(WebGang) 20 jaar Macintosh, Linux in Saoudi Arabie, Mike Rowe Soft .com

Linux in Saoudi Arabie
Robin Miller bracht een bezoek aan Saoudi Arabie als spreker voor een Linux conferentie. Hij schreef er een aantal stukjes over op newsforge. Daarin vertelt hij over zijn ervaring met de Linux programmeurs ter plaatse.
Hij ontmoette veel slimme jonge vrijgezellen die verslaafd zijn aan het probleem-oplossend aspect van het programmeren.
Ze maken zich bv druk over de specifieke problemen van programma's bij gebruik met een taal als het Arabisch, die van rechts naar links schrijft. Hij bracht een bezoek aan het ruimtevaartagentschap waar met grote machines als Sun en ander unix computers gewerkt wordt, en waar juist een SGI Altix 3000 was aangekocht die op Linux loopt. Ze zijn langzaam bezig over te stappen naar Linux. Linux wordt ook gebruikt op de nationale internet gateway, de dienst die de toegang tot het internet regelt. Alle internetverkeer komt langs dat ene punt, en als daar de techniek faalt, is er geen toegang in heel S.A. De wet schrijft voor dat alle internetproviders hun aansluiting hebben op die dienst omdat die ook de inhoud filtert. Een vervangende pagina met de Arabische en Engelse tekst "Access to the requested URL is nog allowed", vergezeld van een link naar een formulier om een gemotiveerde vraag om deblokkeren in te dienen, is wat je te zien krijgt ipv de geblokkerde site. Daartoe behoren onderwerpen als pornografie, homosexualiteit, godsdienstige en politieke sites.
Internet techneuten weten wel hoe ze die filters kunnen omzeilen, en wie er het geld voor heeft kan ook een internet abonnement nemen in een buurland en internationaal bellen om onbeperkt te surfen. Verder is die dienst ook de beheerder van de .sa domeinnaam. Er werd op de conferentie door afgevaardigden van Saoudische bedrijven gesproken over een Linux cluster met 2000 computers die gebouwd werd, over overschakeling naar Linux en het omscholen van "Microsoft Certified Software Engeneers" naar Linux, enz. Er werd ook gesproken over het idee van het delen van software en de overeenkomsten met het Islamitisch recht, en gediscussieerd over het vertalen van bestaande vrije software of het van de grond opbouwen van nieuwe software. Naar de toekomst toe willen ze een eigen software sektor uitbouwen, om dezelfde reden als veel andere landen: minder afhankelijk zijn van buitenlandse softwareleveranciers (vooral uit de VS). Ze zullen daarvoor de concurrentie moeten aangaan met bv Jordanie, dat geen olie-inkomsten heeft en de ambitie heeft de softwarenatie bij uitstek te worden in de arabische wereld, maar ook de Egyptische regering zou Linux promoten.
Het ontwikkelen van een softwaresektor in Saoudi-Arabie zou ook sociale gevolgen kunnen hebben; vrouwen zouden van thuis kunnen werken als programmeur, en daarbij de zo goed als onmogelijke arbeidsvoorwaarden voor vrouwen vermijden. Richard Florida, een Amerikaans universiteitsprofessor heeft een hele theorie ontwikkeld over welke parameters gebruikt kunnen worden om te kijken hoe vruchtbaar voor ontwikkeling van technologie een maatschappij is.
In April 2003 schreef hij dat "die sektoren het best gedijen in een homo-vriendelijke omgeving". Het soort sociale tolerantie dat toelaat dat er een homo-scene ontstaat trekt ook ander creatief talent aan. Door te kijken naar de eigenschappen van de "Silicon Valleys" kwam een lijst naar voor die aangaf hoe aantrekkingskracht wordt uitgeoefend op nieuwe, jonge, creatieve mensen: dat gaat van praatcafe's over kunstgalerijen, boekenwinkels met een ruim aanbod, plekken met live muziek, en andere culturele mogelijkheden.
Dat wil niet zeggen dat die criteria zomaar kunnen overgezet worden naar de Arabische wereld. Je zou bv het doordringen van Linux kunnen gebruiken als vervanging. Het gebruik van en het programmeren aan Linux levert trouwens ook veel nieuwe contacten op, bv tussen Israelische en Arabisch programmeurs die beiden kampen met bestaande software die van links naar rechts werkt, en eigen versies die omgekeerd moeten werken. Een toenadering daar zou de softwaresektor in het middenoosten in een stroomversnelling kunnen brengen.

Verslag van Robin Miller op www.newsforge.com/technology/04/01/16/1551247.shtml en andere pagina's van daaruit te bereiken.

Microsoft.dom?
Er is op internet een website te vinden van iemand uit Canada met de naam Michael Rowe - Mike voor de vrienden, en die een klein 1-mans bedrijfje heeft dat websites maakt. De site heeft de vorm van een weblog, een soort dagboek, waarin hij zijn computer en webervaringen vertelt, en daaruit kan je afleiden dat hij 17 jaar is en nog op school zit. Hij vertelt op zijn website het verhaal van de naam van zijn site waarop hij zijn aktiviteiten op software en webdesign gebied in de verf zet. Hij registreerde een woordcombinatie van zijn eigen naam, Mike Rowe, gevolgd door soft.com Volgens zijn log begon hij brieven te krijgen van de advokaten van het Amerikaanse bedrijf Microsoft, dat ook een vestiging heeft in Canada. Ze vroegen dat hij onmiddellijke de domeinnaam MikeRoweSoft.com overdraagt aan hen. Als hij niet reageert bieden ze hem aan de administratieve kost voor het openen van zijn site terug te betalen, 10 dollar. Hij reageert verontwaardigd dat wat hij zou verliezen door het afgeven van zijn websitenaam wel minstens 1.000 dollar waard is. Daarna stuurde Microsoft hem niet het geld maar wel een dossier van 25 blz waarin hij wordt beschuldigd van opzettelijk misbruik te maken van verwarring rond hun beschermde merknaam met het doel er geld mee te verdienen...
Ondertussen zou MS toegegeven hebben dat ze misschien wat hard van stapel liepen. Maar om later juridische niet voor voldongen feiten geplaatst te worden vervolgen ze standaard elke mogelijke aantasting van hun merknaam verklaarden ze.
o.v. dat de site ondertussen is overgenomen ...www.mikerowesoft.com

Mac 20
Het moet toen zowat 2500 dollar gekost hebben. Het zou oorspronkelijk de bedoeling geweest zijn dat Jef Raskin een spelletjescomputer voor 500 dollar ontwierp. Maar uiteindelijk zat hij met zijn concept in de richting van een dubbel zo dure pc, en hij wou hem een waardige naam geven.
De toenmalige Apple computers waren bekend onder de naam "Apple II". Hij koos echter de naam van zijn lievelings appelsoort uit zijn kindertijd, die Macintosh heette.
Steve Jobs had aan het begin van zijn project over de plannen gepraat met Bill Gates van Microsoft, bekend van MS Dos. Microsoft zou ook software voor Apple ontwikkelen, met de afspraak dat ze een jaar lang niet zelf met een muisbestuurd systeem zouden komen.
Maar het Mac-project liep achter op schema en toen het jaar voorbij was kwam Microsoft met zijn eigen muisbestuurd programma op de IBM-pc-markt.
Nadat Steve Jobs enthousiast werd over het project, groeide het nog verder uit, met de toen revolutionaire muis, en de mogelijkheid om zakelijke programma's te draaien. Daardoor werd de machine nog duurder, maar dat had hij er voor over. Hij was er dag en nacht mee bezig, ging tegen de burocratie van Apple in, stimuleerde de programmeurs die de eerste Finder maakten, legde contacten die zouden leiden tot de gouden combinatie met grafische software, enz.
De eerste drie maanden werden er 70.000 Macintoshes verkocht, maar ook toen al was de concurrentiestrijd hard en er werd meer geheugen en verwerkingskracht gevraagd. Door interne meningsverschillen met Sculley stapte Jobs uiteindelijk op. Maar de naar de grafische sektor gerichte combinatie wierp vruchten af en "Desktop Publishing" werd een feit.
Sculley was trouwens geen domoor en vaarde een visionaire koers. Hij introduceerde steeds nieuwe technologieën in de Mac, ver voor andere pc-bouwers dat deden. Daardoor was de Mac ook duur, en af en toe liep hij iets te ver vooruit op de markt, wat dan een flop opleverde. Terwijl hij zich concentreerde op de Newton maakte de rest van de computerwereld een razendsnelle evolutie door. Die was gebaseerd op een snel beter wordende intel processor reeks, die gebruikt werd in computers gebouwd met standaardonderdelen. Door de concurrentie tussen de merken evolueerde die bovendien ook snel, en de gebruikers raakten gewend aan een de facto standaard besturingssysteem: Windows.
Apple geraakte met zijn Motorola processorreeks als brein van de computer in de problemen door de tragere evolutie daar, en met hun operating Systeem zaten ze ook op een doodlopend spoor. Half jaren negentig stapte Sculley tenslotte op. Echt pijnlijk werd het toen Microsoft met geld over de brug kwam om Apple te doen overleven; het overleven van een concurrent kon geen kwaad in de woelige tijd van een monopolieproces.
Toch kwam er een doorbraak nadat twee opvallende "raadgevers" werden aangetrokken: Steve Wozniak, en Steve Jobs. Vooral de komst van Steve Jobs leek veelbelovend, maar hij weigerde in de direkteursstoel te gaan zitten en werkte vanuit de positie van extern raadgever een aantal nieuwe ideeën uit. Hij nam daar risico's mee, en begeeft zich op het randje van botsen met andere sektoren als de muziekindustrie. Maar hun computers heten nog steeds macintosh