer 2000 Moriori, het meest zuidelijke Polynesische volk. Ze waren vredelievend en werden uitgeroeid door de Maori die uit Nieuw Zeeland kwamen overgewaaid.
Als je ook de onbewoonde eilanden meerekent kan je de zonsopgang nog vroeger beleven dan op de Chatham Eilanden. En op zee kan het nog vroeger, maar op Antartika zit je te ver. Daar gaat de zon namelijk niet onder.

Woensdag Webgang: 13 01 1999 i-Nieuws van Zes na Zes:
Optimisme door Opbrengst.
Er werden nogal wat positieve cijfers genoteerd in de digitale wereld: Intel, maakte in 98 een grotere omzet dan in 97, maar hield wel minder winst over. Minder is dan 6.1 bilion Dollar winst tov. 6,9 het jaar daarvoor. Onlangs kwamen ze nog in het nieuws door het eenzijdig veranderen van de standaard van het inbouwen van de processor in de computer, algemeen gezien als een maneuver om de concurrentie een hak te zetten. Nu verlaten ze die "Slot" architectuur weer omdat ze te duur is. Ook AMD processorfabrikant-concurrent verwacht goede cijfers. Ze slaagden er tot nogtoe in goedkopere processoren op de markt te brengen dan Intel. De derde speler, die dan weer goedkoper gaat dan beide, is Cyrix. Zij concentreren zich op de goedkoopste reeks pc's, maar dreigen platgedrukt te worden door de zakkende processorprijzen.
Yahoo, een van de bekendste websites, begonnen als zoekmachine en doorgegroeid tot portaal, overtrof alle verwachtingen. De inkomsten voor 1998 bedroegen 203 miljoen dollar, bijna 3 keer zoveel als in 97. Twee van de originele medeoprichters, Jerry Yang en David Filo, bepalen nog steeds de richting.
Ook bij diskdrive fabrikant Seagate gaat het weer wat beter. Door een overproduktie op de markt hebben ze zware kosten gehad bij het sluiten van produktie-eenheden en ontslaan van werknemers. De herstrukturering kostte 205 M dollar. Na het verlies van vorig jaar van 530 M dollar moest Alan Shugart opstappen. Hij was de oprichter van het bedrijf.
Inpact van gerucht.
Het gerucht op het internet dat Michael Jordan op pensioen zou gaan, deed de beurskoers van Nike onmiddellijk 5 procent naar beneden tuimelen. De aankondiging zou vandaag gebeuren op een persconferentie van de Chicago Bulls, waarbij hij speelt (-de). Michael Jordan wordt beschouwd als onvervangbaar. Hij nam al eens ontslag in 1993, maar kwam terug in 1995.
Internet Boycot in Frankrijk.
De Franse internetters zijn niet erg opgezet met de tarieven die ze betalen aan France Telecom voor de telefoonverbinding met hun provider. Het kost hen van 50 tot 100 fr per uur. De gebruikers richtten de Association of Unhappy Internauts (ADIM) op, die akties voert om de tarieven te verlagen. Daarmee willen ze ook de politieke wereld onder druk zetten om maatregelen te nemen die het internet stimuleren, zoals lagere tarieven bij France Telecom, dat het telefoonmonopoly heeft. Op 13 december laatstleden organiseerde ADIM een internetstaking, waarbij ze beweren dat 50 tot 90 procent van de gebruikers het internet boycotten op die dag. France Telecom zei maar 10 procent minder gebruikt te hebben gemerkt, maar 3 dagen later hebben ze de tarieven met gemiddeld 20 procent laten zakken vooral voor bedrijven. ADIM vraagt onbeperkt telefoneren voor 200 FF/maand (1240 Bfr)

Het roofdieren proces:
Vorige week werd de database van Microsoft achter gesloten deuren geanalyseerd. Het ging om vertrouwelijke informatie over de prijspolitiek die gehanteerd werd ten opzichte van grote afnemers van besturingssysteem software. Computerbouwers kopen de licenties in grote aantallen aan, en installeren de software op voorhand, zodat die inbegrepen is in de aankoopprijs. Microsoft koppelde soms voorwaarden aan deze contracten, zoals het niet installeren van software van de concurrentie.
Deze week kwam de laatste van de 12 getuigen van het openbaar ministerie aan het woord. Franklin Fischer, een economist van het MIT (Massachusetts Institute of Technology), gaf toe dat de gebruikers het voordeel hebben gehad dat ze niet moesten betalen voor IE, omdat Microsoft die browser op een bepaald moment gratis weggaf. Ze deden dit niet om de gebruikers te plezieren, maar wel om hun concurrent Netscape van hun inkomstenbron te ontdoen. Microsoft heeft volgens hem aangetoond dat vernieuwingen die hun monopolie aantasten vermorzeld of opgepeuzeld worden. Na deze dag zakte het aandeel van Microsoft met 1,7 procent op de beurs.

Misbruik van creditcards
De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), heeft gisteren 8 bedrijven en 3 personen in staat van beschuldiging gesteld ivm ongeoorloofd debiteren van creditcards. De gedupeerde klanten hadden hun nummer doorgegeven via internet. Ze moesten hun rekening sluiten om zeker te zijn dat er niet verder misbruikt zou gemaakt worden. Waarschijnlijk wordt er schadevergoeding geeist.

Juridisch gevecht over domeinnamen
In de verenigde staten gebeurt het meer dat bedrijven of personen allerlei domeinnamen registreren op het internet met de bedoeling die daarna door te verkopen. De naam komt overeen met het adres van een website. Dikwijls worden er ook domeinnamen, geregistreerd, die lijken op echt bestaande namen. Zowel het witte huis, als Microsoft en Yahoo werden daarvan al het slachtoffer. Microsoft startte juridische aktie tegen twee Texanen die de namen "microsoftwindows.com" en "microsoftoffice.com" geregistreerd hadden, en Yahoo zond een boze brief naar de website "Yahooka.com", die marihuana promoot. Onlangs werd ook een bestaande domeinnaam "in and out", waarvan de registratie vervallen was, opgekocht door een andere firma. Oorspronkelijk stond er informatie van Paramount Pictures over de melige Kevin Kline film "In and Out", en het adres was als dusdanig opgenomen in een aantal databases van online film-encyclopedieen. Wie onlangs op de link klikte kwam op een pornoverkoop site van de nieuwe eigenaar terecht terecht.

a Web Gang ® Creation - updated by Web Guru -
All updates & comments: Contact Web Gang at
: webgang@radiocentraal.be